Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Ryzyko zachowań suicydalnych i homicydalnych u chorych na schizofrenię

 • Ewelina Wójcik
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5359  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie związku między samobójstwem, zabójstwem a schizofrenią; odpowiedź na pytanie, czy choroba ta w jakimś stopniu predestynuje ludzi do popełnienia przestępstwa albo innych niedopuszczalnych czynów. Opracowanie przygotowano w większości na podstawie badań opublikowanych w „The Canadian Journal of Psychiatry” oraz „The British Journal of Psychiatry”. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej części przedstawiono częstość występowania w ciągu życia prób samobójczych u osób ze schizofrenią oraz wpływ, jaki czynniki demograficzne wywierają na ryzyko samobójstw. Część druga ukazuje problem zabójstw dokonywanych przez osoby ze schizofrenią w świetle rozważań, czy osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną są powodem do niepokoju. W części trzeciej przedstawiono wnioski i postulaty wynikające z dokonanej analizy.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Devantoy D.S., Orsat M., Dumais A., Turecki G., Jollant F., Neurocognitive vulnerability: Suicidal and homicidal behaviours in patients with schizophrenia, „The Canadian Journal of Psychiatry” 2014, t. 59, online: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674371405900105 (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 3. Fazel S., Geddes J.R., Grann M., Gulati G., Linsell L., Schizophrenia and violence: Systematic review and meta-analysis, „PLOS Medicine” 2009, t. 6(8), online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2718581/ (dostęp 30.06.2021). [Google Scholar]
 4. Hawton K., Sutton L., Haw C., Sinclair J., Deeks J.J., Schizophrenia and suicide: Systematic review of risk factors, „The British Journal of Psychiatry” 2005, t. 187, online: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/11D5E79A12C190B39A069AEAEF22B9FB/S0007125000166814a.pdf/schizophrenia_and_suicide_systematic_review_of_risk_factors.pdf (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 5. Kahn R.S., Sher L., Suicide in schizophrenia: An educational overview, „Medicina (Kaunas)” 2019, t. 55(7), online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31295938/ (dostęp 30.06.2021). [Google Scholar]
 6. Laing D.R., The Politics of Experience and The Bird of Paradise, Penguin, Harmondsworth 1967. [Google Scholar]
 7. Lodge J.G., Schizophrenia, homicide and long-term follow-up, „The British Journal of Psychiatry” 2009, t. 195, online: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8D380EB3469261268757AC8D20F4279C/S0007125000251362a.pdf/schizophrenia_homicide_and_longterm_followup.pdf (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 8. Lu L., Dong M., Zhang L., Zhu X., Ungvari S.G., Ng H.C., Wang G., Xiang Y., Prevalence of suicide attempts in individuals with schizophrenia: A metaanalysis of observational studies, „Epidemiology and Psychiatric Sciences” 2020, t. 29, online: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/034ACAF79139787915B64BD4C6712890/S2045796019000313a.pdf/prevalence_of_suicide_attempts_in_individuals_with_schizophrenia_a_metaanalysis_of_observational_studies.pdf (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 9. Ornacka E., Morderca z Jodłowej uniknie kary, „Głos Szczeciński” z 28 lipca 2006 r., online: https://gs24.pl/morderca-z-jodlowej-uniknie-kary/ar/5210612 (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 10. Źródła internetowe [Google Scholar]
 11. Living with Schizophrenia, Schizophrenia and Dangerous Behaviour, online: https://livingwithschizophreniauk.org/information-sheets/schizophrenia-and-dangerous-behaviour/ (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 12. Światowa Organizacja Zdrowia, online: http://apps.who.int/violence-info/homicide/ (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 13. Światowa Organizacja Zdrowia, online: https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 14. Świerczyńska K., Stefan W. triumfujący tuż po ataku na prezydenta, Magazyn TVN24 z dnia 20 stycznia 2019 r., online: https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/psychiatra-nigdy-nie-widzialem-zeby-morderca-tak-sie-zachowywal,195,3400 (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 15. The Treatment Advocacy Center, online: https://www.treatmentadvocacycenter.org/evidence-and-research/learn-more-about/25-schizophrenia-fact-sheet (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]
 16. Zając K., Schizofrenicy są wśród nas. I bardzo dobrze!, Klub Jagielloński z 24 czerwca 2019, online: https://klubjagiellonski.pl/2019/06/24/schizofrenicy-sa-wsrod-nas-i-bardzo-dobrze/ (dostęp 26.10.2020). [Google Scholar]