Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Przestępstwo niewykonania wyroku lub dekretu karnego (kan. 1371 § 5 KPK)

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5270  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie przestępstwa niewykonania wyroku lub dekretu karnego. Jest to nowe przestępstwo określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego podczas ostatniej nowelizacji kanonicznego prawa karnego na mocy konstytucji apostolskiej Pascite gregem Dei z 23 maja 2021 r. Pojawienie się przepisu kan. 1371 § 5 jest owocem negatywnych doświadczeń ostatnich lat zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Podmiotem czynnym przestępstwa jest przełożony kościelny zobowiązany do skutecznego wprowadzenia w życie wyroku lub dekretu karnego i realizacji zawartych w nich nakazów i zakazów względem skazanego. Pojęcie wykonania wyroku lub dekretu karnego jest jednak niejasne. Niektórzy przedstawiciele doktryny kwestionują wręcz taką potrzebę, uznając, iż kara jest skuteczna sama w sobie, bez potrzeby jej dodatkowego „wykonania”. To, w świetle kan. 18, może utrudnić egzekwowanie nowego przepisu.

Bibliografia

 1. Althaus, Rüdiger, i Klaus Lüdicke. 2015. Der kirchliche Strafprozess nach dem Codex Iuris Canonici und Nebengesetzen. Normen und Kommentar. Essen: Ludgerus Verlag. [Google Scholar]
 2. Astigueta, Damián G. 2021. „Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale.” Periodica 110, nr 3:351-84. http://dx.doi.org/10.32060/PERIODICA.3.2021.351-384 [Google Scholar]
 3. Bernal, José. 2022. „Noción de delito y delitos en el nuevo Libro VI reformado.” Ius Canonicum 62:765-98. https://doi.org/10.15581/016.124.005 [Google Scholar]
 4. Cabreros de Anta, Marcelino. 1964. „La ejecución de la sentencia.” W Sabino Alonso Morán, i Marcelino Cabreros de Anta, Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano. T. III, 650-57. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. [Google Scholar]
 5. Calabrese, Antonio. 2006. Diritto penale canonico. Roma: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 6. Cenalmor, Daniel, i Jorge Miras. 2022. Prawo kanoniczne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. De Diego-Lora, Carmelo. 2023a. „Orzeczenia sędziego.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 982-89. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. De Diego-Lora, Carmelo. 2023b. „Powaga rzeczy osądzonej.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1001-1004. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. De León, Enrique. 1996 „De la ejecución de la sentencia.” W Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. T. IV/2, red. Ángel Marzoa, Jorge Miras, i Rafael Rodríguez-Ocaña, 1745-767. Pamplona: Eunsa Ediciones Universidad de Navarra. [Google Scholar]
 10. García Faílde, Juan J. 2018. Nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico (Código de Derecho Canónico, Instrucción «Dignitas Connubii», M.P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»). Madrid: Ediciones Universidad San Dámaso. [Google Scholar]
 11. Graulich, Markus, i Heribert Hallermann. 2021. Das neue kirchliche Strafrecht. Einführung und Kommentar. Münster: Aschendorff Verlag. [Google Scholar]
 12. Iannone, Filippo. 2021. „Reforma księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego” zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 6 grudnia 2021 r. Tekst oczekuje na publikację w czasopiśmie Prawo Kanoniczne. [Google Scholar]
 13. Kaleta, Paweł. 2022. „Przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV/2: Księga VI. Sankcje karne w Kościele zreformowane przez papieża Franciszka, red. Józef Krukowski, 216-57. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 14. Krukowski, Józef. 2011. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 15. Majer, Piotr. 2021. „Odpowiedzialność kanoniczno-prawna przełożonych kościelnych w przypadku przestępstw seksualnych duchownych wobec małoletnich.” W Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdyscyplinarne. Część I, red. Marcin Cholewa, i Piotr Studnicki, 295-330. Kraków: Wydawnictwo Scriptum. [Google Scholar]
 16. Medina, Ricardo D. 2022. „La reforma del Libro VI: algunas claves de interpretación.” Estudios Eclesiásticos 97, nr 383:1143-173. https://doi.org/10.14422/ee.v97.i383.y2022.008 [Google Scholar]
 17. Miras, Jorge, Javier Canosa, i Baura Eduardo. 2001. Compendio de derecho administrativo canónico. Pamplona: Eunsa Ediciones Universidad de Navarra. [Google Scholar]
 18. Padovani, Luisa. 2012. „Ejecución de la sentencia.” W Diccionario General de Derecho Canónico. T. III, red. Javier Otaduy, Antonio Viana, i Joaquín Sedano, 559-62. Pamplona: Eunsa Ediciones Universidad de Navarra. [Google Scholar]
 19. Papale, Claudio. 2012. Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV. Roma: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
 20. Pawluk, Tadeusz. 1978. Kanoniczny proces karny. Warszawa: Wydawnictwo ATK. [Google Scholar]
 21. Pighin, Bruno F. 2022. Il nuovo sistema penale della Chiesa. Venezia: Marcianum Press. [Google Scholar]
 22. Pinto, Vito P. 2021. Los Procesos en el Código de Derecho Canónico. Comentario sistemático al libro VII después de la reforma del papa Francisco con el M.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos – Ediciones Universidad San Dámaso. [Google Scholar]
 23. Ramos, Francisco J., i Piotr Skonieczny. 2014. Diritto processuale canonico. T. 2/2: Parte dinamica. Roma: Angelicum University Press. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.