Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Regulacja prawa finansowego w odniesieniu do indywidulanego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-2  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Obowiązujące od 2014 r. nowe reguły ograniczania zadłużenia były dla większości jednostek samorządu terytorialnego istotnym utrudnieniem w planowaniu i zarządzaniu finansami lokalnymi. Konstrukcja maksymalnego wskaźnika limitującego zobowiązania z tytułów określonych przez ustawodawcę, przypadające do spłaty w danym roku, jest ściśle związana z przepisami ustawy o finansach publicznych. Istotą tej regulacji prawnej jest porównanie dwóch wskaźników, ujętych w formule równania (wzoru). Pozytywnym warunkiem uchwalenia budżetu jest uzyskanie relacji, w której lewa strona wzoru (roczny wskaźnik spłaty zobowiązań) jest mniejsza albo równa prawej stronie (maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań).

Bibliografia

 1. Bieniasz, Anna, Zbigniew Gołaś, and Aleksandra Łuczak Aleksandra. 2014. “Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007-2011.” Wieś i Rolnictwo 2 (163):101-21. [Google Scholar]
 2. Cabaleiro-Casal, Roberto, Enrique Buch-Gómez, and Antonio Vaamonde Liste. 2013. “Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health.” American Review of Public Administration 43, no. 6:729-51. https://dx.doi.org./10.1177/ 0275074012451523 DOI: https://doi.org/10.1177/0275074012451523 [Google Scholar]
 3. Clark, Terry. 1977. “Fiscal management of American cities: Funds flow indicators.” Journal of Accounting Research, vol. 15, 54-94. https://dx.doi.org./10.2307/24 90632 DOI: https://doi.org/10.2307/2490632 [Google Scholar]
 4. Czarny, Anna. 2015. “Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatow wojewodztwa zachodniopomorskiego.” Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinens 80:27-36. [Google Scholar]
 5. Denison, Dwight V., and Zihe Guo. 2015. “Local Government Debt Management and Budget Stabilization.” In Local Government Budget Stabilization, edited by Yilin Hou, 121-27. Cham: Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-15186-1_7 [Google Scholar]
 6. Dylewski, Marek. 2012. “Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce i Nowej Zelandii.” In Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. Barbara Pietrzak, and Agnieszka Alińska, 84-111. Warsaw: CEDEWU.PL. [Google Scholar]
 7. Dylewski, Marek, Beata Filipiak, and Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. 2011. Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Municipium. [Google Scholar]
 8. Filipiak, Beata. 2016. “Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.” Wiadomości Statystyczne” 11 (666):13-33. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1111 [Google Scholar]
 9. Groves, Stanford, Wiliam Godsey, and Martha Shulman. 1981. “Financial indicators for local governments.” Public Budgeting and Finance 1, no. 2:5-19. https://dx. doi.org./10.1111/1540-5850.00511 DOI: https://doi.org/10.1111/1540-5850.00511 [Google Scholar]
 10. Hendrick, Rebecca. 2004. “Assessing and measuring the fiscal heath of local governments.” Urban Affaires Review 40, no. 1:78-114. https://dx.doi.org./10.1177/ 1078087404268076. DOI: https://doi.org/10.1177/1078087404268076 [Google Scholar]
 11. Jurewicz, Dorota. 2017. “W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002-2015.” Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 5, no. 1:47-60. http:// dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.003, 50-51. DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2017.003 [Google Scholar]
 12. Kata, Ryszard. 2015. “Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku.” Zeszyty Naukowe PTE 13 (85):12-16. [Google Scholar]
 13. Kluza, Krzysztof. 2017. “Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego?” Annales Sectio H 51, no. 4:143-51. https://dx.doi. org./10.17951/h.2017.51.4.143 DOI: https://doi.org/10.17951/h.2017.51.4.143 [Google Scholar]
 14. Kowalczyk, Małgorzata. 2017. Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 15. László, Viktor. 2019. “Local Government Debts in the EU countries.” https://www. nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/system_files/papers/local-gover nment-debts-vertesy.pdf [accessed: 27.05.2021]. [Google Scholar]
 16. Mercer, Timothy, and Mark Gilbert. 1996. “A financial condition index for Nova Scotia municipalities.” Government Finance Review 12, no. 5:130-32. [Google Scholar]
 17. Nazmul Ahsan, Kalimullah, Ashraf, Alam, i Ashaduzzaman, Nour. 2012. “New Public Management: Emergence and Principles.” BUP Journal 1, no.1:45-47. [Google Scholar]
 18. Nickson, Andrew. 2010. “The global financial crisis and local government.” Discussion Paper 1:2-4. [Google Scholar]
 19. Osborne, David, and Ted Gaebler. 1993. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Books. [Google Scholar]
 20. Paixão, Manuela, and Nuno Baleiras. 2013. “Analysis of Debt Limits in the Regional and Local Finance Bills.” Occasional Paper 1:6-11. [Google Scholar]
 21. Peterson, George. 1998. “Measuring Local Government Credit Risk and Improving Creditworthiness.” Prepared for World Bank. [Google Scholar]
 22. Stanny, Monika, and Wojciech Strzelczyk. 2017. “Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego – kwerenda międzynarodowa.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 1 (49):372-83. https://dx.doi.org./10.15584/nsawg.2017.1.28. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.28 [Google Scholar]
 23. Walczak, Piotr. 2019. “Maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań.” In Piotr Walczak, Zmiany w finansach publicznych, 165-75. Warsaw: C.H. Beck. www.legalis.pl [Google Scholar]
 24. Wang, Xiao Hu, Lynda Dennis, and Yuan San Tu. 2007. “Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States.” Public Budgeting & Finance 27 (2):1-21. https:// doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x [Google Scholar]
 25. Wołowiec, Tomasz. 2018. “Pozabankowe finansowanie inwestycji gminnych.” International Journal of Legal Studies 2 (4):129-40. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0008 [Google Scholar]
 26. Wołowiec, Tomasz. 2019. “Legal conditions for the financing of local government units investments by parabanking financial instruments in Poland.” International Journal of New Economics and Social Sciences 1 (9):467-502. https://doi.org/ 10.5604/01.3001.0013.3252 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3252 [Google Scholar]
 27. Wołowiec, Tomasz. 2020. “Modyfikacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia od 1 stycznia 2019 r. a reguły limitacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.” Finanse Komunalne 2:25-40. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.