Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Formy milczącego załatwiania spraw w procedurze administracyjnej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5415  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

W artykule odniesiono się do milczącego załatwienia sprawy administracyjnej jako jednego ze sposobów zakończenia postępowania administracyjnego wprowadzonego do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego na mocy nowelizacji z 2017 r. Jest to instytucja, która ma na celu przyspieszenie i usprawnienie procedury administracyjnej. Ma również zapobiegać bezczynności organu administracji. Sprawa załatwiana milcząco stanowi alternatywę dla tradycyjnego modelu zakończenia postępowania w formie decyzji i może przybrać formę milczącego zakończenia postępowania lub milczącej zgody. W artykule wykazano, że nie w każdym postępowaniu instytucja ta znajduje zastosowanie. Podstawą do milczącego załatwienia sprawy jest konkretny przepis prawa materialnego, który przyznaje organowi kompetencję do działania w ten sposób, natomiast przepisy zawarte w ustawie procesowej stanowią lex generali w stosunku do rozwiązań zawartych w przepisach ustaw materialnych.

Bibliografia

 1. Cebera, Agata, i Jakub Firlus. 2019. „Reprezentacja interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych.” W Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, red. Zbigniew Kmieciak, i Małgorzata Gajda-Durlik, 109-40. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 2. Dobkowski, Jarosław. 2012. „Czy Kodeks postępowania administracyjnego statuuje prawo do szybkiego rozpatrzenia sprawy?” Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellaneas 2:121-36. [Google Scholar]
 3. Dobosz, Piotr. 2011. Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 4. Federczyk, Wojciech. 2018. „Wszczęcie postępowania administracyjnego.” W Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, i Bartosz Majchrzak, Postępowanie administracyjne, 94-109. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Gurba, Włodzimierz. 2015. „Zwalczanie i zapobieganie bezczynności oraz przewlekłości postępowania administracyjnego.” Państwo i Prawo z. 11:94-110. [Google Scholar]
 6. Kamiński, Marcin. 2017. „Milczące załatwienie sprawy.” W Postępowanie administracyjne, red. Tadeusz Woś, 445-53. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Kmieciak, Zbigniew. 2019. „Milczące załatwienie sprawy.” W Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Zbigniew Kmieciak, i Wojciech Chróścielewski, 659-91. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 8. Langrod, Jerzy S. 1939. O tzw. milczeniu władzy. Studium prawno-administracyjne. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Księgarnia Powszechna. [Google Scholar]
 9. Miłosz, Michał. 2011. Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 10. Staniszewska, Lucyna. 2018. „Milczenie organów administracji jako instytucja materialnego i procesowego prawa administracyjnego.” Studia Prawa Publicznego nr 2:49-78. https://doi.org/10.14746/spp.2018.2.22.3 DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.2.22.3 [Google Scholar]
 11. Szewczyk, Marek. 2019. „Milczące załatwienie sprawy.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5:24-43. [Google Scholar]
 12. Ura, Elżbieta. 2021. Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Wegner, Joanna. 2020. Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 14. Wróbel, Andrzej. 2019. „Komentarz do art. 122a kodeksu postępowania administracyjnego.” W Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, i Andrzej Wróbel. Komentarz aktualizowany do kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.