Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 (1983): Nasza Przeszłość

Artykuły

Parafia Pilica w latach niewoli narodowej

  • o. Henryk Błażkiewicz OFM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.59.255-271  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1983

Abstrakt

Zmiany polityczne pociągały za sobą reorganizację struktury kościelnej. Parafia pilicka została oddzielona od diecezja krakowskiej i dekanatu wolhromskiego, stając się odtąd siedzibą nowo powstałego dekanatu polickiego. 7 XI 1797 r. pruski departament spraw zagranicznych zadecydował, by „Nowy Śląsk” w skład którego wchodziła również Pilica, przyłączyć do diecezji wrocławskiej, co też potwierdził papież Pius VII dnia 9 IX 1800 r. Faktyczny powrót parafii do diecezji krakowskiej nastąpił dopiero 22 X 1811 r. Stało się to możliwe dzięki przyłączeniu parafii pilickiej do Księstwa Warszawskiego, po pokoju tylżyckim w r. 1807. Już jednak w styczniu 1813 r. wkroczyły tu wojska rosyjskie, a od Kongresu Wiedeńskiego (3 V 1815), kiedy to utworzono Królestwo Polskie, połączone z Rosją, również i parafia pilicka należała do Królestwa.

Bibliografia

  1. Arymiak A., Studia nad historią szkolnictwa elementarnego w obwodach kieleckim i olkuskim województwa krakowskiego (1816-1862), Wrocław-Warszawa-Kraków 1964. [Google Scholar]
  2. Gruszczyński F., Wszystko o Pilicy rzece i miejscowości, Pilica 1966. [Google Scholar]
  3. Kumor B.,, Organizacja terytorialna, diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość” T. 17: 1963. DOI: https://doi.org/10.52204/np.1963.17.187-232 [Google Scholar]
  4. Mazurek P., Kolegiata Pilicka (1612—1819), Kielce 1940. [Google Scholar]
  5. Missalowa G., Sprawa Polska na Kongresie Wiedeńskim, w: Historia Polski t. II cz. 2 Warszawa 1958. [Google Scholar]
  6. Schematyzm Prowincji Franciszkanów Reformatów w Polsce 1971, Kraków 1971. [Google Scholar]
  7. Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964. [Google Scholar]
  8. Trzebiński W., Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie 1815—1945 r., w: „Dokumentacja geograficzna” PAN Instytut Geografii, Warszawa 1955. [Google Scholar]
  9. Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w olkuskim, Mariówka 1933. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.