Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Dostęp do informacji w praktyce działalności samorządu terytorialnego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4412  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie definicji informacji publicznej w polskim porządku prawnym, gwarancji zasady jawności w demokratycznym państwie prawnym, zakresu jawności działania jednostek samorządu terytorialnego oraz analiza przepisów w zakresie jawności działania jednostek samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19. Analizy zostaną przeprowadzone na podstawie stanowiska doktryny, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktycznego działania administracji publicznej.

Bibliografia

 1. Augustyniak, Monika. 2015. “Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w komisjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – wnioski i postulaty.” In Jawność w samorządzie terytorialnym, edited by Bogdan Dolnicki, 21-32. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Bernaczyk, Michał. 2014. Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 3. Czerw, Jarosław. 2013. “Dostęp do informacji publicznej w Polsce.” Przegląd Prawa Publicznego 11:7-24. [Google Scholar]
 4. Dolnicki, Bogdan, and Renata Cybulska. 2012. “Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym.” In Korupcja i antykorupcja – wybrane zagadnienia, edited by Jerzy Kosiński, Krzysztof Krak, and Anna Koman, 165-216. Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. [Google Scholar]
 5. Dolnicki, Bogdan. 2016. Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Drachal, Janusz. 2005. “Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej.” In Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, edited by Jerzy Góral, Roman Hauser, and Janusz Trzciński, 139-58. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny. [Google Scholar]
 7. Fajgielski, Paweł. 2007. Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony. Wrocław: Presscom. [Google Scholar]
 8. Fleszer, Dorota. 2010. “Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.” Samorząd Terytorialny 4:33-48. [Google Scholar]
 9. Jabłoński, Mariusz. 2008. “Dostęp do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego.” Finanse Komunalne 1-2:5-22. [Google Scholar]
 10. Jaśkowska, Małgorzata. 2002. Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [Google Scholar]
 11. Jóźwiak, Piotr. 2020. “O prawnych możliwościach przeprowadzania sesji rady gminy w trybie zdalnym.” Samorząd Terytorialny 6:29-36. [Google Scholar]
 12. Kłucińska, Paula, Dawid Sześciło, and Bartosz Wilk. 2018. “Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r.” Samorząd Terytorialny 10:31-44. [Google Scholar]
 13. Korczak, Jerzy. 2014. “Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego.” Nowe Zeszyty Samorządowe 5:25-34. [Google Scholar]
 14. Moll, Tomasz. 2018. “Article 20.” In Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, edited by Bogdan Dolnicki. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 15. Obrzut, Agata. 2002. “Prawo do informacji publicznej. Wybrane zagadnienia.” In Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, edited by Stanisław Dolata, 203-20. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 16. Olejniczak-Szałowska, Ewa. 1995. “Ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego.” Samorząd Terytorialny 4:3-15. [Google Scholar]
 17. Supernat, Jerzy. 2002. “Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej.” In Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r., edited by Jan Łukasiewicz, 487-518. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [Google Scholar]
 18. Szpor, Grażyna. 2008. “Pojęcie informacji a zakres ochrony danych.” In Ochrona danych osobowych z perspektywy dziesięciolecia, edited by Paweł Fajgielski, 9-17. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 19. Szustakiewicz, Przemysław. 2015. “Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.” Samorząd Terytorialny 4:58-71. [Google Scholar]
 20. Śwital, Paweł. 2020. “Organizowanie i przeprowadzanie sesji rady gminy w świetle ustawodawstwa COVID-19.” In Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, edited by Przemysław Szustakiewicz, and Mariusz Wieczorek, 183-92. Wydawnictwo: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. [Google Scholar]
 21. Zimmermann, Jan. 2016. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]