Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Miesięcznik „Palestra” Pismo Adwokatury Polskiej (Palestra. Journal of the Polish Bar) – ISSN: 0031-0344, jest najstarszym, ukazującym się z krótkimi przerwami od ponad 100 lat, periodykiem prawniczym. Wydawcą „Palestry” jest Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.

Artykuły naukowe ukazujące się w miesięczniku „Palestra” są publikowane z zachowaniem wszystkich zasad charakterystycznych dla tego rodzaju publikacji. Za artykuł naukowy uznaje się artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).

Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt).

Czytaj więcej

Aktualny numer

Nr 12

Opublikowano 5 lutego 2024

Pełny numer

Od Redakcji

Artykuły

Najnowsze orzecznictwo

Powtórka z Rzymu

Tekst sponsorowany

Skorowidz „Palestry" za rok 2023