Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 128 (2017): Nasza Przeszłość

Recenzje

Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014

  • Radosław Krajniak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.128.273-280  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2017

Downloads

Download data is not yet available.