Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 7 (2023)

Artykuły

Socjalizacja zagubiona w demokratycznym państwie praw

 • Andrzej Bałandynowicz
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5839  [Google Scholar]
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł bada związek między socjalizacją a demokracją w państwie praw. Socjalizacja jest opisywana jako obowiązek każdej jednostki do angażowania się w swoje otoczenie społeczne i kulturowe, co prowadzi do rozwoju osobistego i integracji ze społecznością. Demokracja powinna wspierać i podtrzymywać zasady socjalizacji, podkreślając znaczenie takich wartości jak pokój, sprawiedliwość, wolność i podmiotowość osoby ludzkiej. Artykuł wskazuje także bariery i dysfunkcjonalne zjawiska, które utrudniają integrację socjalizacji i demokracji. Sugeruje, że dojrzałe rozumienie socjalizacji, oparte na rozumie i wysokich stanach emocjonalnych, jest kluczowe dla realizacji demokracji.

Bibliografia

 1. Dahl R. A., O demokracji, przeł. M. Król, Kraków 2000. [Google Scholar]
 2. Dobrosielski M., W poszukiwaniu lepszego świata: Filozofia historii i polityki Karla R. Poppera, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 3. Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922. [Google Scholar]
 4. Kamiński I.C., Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003. [Google Scholar]
 5. Król M., Słownik demokracji, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 6. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 7. Piętka H., Słuszność w teorii i w praktyce, Warszawa 1929. [Google Scholar]
 8. Platon, Obrona Sokratesa, przeł. Wł. Witwicki, t. 11–12, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 9. Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1–2, przeł. H. Krahelska, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 10. Petrażycki L., Teoria państwa i prawa w związku z teorią moralności, t. 2, Warszawa 1960. [Google Scholar]
 11. Rousseau J.J., Umowa społeczna, przeł. B. Baczko, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 12. Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 13. Tilly Ch., Demokracja, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2008, s. 175; T. Filipiak, O ewolucji idei demokracji, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 14. Witwicki W., Wstęp, (w:) Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, przeł. Wł. Witwicki, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 15. Ziembiński Z., Jurydyczne i filozoficzne koncepcje prawa pozytywnego i prawa natury, (w:) S. Wronkowska (red.), Z teorii i filozofii Zygmunta Ziembińskiego, Warszawa 2007. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.