Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia praktyczna

Sen nasz powszedni a śnienie nasze niezwykłe. Czy Bóg może objawiać się przez sny?

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Artykuł analizuje fenomen ludzkiego spania i śnienia snów z perspektywy teologicznej, biblijnej, historycznej oraz w świetle najnowszych badań naukowych. Opis złożonych procesów zachodzących podczas snu oraz, jeszcze nie do końca naukowo wyjaśnionego, znaczenia marzeń sennych jest tłem do rozważań nad powracającym współcześnie zaciekawieniem snem oraz śnieniem i ich interpretacją. Sny od zawsze fascynowały ludzkość. Zainteresowanie nimi znajdujemy w starożytnej literaturze oraz w Biblii, a i dziś nauka nadaje im nowych znaczeń i sposobów ich zrozumienia. We współczesnym nurcie charyzmatycznym, zarówno katolickim jak i protestanckim, można zaobserwować odnowę zainteresowania snami i ich duchowym znaczeniem. Pojawia się coraz więcej publikacji na temat snów, ich rozumienia i interpretacji. Ostatecznie artykuł ma na celu ukazać na ile, z teologicznego z punktu widzenia, sny mogą być miejscem spotkania z Bogiem i przestrzenią do Jego prorockiego objawiania się ludziom.

Bibliografia

Czernianin W., Czernianin H., Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856-1939) w perspektywie psychologii literatury, „Przegląd Biblioterapeutyczny 2017”, Tom VII, Nr 1, s. 13-34.
Dictionery of Greek and Roman Biography and Mythology, red. Wiliam Smith, Boston 1870-2015.
Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007.
Empson J., Sleep and Dreaming, Hampshire-New York 2002.
Freud Z., Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa 2013.
Gerrig, R. J., Zimbardo P. G., Psychologia i życie wydanie nowe, Warszawa 2006.
Goll J., Goll M. A., Język snów, Wrocław 2015.
Herodot, Dzieje, Warszawa 2008.
Hołda M., Szmigielska B., Marzenia senne geneza i funkcje, Kraków 201.
Hughes J.D., A History Of Dream Interpretation In Western Civilization From The Earliest Times Through The Middle Ages, “Dreaming”, 10 (2000) 1, s. 7-18.
Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Warszawa 200.
Kowalska A., Mózg a sen, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 20011–2013. Sympozja II”, Szczecin 2013.
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 2012.
Sayed L., The Function of Dreams and Dreaming. Moving towards an integrated understanding, Oslo 2011.
Słownik teologii biblijnej, red.: X. Leon-Dufour, Poznań 1990.
Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 199.
Stasiak S., Komentarz do Dziejów Apostolskich, Listu do Rzymian, 1-2 Listu do Koryntian i Listu do Galatów, Poznań 2014.
Św. Tomasz, Suma teologiczna, Londyn 1962 – 1986.

Downloads

Download data is not yet available.