Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Dowodzenie homoseksualizmu stanowiącego przyczynę incapacitas assumendi na przykładzie wyroku sądu III instancji coram Rapacz z 9 listopada 2011 roku

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.6360  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę dowodzenia homoseksualizmu stanowiącego przyczynę incapacitas assumendi po stronie pozwanego w wyroku wydanym w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie w trzeciej instancji. Przedmiot analizy stanowią akta sądowe ze wszystkich trzech instancji procesu. Opracowanie podzielono na trzy rozdziały, w każdym przedstawiając przebieg dowodzenia na poszczególnych etapach sprawy. Autor w podsumowaniu dokonuje próby oceny rzetelności przeprowadzenia procesu, zwracając uwagę zarówno na jego mocne, jak i słabe strony. W konkluzji należy stwierdzić, że jedynie rzetelna analiza materiału dowodowego może doprowadzić sędziów do osiągnięcia pewności moralnej odnośnie do nieważności małżeństwa.

Bibliografia

  1. Erlebach, Grzegorz. 1998. „Tożsamość seksualna a nieważność związku małżeńskiego według najnowszej jurysprudencji rotalnej (1983-1994). Zarys tematyczny.” W Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej, red. Bronisław Zubert, 105-60. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
  2. Góralski, Wojciech. 1998. „Homoseksualizm a zdolność do powzięcia zgody małżeńskiej.” W Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej, red. Bronisław Zubert, 53-72. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
  3. Grocholewski, Zenon. 1998. „Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych.” Ius Matrimoniale 9, nr 3:9-43. [Google Scholar]
  4. Miziński, Artur. 2016. „Adwokat – cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa.” Prawo Kanoniczne 59, nr 1:75-104. [Google Scholar]
  5. Rozkrut, Tomasz. 2011. „Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:161-74. [Google Scholar]
  6. Trojnar, Tomasz, i Maria Wójcik. 2018. „Udział biegłego psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z uwzględnieniem nieobecności w procesie strony pozwanej.” Ius Matrimoniale 29, nr 2:41-64. [Google Scholar]
  7. Zuanazzi, Gianfrancesco. 2006. Psichologia e psychiatria nelle cause matrimoniali canoniche. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.