Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 123 (2015): Nasza Przeszłość

Artykuły

Starania duchownych o objęcie parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie do 1466 roku

 • Radosław Krajniak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.123.93-112  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2015

Abstrakt

Artykuł podejmuje po raz pierwszy w historiografii zagadnienie starań duchownych o objęcie kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Olsztynie w okresie do 1466 roku. W dotychczasowych pracach, czy to dotyczących samego kościoła, czy też szerzej, historii diecezji warmińskiej i jej duchowieństwa, podawano jedynie jednego plebana olsztyńskiego z badanego okresu. Przeprowadzone przez Autora tekstu badania, głównie na materiale proweniencji papieskiej pozwoliły znacznie poszerzyć listę duchownych starających się o objęcie parafii w Olsztynie w latach 20. i 30. XV w. Poza przedstawieniem wszystkich znanych średniowiecznych faktów z historii parafii oraz zrelacjonowania starań duchownych o objęcie kościoła w Olsztynie, artykuł uzupełniają szczegółowe biogramy ustalonych duchownych, którzy objęli bądź podjęli starania o objęcie parafii olsztyńskiej.  

Bibliografia

 1. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko-Bonk H., Geschichte der Stadt Allenstein; Bd. 2, Darstellung der Geschichte Allensteins, Teil. 1, Die ermländische Zeit (1353 bis 1772), Allenstein 1930. [Google Scholar]
 2. Boetticher A., Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. 4, Das Ermland, Königsberg 1894. [Google Scholar]
 3. Chorostian B., Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1, 1963, s. 76-96. [Google Scholar]
 4. Funk A., Geschichte der St. Jacobi-Kirche in Allenstein, Allenstein 1925. [Google Scholar]
 5. Funk A., Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943, Leer 1955. [Google Scholar]
 6. Herrmann Ch., Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und geographie, Petersberg 2007. [Google Scholar]
 7. Kopiczko A., Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003. [Google Scholar]
 8. Kopiczko A., Kościoły i kaplice w Olsztynie, Olsztyn 2000. [Google Scholar]
 9. Madej H., Współkatedra św. Jakuba Starszego w Olsztynie, Olsztyn 1980. [Google Scholar]
 10. Olczyk A., Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961. [Google Scholar]
 11. Piskorska J., Zabytki ruchome w kościołach i niektórych kaplicach Olsztyna według stanu z 1973 r., „Studia Warmińskie”, t. 10, 1973. [Google Scholar]
 12. Rzempołuch A., Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych, Olsztyn 2004. [Google Scholar]
 13. Urkunden und Akten zur Geschichte der katholischen Kirchen und Hospitäler in Allenstein, hrsg. v. P. Arendt, Allenstein 1927. [Google Scholar]
 14. Wakar A., Olsztyn 1353-1945, Olsztyn 1971. [Google Scholar]
 15. Wakar A., Wolski B., Sześć wieków Olsztyna, Olsztyn 1956. [Google Scholar]
 16. Wünsch C., Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein, Königsberg 1933. [Google Scholar]
 17. Zink H., Ermländische Hallenkirchen. Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Architektur des Ordenslandes, Königsberg 1938. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.