Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 15 Nr 1 (2020)

Artykuły

Opodatkowanie dochodów osobistych a zasada sprawiedliwości podatkowej

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2020.15.1-1  [Google Scholar]
Opublikowane: 03.01.2023

Abstrakt

Zasada zdolności płatniczej wyklucza podatki dotyczące całej społeczności o jednakowej wysokości, zapewnia ona także, że osoby o tym samym poziomie zdolności płatniczej (ang. horizontal equity) powinny płacić te same wielkości podatków. Rozstrzygnięcie czy stawka proporcjonalna, progresywna czy regresywna jest sprawiedliwa, pozostaje kwestią indywidualną. Sprawiedliwość podatkowa powinna też być realizowana poprzez powszechność i równość wobec wszystkich obywateli, aby obciążenia finansowe były proporcjonalne do osiąganych dochodów.

Bibliografia

 1. Acocella, Nicola. 2020. Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 2. Bloom, Walter J., i Harry Jr. Kalven. 1973. „The Anatomy of Justice in Taxation.” University of Chicago Law Occasional Paper 7:230-34. [Google Scholar]
 3. Buchanan, James. 1964. „Public Debt, Cost Theory and the Fiscal Illusion.” W Public Debt and Futures Generations, red. James M. Ferguson, 150-63. Chapel Hill: University of North Carolina Press. [Google Scholar]
 4. Durankev, Boyan. 2017. „Taxation and social justice.” Bulgarian Journal of Business Research 2:46-55. [Google Scholar]
 5. Famulska, Teresa. 1996. „Sprawiedliwość podatkowa.” Przegląd Podatkowy 5:11. [Google Scholar]
 6. Gajl, Natalia. 1992. Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 7. Głuchowski, Jan. 1999. „Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne.” W System podatków: Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. RSSG. Raport nr 35. Warszawa. [Google Scholar]
 8. Głuchowski, Jan, Dariusz Handor, i in. 2020. Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 9. Gomułowicz Andrzej. 1995. „Postulat sprawiedliwości a system podatkowy.” Monitor Podatkowy 5:18. [Google Scholar]
 10. Gomułowicz, Andrzej. 2001. Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 11. Gomułowicz, Andrzej, i Jerzy Małecki. 2004. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 12. Haller, Heinz. 1970. Probleme der progressiven Besteuerung. Tübingen: Univeristy of Tübingen. [Google Scholar]
 13. Hallyday, Daniel. 2013. „Justice and Taxation.” Philosophy Compass 8 (12):1111- 112. [Google Scholar]
 14. Harasimowicz, Jerzy. 1997. „Z zagadnień teorii podatku.” Glosa 5:21. [Google Scholar]
 15. Kaldor, Nikola. 1995. An Expenditure Tax. London: McMillan. [Google Scholar]
 16. Komar, Andrzej. 1996. Finanse publiczne w gospodarce rynkowej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta. [Google Scholar]
 17. Kosikowski, Cezary, i Eugeniusz Ruśkowski. 1994. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 18. Krajewska, Anna. 2004. Podatki. Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 19. Kristol, Irving. 1978. Two cheers for capitalism. New York: Basic Book. [Google Scholar]
 20. LeFevre, Tyler. 2001. „Justice in Taxation.” Vermont Law Review 41, nr 4:15-18. [Google Scholar]
 21. Litwińczuk, Hanna. 1996. Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. Warszawa: KiK. [Google Scholar]
 22. Łączkowski, Wojciech. 1992. „Granice opodatkowania.” Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica 2:129-33. [Google Scholar]
 23. Majchrzycka-Guzowska, Anna. 1996. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 24. Mastalski, Ryszard. 1988. Prawo podatkowe – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Markowski, Krzysztof. 1995. „Nie ma czystych rozwiązań.” Życie Gospodarcze 27:15. [Google Scholar]
 26. Mill, John S. 1921. Principles of Political Economy. London: McMillan. [Google Scholar]
 27. Neumark, Fritz. 1961. Probleme der Steuerprogression. Tübingen: Univeristy of Tübingen. [Google Scholar]
 28. Niesiobędzka, Małgorzata. 2004. „Podatki.” W Psychologia ekonomiczna, red. Tadeusz Tyszka, 100-102. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [Google Scholar]
 29. Owsiak, Stanisław. 2004. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. Perelman, Charles. 1959. O sprawiedliwości. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 30. Porcano, Thomas. 2001. „Distributive Justice and Tax Policy.” The Accounting Review 59, nr 4:619-36. [Google Scholar]
 31. Sokołowski, Jerzy. 1995. Zarządzanie przez podatki. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 32. Tegler, Eugeniusz. 1993. „Wybrane zagadnienia zdolności podatkowej.” W Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, red. Elżbieta Czerwińska, 19-21. Poznań: UMK. [Google Scholar]
 33. Weralski, Marek. 1978. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 34. Wołowiec, Tomasz. 2002. „Ulgi i zwolnienia podatkowe.” Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 11:9-12. [Google Scholar]
 35. Wołowiec, Tomasz. 2003a. „Podatek dochodowy od osób fizycznych a realizacja funkcji regulacyjnej i stymulacyjnej w latach 1992-2000.” Polityka Społeczna 1:210-14. [Google Scholar]
 36. Wołowiec, Tomasz. 2003b. Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu– National-Louis University. [Google Scholar]
 37. Wołowiec, Tomasz. 2006a. „Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej.” Studia Europejskie 4:111-13. [Google Scholar]
 38. Wołowiec, Tomasz. 2006b. „Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych.” W Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Adam Nalepka, 39-46. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University. [Google Scholar]
 39. Wołowiec, Tomasz. 2007. „Klasyfikacja preferencji stosowanych w podatku dochodowym od osób fizycznych w krajach UE.” Studia Europejskie 2:17-18. [Google Scholar]
 40. Wołowiec, Tomasz, i Aleksander Suseł. 2010. Teoretyczne i praktyczne problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University. [Google Scholar]
 41. Wołowiec, Tomasz, i Marcin Duszyński. 2008. „Psychologiczne granice opodatkowania.” W Współdziałanie. Rywalizacja – wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, red. Zenon Uchnast, 187-90. Nowy Sącz-Lublin: Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 42. Wołowiec, Tomasz, i Marcin Duszyński. 2010. „Personal Income Tax in the tax systems of EU member states (selected issues).” Bicник Akaдeмii Mитнoi Cлyжби Yкpaiни. Cepiя: Eкoнoмika 1:123-25. [Google Scholar]
 43. Wołowiec, Tomasz, i Piotr Wolak. 2009. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University. [Google Scholar]
 44. Wójtowicz, Wanda, i Paweł Smoleń. 1998. „Kierunki proponowanych zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych.” Opinia na zlecenie Sejmowej Komisji ds. Rodziny. [Google Scholar]
 45. Young, Hobart P. 1998. „Distributive justice in taxation.” Journal of Economic Theory 2:321-35. [Google Scholar]
 46. Zee, Howell. 2005. „Personal income tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Country Development.” Working Paper WP/05/87, IMF, 11-14. [Google Scholar]