Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Lex rationis czy Lex naturalis moralis

  • Karolina Kozłowska
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8491  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi porównanie teorii prawa Johna Finnisa na tle tradycyjnej teorii prawa naturalnego św. Tomasza z Akwinu. W pracy wykazano, że pomiędzy filozofią prawa naturalnego Akwiniaty a filozofią prawa naturalnego Finnisa istnieje szereg odmienności. Filozofia prawa Finnisa, choć sformułowana w opozycji do dominującej w krajach anglosaskich tradycji pozytywistycznej, a także pełna uznania względem dokonań Akwiniaty, jest wyraźnie odmienna od posiadającej określony wymiar metafizyczny idei św. Tomasza.

Bibliografia

  1. Bix, Brian. Natural Law Theory: The Modern Tradition. Oxford Hand-book of Jurisprudence and Philosophy Of Law, Jules L. Coleman & Scott Shapiro, red., Oxford University Press 2002. [Google Scholar]
  2. Finnis, John. Natural Law and Natural Rights, 2nd edition, New York, Oxford University Press 2011. [Google Scholar]
  3. Kelsen, Hans. General Theory of Law And State, The Lawbook Ex-change, New Jersey 2007. [Google Scholar]
  4. Rice, Charles E. The Problem of Unjust Laws, 26 Cath. Law. 278 (1980‒1981). [Google Scholar]
  5. Thomas de Aquino. Summa Theologiae, tłum. z łac. P. Bełch, Suma teologiczna, Londyn, Praed Mews 1985 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.