Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Przepisy karne w polskim prawie łowieckim od roku 1927 do dziś

  • Wojciech Radecki
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8498  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prześledzenie ewolucji przepisów karnych w polskim prawie łowieckim od rozporządzenia (z mocą ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. o prawie łowieckim, poprzez dekret z 1952 r. o prawie łowieckim, ustawę z 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, do obowiązującej ustawy z 1995 r. – Prawo łowieckie i jej kolejnych nowelizacji. Przegląd uwzględnia także przepisy trzech polskich Kodeksów karnych z lat 1932, 1969 i 1997 oraz Kodeksu wykroczeń z 1971 r. Przeprowadzona analiza ma nie tylko walor poznawczy, lecz także przez sięgnięcie do wykładni historycznej może przyczynić się do prawidłowego rozwiązania kilku istotnych problemów praktycznych, które pojawiają się na tle obowiązującego stanu prawnego.

Bibliografia

  1. Danecka D., Radecki W., Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  2. Daniłowicz W., Prawo polowania, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  3. Gruszecki K., Pozycja prawna samorządu terytorialnego w nowym prawie łowieckim, Samorząd Terytorialny 1996, nr 7–8. [Google Scholar]
  4. Radecki W., Danecka D., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
  5. Skocka M. J., Szczepański J., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.