Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia historyczne

Kalendarium życia bp. Teodora Kubiny

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.201-204  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Opracowanie zawiera kalendarium życia bpa Teodora Kubiny i prezentuje jego drugą podróż do Ameryki Północnej (11 IX-22 XI 1937)

Bibliografia

 1. Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, Spuścizna archiwalna bp. T. Kubiny, sygn. brak, Pamiętnik z podróży do Ameryki Północnej na Sejmik Zjednoczenia (1937), t. 1-2. [Google Scholar]
 2. Wyjazd Najd[ostojniejszego] Arcypasterza do Ameryka P[ó]łn[ocnej], „Niedziela” 12 (1937) nr 38, s. 465. [Google Scholar]
 3. Wyjazd J.E. ks. Biskupa dr. T. Kubiny do Ameryki, „Goniec Częstochowski” 32 (1937) nr 210, s. 6. [Google Scholar]
 4. Echa podróży Najd[ostojniejszego] Arcypasterza do Ameryki, „Niedziela” 12 (1937) nr 41, s. 501. [Google Scholar]
 5. T. Kubina, Znowu w dalekiej podróży, „Niedziela” 12 (1937) nr 42, s. 506-509. [Google Scholar]
 6. Ks. Biskup T. Kubina wśród Polonii amerykańskiej, „Niedziela” 12 (1937) nr 43, s. 521-522. [Google Scholar]
 7. Mowa J.E. ks. Biskupa T. Kubiny na Sejmie Polaków Amerykańskich, „Goniec Częstochowski” 32 (1937) nr 244, s. 3. [Google Scholar]
 8. T. Kubina, Cud wiary i polskości na szerokim świecie, „Flagowiec. Czasopismo Koła Kulturalno-Oświatowego na M.S. «Piłsudski»” 1937 nr 3, s. 8. [Google Scholar]
 9. T. Kubina, „Dziennik Bydgoski” 31 (1937) nr 270, s. 9. [Google Scholar]
 10. T. Kubina, Powrót J.E. Ks. Biskupa Kubiny, „Niedziela” 12 (1937) nr 47, s. 576. [Google Scholar]
 11. T. Kubina, Powrót Najd[ostojniejszego] Arcypasterza do Częstochowy, „Niedziela” 12 (1937) nr 48, s. 589. [Google Scholar]
 12. T. Kubina, Powrót J.E. ks. Biskupa dr. T. Kubiny z Ameryki, „Goniec Częstochowski” 32 (1937) nr 269, s. 4. [Google Scholar]
 13. T. Kubina, Echa pobytu J.E. Ks. Biskupa w Ameryce, „Niedziela” 12 (1937) nr 49, s. 600. [Google Scholar]
 14. Żywotność polskiego elementu w Ameryce. J.E. ks. biskup Kubina w Potulicach, „Dziennik Bydgoski” 31 (1937) nr 278, s. 8. [Google Scholar]
 15. lat Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce 1873-1938, Chicago 1938. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.