Ks. Tomasz Jelonek, Historia Izraela. Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby, Petrus, Kraków 2019, ss. 143.


Abstrakt

W 2019 r., w Krakowie nakładem Wydawnictwa WAM, ukazała się książka ks. prof. Tomasza
Jelonka Historia Izraela. Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby. Już z tytułu tej publikacji wynika, że Autor, pisząc ją, swymi badaniami objął ostatni etap historii biblijnego Izraela, a mianowicie czasy od VI w. przed Chrystusem do II w. po Chrystusie. Należy podkreślić, że monografię tę Autor podzielił aż na dwadzieścia trzy części. Żeby więc nie rozsadzić ram niniejszej recenzji, nie zostaną w niej wymienione nawet tytuły tych rozdziałów i w efekcie passusy te nie będą opiniowane jeden po drugim. Jak zatem będzie wyglądała niniejsza recenzja? Otóż ograniczy się ona jedynie do kwestii literackich i merytorycznych (= historycznych i teologicznych) i będzie miała charakter syntetyczny.
Gdy chodzi o kwestie literackie, to analizowana publikacja została napisana językiem jasnym, prostym i obrazowym. Prezentowane na jej stronach analizy i wywody są przejrzyste i logicznie, a oryginalne słownictwo (greckie i hebrajskie) – zawsze pisane łacińską czcionką. Jeśli chodzi o zagadnienia merytoryczne to oceniana książka jest doskonałym „podręcznikiem” do historii biblijnej czasów od VI w. przed Chrystusem do II w. po Chrystusie. Żeby podkreślić jej ogromną wartość, warto streścić pięć przykładowo wybranych passusów.


Słowa kluczowe

historia Izraela

ks. Tomasz Jelonek, Historia Izraela. Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby, Petrus, Kraków 2019, ss. 143. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-10-15


Dział
Recenzje

Udostępnij

Ćwikła, J. (2021). Ks. Tomasz Jelonek, Historia Izraela. Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby, Petrus, Kraków 2019, ss. 143. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(2), 107-109. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3832

Jarosław Ćwikła