Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Omówienia i recenzje

Recenzja: Pontificia Academia Mariana Internationalis, Fatimensis eventus centum post annos. Historia, nuntius et praesentia. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Fatima anno 2016 celebrati. Studia in sessionibus plenariis exhibita, red. S.M. Cecchin, PAMI, Città del Vaticano 2021, ss. 467, ISBN: 978-88-89681-25-1

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.265-269  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Recenzja dotyczy Akt kongresu, który miał miejsce w Fatimie w dniach od 6 do 11 września 2016 roku (Pontificia Academia Mariana Internationalis, Fatimensis eventus centum post annos. Historia, nuntius et praesentia. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Fatima anno 2016 celebrati. Studia in sessionibus plenariis exhibita, red. S.M. Cecchin, PAMI, Città del Vaticano 2021, ss. 467, ISBN: 978-88-89681-25-1)

Bibliografia

  1. Pontificia Academia Mariana Internationalis, Fatimensis eventus centum post annos. Historia, nuntius et praesentia. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Fatima anno 2016 celebrati. Studia in sessionibus plenariis exhibita, red. S.M. Cecchin, PAMI, Città del Vaticano 2021. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.