Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Polubowne załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5466  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz ustalenia praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki związanej z polubownym załatwieniem spraw w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem roli organu w dążeniu do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz do polubownego ustalania praw i obowiązków stron postępowania będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Zasadę polubownego załatwiania spraw konkretyzują w szczególności dwie instytucje procesowe – ugoda administracyjna i mediacja.

Bibliografia

 1. Adamiak, Barbara, i Janusz Borkowski. 2017. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Arkuszewska, Aneta. 2012. „Ugoda – hybryda w postępowaniu administracyjnym.” W Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. Jan Łukasiewicz, 17-28. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 3. Arkuszewska, Aneta. 2014. „Mediacja a ugoda.” W Administracja niewładcza, red. Agata Barczewska-Dziobek, i Katarzyna Kłosowska-Lasek, 102-108. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 4. Arkuszewska, Aneta. 2017. „Dostęp do informacji o ADR i ODR a rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów.” W Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, red. Mariusz Jabłoński, Kinga Flaga-Gieruszyńska, i Krzysztof Wygoda, 121-35. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 5. Bursztynowicz, Michał, i Martyna Sługocka. 2020. Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 6. Kalisz, Anna, i Adam Zienkiewicz. 2014. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Klimaszewski, Michał. 2018. „Zasady ogólne postępowania administracyjnego.” W Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, i Bartosz Majchrzak, Postępowanie administracyjne, 20-43. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Kmieciak, Zbigniew. 2004. Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze. [Google Scholar]
 9. Kmieciak, Zbigniew. 2017. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Kmieciak, Zbigniew, Joanna Wegner, i Maciej Wojtuń, 2023. „Komentarz do art. 13.” W Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, red. Zbigniew Kmieciak, Joanna Wegner, i Maciej Wojtuń. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 11. Knysiak-Sudyka, Hanna. 2019. „Komentarz do art. 114a k.p.a.” W Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Hanna Knysiak-Sudyka. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 12. Knysiak-Sudyka, Hanna. 2020. „Perspektywy mediacji w postępowaniu administracyjnym.” W Władza w przestrzeni administracji publicznej, red. Zofia Duniewska, Renata Lewicka, i Marek Lewicki, 664-75. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 13. Krawczyk, Agnieszka. 2017. „Umowa administracyjna (art. 1 pkt 1, art. 13, art. 35 § 5, art. 104 § 1, art. 113l-113r, art. 156 § 1 pkt 3).” W Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, red. Zbigniew Kmieciak, 118-34. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Przybysz, Piotr. 2022. „Komentarz do art. 13 k.p.a.” W Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, red. Piotr Przybysz. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 15. Tabernacka, Magdalena. 2017. „Opinia dotycząca propozycji w przedmiocie mediacji, przedstawionych w toku prac Zespołu.” W Reforma prawna o postępowaniu administracyjnym: raport Zespołu Eksperckiego z prac w latach 2012-2016, red. Zbigniew Kmieciak, 451-60. Warszawa: Państwo i Społeczeństwo. [Google Scholar]
 16. Wegner, Joanna. 2019. „Komentarz do art. 96(n) k.p.a.” W Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Zbigniew Chróścielewski, i Zbigniew Kmieciak. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 17. Weitz, Karol, i Katarzyna Gajda-Roszczynialska. 2008. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich. Cz. 1: ADR – Arbitraż i Mediacja. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Wiktorowska, Aleksandra. 1980. „Ugoda administracyjna i postanowienie o zatwierdzenie/odmowie zatwierdzenia ugody.” Organizacja. Metody. Technika nr 8-9:19-23. [Google Scholar]
 19. Wróbel, Andrzej. 2020. „Komentarz do art. 13 k.p.a.” W Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, i Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 20. Wróbel, Andrzej. 2022. „Komentarz do art. 120 k.p.a. Wykonalność ugody.” W Małgorzata Jaśkowska, i Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz aktualizowany do kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 21. Wyporska-Frankiewicz, Joanna. 2009. Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym. Warszawa: Oficyna. Lex el. [Google Scholar]
 22. Żukowski, Ludwik, i Robert Sawuła. 2002. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.