Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 6 (2023)

Artykuły

Sądowa ocena szczerości przekonań religijnych

 • Grzgorz Maroń
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

W artykule podjęto kwestię dopuszczalności, zasadności, a przede wszystkim kryteriów sądowej oceny szczerości przekonań religijnych strony postępowania, np. poborowego odmawiającego odbywania służby wojskowej z powołaniem się na religijny sprzeciw sumienia, więźnia domagającego się diety zgodnej z deklarowaną religią czy osoby starającej się o status uchodźcy z powodu prześladowań z przyczyn religijnych. Po pierwsze wskazano, że ponoszenie przez państwo, społeczeństwo i osoby trzecie kosztów akomodacji roszczeń fałszywie opartych na wolności religijnej uzasadnia potrzebę weryfikowania szczerości wyznawcy w przypadkach wątpliwych. Po drugie, zwrócono uwagę, że ocena tego, czy osoba rzeczywiście żywi określone przekonania religijne, jest czymś innym od niedopuszczalnej – gdyż pogwałcającej wymóg neutralności religijnej państwa – sądowej oceny prawdziwości tych przekonań. Po trzecie analizie poddano kilka wyznaczników szczerości, jak zgodność przekonań religijnych wyznawcy z jego postępowaniem, posiadanie stosownej wiedzy religijnej, gotowość poniesienia pewnych ciężarów w zamian za możliwość niesprzeniewierzania się swojej wierze czy brak ukrytych niereligijnych motywów powołania się na wolność religijną. Autor, broniąc możliwości oceny szczerości przekonań religijnych przez judykatywę, jednocześnie opowiada się za tym, aby sąd dokonywał tej oceny kontekstualnie, a w ramach pewnej powściągliwości niedające się usunąć wątpliwości rozstrzygał na korzyść wyznawcy.

Bibliografia

 1. Adams B., Barmore C., Questioning Sincerity: The Role of the Courts after Hobby Lobby, Stanford Law Review 2014, vol. 67. [Google Scholar]
 2. Brady K., Comment, Religious Sincerity and Imperfection: Can Laps-ing Prisoners Recover Under RFRA and RLUIPA?, University of Chi-cago Law Review 2011, vol. 78. [Google Scholar]
 3. Brzozowski W., Sprzeciw sumienia wobec świadczeń na rzecz obro-ny, Przegląd Sądowy 2022, nr 3. [Google Scholar]
 4. Chapman N., Adjudicating Religious Sincerity, Washington Law Re-view 2017, vol. 92, nr 3. [Google Scholar]
 5. Dhillon J., Section 12: Religious Discrimination, https://www.eeoc.gov/ laws/guidance/section–12–religious–discrimination#_ftn48. [Google Scholar]
 6. Dyda D., Analiza tendencji w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA w zakresie ochrony wolności sumienia i wyznania, https://ordoiuris.pl/ wolnosc–sumienia/analiza–tendencji–w–orzecznictwie–sadu–najwyzszego– usa–w–zakresie–ochrony–wolności. [Google Scholar]
 7. Esbeck C., After Espinoza. What’s Left of the Establishment Clause?, The Federalist Society Review 2020, vol. 21. [Google Scholar]
 8. Falski J., Nowe tendencje interpretacyjne w orzecznictwie ETPC z zakresu prawa do wolności myśli, sumienia i religii, Studia Prawni-cze 2018, nr 2. [Google Scholar]
 9. Golemboski D., Religious Sincerity and the Reasons for Religious Freedom, Political Research Quarterly, vol. 73, nr 4. [Google Scholar]
 10. Greenawalt K., Religion and the Constitution. Vol. 1: Free Exercise and Fairness, New York 2006. [Google Scholar]
 11. Greenhouse L., Should Courts Assess the Sincerity of Religious Be-liefs?, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/supreme–court–sincere–religious–belief–coach–kennedy/629737/. [Google Scholar]
 12. Hambler A., Establishing Sincerity in Religion and Belief Claims: A Question of Consistency, Ecclesiastical Law Journal 2011, vol. 13, nr 2. [Google Scholar]
 13. Hardee C., Schrodinger's Corporation: The Paradox of Religious Sin-cerity in Heterogeneous Corporations, Boston College Law Review 2020, vol. 61, nr 5. [Google Scholar]
 14. Kagan M., Refugee Credibility Assessment and the “Religious Impost-er” Problem: A Case Study of Eritrean Pentecostal Claims in Egypt, Vanderbilt Journal of Transnational Law 2010, vol. 43, nr 5. [Google Scholar]
 15. Lowentheil K., Reiner Platt E., In Defense of the Sincerity Test, (w:) K. Vallier, M. Weber (red.), Religious Exemptions, Oxford 2018. [Google Scholar]
 16. Maclure J., Taylor C., Secularism and Freedom of Conscience, Cam-bridge–London 2011. [Google Scholar]
 17. Maroń G., Sądy, sędziowie i religia, Rzeszów 2022. [Google Scholar]
 18. Maroń G., O pojmowaniu religii w polskim porządku prawnym, Forum Prawnicze 2021, nr 3. [Google Scholar]
 19. C. McCrary, Sincerely held. American Secularism and Its Believers, Chicago 2022. [Google Scholar]
 20. Moustafa N., The Right to Free Exercise of Religion in Prisons: How Courts Should Determine Sincerity of Religious Belief Under RLUIPA, Michigan Journal of Race & Law 2014, vol. 20, nr 1. [Google Scholar]
 21. Nelson J., Incarceration, Accommodation, and Strict Scrutiny, Virginia Law Review 2009, vol. 95, nr 8. [Google Scholar]
 22. Noonan J., How Sincere Do You Have to Be to Be Religious?, Univer-sity of Illinois Law Review 1988. [Google Scholar]
 23. Ogilvie M., What’s Sincerity Got to Do with it ? Freedom of Religion in Canada, Ecclesiastical Law Journal 2012, vol. 14, nr 3. [Google Scholar]
 24. Ogilvie M., And then there was one: freedom of religion in Canada – the Incredible Shrinking Concept, Ecclesiastical Law Journal 2008, vol. 10, nr 2. [Google Scholar]
 25. Pepper S., Taking the Free Exercise Clause Seriously, BYU Law Re-view 1986, nr 2. [Google Scholar]
 26. Riga P., Religion, Sincerity, and Free Exercise, Catholic Lawyer 1980, vol. 25, nr 3. [Google Scholar]
 27. Sadurski W., Moral Pluralism and Legal Neutrality, Dordrecht 1990. [Google Scholar]
 28. Su A., Judging Religious Sincerity, Oxford Journal of Law and Religion 2016, vol. 5, nr 1. [Google Scholar]
 29. Weinrib S., An Exemption for Sincere Believers: The Challenge of Al-berta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony, McGill Law Journal 2011, vol. 56, nr 3. [Google Scholar]
 30. Wolff T., True Believers ? Sincerity and Article 9 of the European Con-vention on Human Rights, European Constitutional Law Review 2021, vol. 17. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.