Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 5 (2023)

Artykuły

Postawy indywidualno-kolektywistyczne wobec przestępczości ekologicznej

  • Andrzej Bałandynowicz
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5677  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Szybko postępujący i niekontrolowany rozwój gospodarczy i cywilizacyjny doprowadził w konsekwencji do sytuacji, kiedy w środowisku naturalnym dochodzi do nieodwracalnych w skutkach zmian stwarzających realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że ludzka ingerencja w istotny sposób zaburza samoregulacyjne możliwości przyrody i aby zapobiec katastrofalnej w skutkach degradacji środowiska naturalnego, niezbędne jest tworzenie i stosowanie rozwiązań normatywnych, wymuszających zachowania człowieka, mające na celu poszanowanie otaczającej go przyrody

Bibliografia

  1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007. [Google Scholar]
  2. Globalne zagrożenia ekologiczne, https:/wlaczoszczedzanie.pl/ ekoza-grozenia/globalne–zagrozenia–ekologiczne/ (dostęp: 20 listopada 2021 r.). [Google Scholar]
  3. Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny: Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  4. Himmelweit H. T., Oppenheim A. N., Vince P., Television and the [Google Scholar]
  5. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Moraw-ska, J. Werteste-in-Żuławski, Warszawa 1982. [Google Scholar]
  6. Siemaszko A., Granice tolerancji, Warszawa 1993. [Google Scholar]
  7. Sobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2005. [Google Scholar]
  8. Strader K., Understanding White Collar Crime, Newark 2002. [Google Scholar]
  9. Sutherland E.H., On Analyzing Crime, Chicago 1973. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.