Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 8 (2023): Wydanie anglojezyczne

Artykuły

Apoteoza prawa naturalnego jako dochodze-nie do ideału sprawiedliwości

 • Andrzej Bałandynowicz
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8132  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2023

Abstrakt

Prawo naturalne to teoria filozoficzna i etyczna, która sugeruje, że istnieją fundamentalne zasady moralne nieodłącznie związane z naturą wszechświata, które można dostrzec za pomocą ludzkiego rozumu i intelektu. Zasady te są uważane za obiektywne i uniwersalne, wykraczające poza prawa i regulacje stworzone przez człowieka. Autor dowodzi, że poprzez zrozumienie i przestrzeganie tych fundamentalnych zasad, jednostki i społeczeństwa mogą osiągnąć sprawiedliwość i porządek moralny. Sprawiedliwość nie jest bowiem determinowana wyłącznie przez ludzkie prawa i instytucje, ale opiera się na głębszym, nieodłącznym poczuciu tego, co jest moralnie słuszne i sprawiedliwe

Bibliografia

 1. Ajdukiewicz K., Język i poznanie, Warszawa 1960. [Google Scholar]
 2. Ajdukiewicz K., Propedeutyka filozofii, Warszawa 1948. [Google Scholar]
 3. Ajdukiewicz K., The scientific world-perspective and other essays: 1931‒1963, J. Giedymin (red.), Dordrecht 1974. [Google Scholar]
 4. Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1952. [Google Scholar]
 5. Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, tłum. W. Madej, M. Godyń, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 6. Brykczyński K., Semiotyka logiczna w twórczości Kazimierza Ajdukiewicza, Studia Semantyczne 1979, t. 9. [Google Scholar]
 7. Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu – analizy metodologiczne, War-szawa 1965. [Google Scholar]
 8. Dąmbska I., Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza, Ruch Filozoficzny 1965, t. 23. [Google Scholar]
 9. Freud S., Nieświadomość, tłum. R. Reszke, (w:) S. Freud, Psychologia nieświadomości, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 10. Kant I., Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii, tłum. M. Żelazny, Toruń 1992. [Google Scholar]
 11. Lacan J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca i W. Grajewski, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 12. Montaigne M. de, Próby, tom I‒III, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985. [Google Scholar]
 13. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 14. Žižek S., Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wrocław 2001. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.