Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Czy Kevin Symonds skutecznie obalił argumentację zwolenników istnienia dwóch części sekretu fatimskiego? Polemika z monografią On the Third Part of the Secret of Fatima

Przesłane: 12 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest próba oceny argumentów użytych przez Symondsa w jego monografii On the Third Part of the Secret of Fatima odnośnie do problematyki trzeciego sekretu fatimskiego. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki krytycznej analizie argumentów autora pod kątem tego, czy istotnie rozwiązują one problemy dotyczące poruszanej kwestii oraz czy skutecznie obalają argumentację strony przeciwnej. Struktura pracy nawiązuje do sposobu ustrukturyzowania monografii Symondsa z wyjątkami opisanymi we wprowadzeniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy orzec, że argumentacja Symondsa nie jest przekonująca. Autor nie tylko nie rozwiązuje istoty argumentów strony przeciwnej, ale na dodatek pomija jedne z ważniejszych argumentacji oponentów.

Bibliografia

 1. Adamski A., Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi. Jak odprawiać pierwsze soboty miesiąca, Warszawa 2006.
 2. Adrianna7, „Ks. Tomasz Jochemczyk, Dr Stanisław Krajski - Fatima, Tradycja, Patriotyzm”, https://gloria.tv/post/439Keja3KBbP3ysL2K3KqeXPE [dostęp: 20.09.2020].
 3. Alban F. – Ferrara Ch.A., Fatima priest and Our Lady’s Message to the World, New York 2013.
 4. Alessandra Stanley, „Vatican Discloses «Third Secret» of Fatima”, w: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/global/051400pope-fatima-secret.html [dostęp: 19.09.2020].
 5. Amerio R., Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Komorów 2009.
 6. André J.B., La survie de Paul VI et le Secret de Fatima: Le texte reconstitué grâce aux révélations d’une stigmatisée italienne (b.m.w.: Lulu.com 2014).
 7. Antoni Socci, „Consiglio a Bertone: mea culpa e penitenza”, w: https://www.antoniosocci.com/consiglio-a-bertone-mea-culpa-e-penitenza [dostęp: 21.09.2020].
 8. Antoni Socci, „Dunque il «quarto» segreto c’era…”, w: https://www.antoniosocci.com/dunque-il-quarto-segreto-cera [dostęp: 21.09.2020].
 9. Antoni Socci, „Perché il papa smentisce Bertone (e Messori)”, w: https://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-messori [dostęp: 21.09.2020].
 10. Barreto J., „Edouard Dhanis, Fátima and World War II”, w: https://www.academia.edu/30365444/Edouard_Dhanis_Fatima_and_World_War_II?email_work_card=view-paper [dostęp: 21.09.2020].
 11. Bertone T. – De Carli G., Ostatnia wizjonerka z Fatimy (Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008).
 12. Caillon A., „What Sister Lucy Thinks Regarding The Consecration Of Russia”, The Fatima Crusader 23 (1987), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr23/cr23pg08.asp [dostęp: 15.07.2020].
 13. „CARDINAL RATZINGER (NOVEMBER 11, 1984)”, w: https://fatima.org/about/the-third-secret/cardinal-ratzinger-november-11-1984 [dostęp: 15.07.2020].
 14. Chiarenza R., Viaggio verso la luce, Romagnano al Monte 2014 [e-book].
 15. „Comunicato: a proposito di alcuni articoli relativi al «Terzo Segreto di Fatima», 21.05.2016”, w: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/05/21/0366/00855.html [dostęp: 21.09.2020].
 16. Gian Guido Vecchi, „Le parole del papa: «Nonostante la famosa nuvola siamo qui…»”, w: https://www.corriere.it/esteri/10_maggio_11/vecchi-parole-papa_fa994a90-5ce9-11df-97c2-00144f02aabe.shtml?refresh_ce-cp [dostęp: 21.09.2020].
 17. Jongen H., Tajemnica Fatimy, Warszawa 2002.
 18. José María Zavala, „The Third Secret of Fatima: Interview with the Analyst Who Confirmed its Authenticity”, w: https://www.traditioninaction.org/Questions/B965_Begona.html [dostęp: 22.09.2020].
 19. Kałdon S. M., Serce Matki. Rozważania i kazania fatimskie, Sandomierz 1996.
 20. Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, Città del Vaticano 2000.
 21. Kramer P., „The Secret Warned Against Vatican Council II and the New Mass”, The Fatima Crusader 92 (2009) 7-11, w: https://archive.fatima.org/crusader/cr92/cr92pg7.pdf [dostęp: 15.07.2020].
 22. Lech Maziakowski, „Watykan unika debaty na temat III Tajemnicy Fatimskiej. Dziennikarze Socci i Paolini zaatakowani przez ochroniarzy watykańskich”, w: http://www.bibula.com/?p=1218 [dostęp: 21.09.2020].
 23. Łaszewski W., Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, Częstochowa 2005.
 24. Maike Hickson, „A Further Confirmation of Father Dollinger’s Claim about Cardinal Ratzinger and Fatima”, w: https://onepeterfive.com/confirmation-father-dollingers-claim-cardinal-ratzinger-fatima [dostęp: 20.09.2020].
 25. Maike Hickson, „Cardinal Ratzinger: We Have Not Published the Whole Third Secret of Fatima”, w: https://onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima [dostęp: 21.09.2020].
 26. Maike Hickson, „Interview with Dr. Michael Hesemann, Fatima Expert”, w: https://onepeterfive.com/interview-dr-michael-hesemann-fatima-expert [dostęp: 19.09.2020].
 27. Maike Hickson, „Interview: Vatican Expert Marco Tosatti on Fatima”, w: https://onepeterfive.com/interview-vatican-expert-marco-tosatti-on-fatima [dostęp: 21.09.2020].
 28. Marie des Anges F. de, „The Requests of Our Lady of Fatima Are Being Deliberately Hidden”, The Fatima Crusader 31-32 (1990), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr31/cr31-32pg28.asp [dostęp: 15.07.2020].
 29. Mielnik D., Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała przed soborem watykańskim II i nową Mszą?, Lublin 2020.
 30. Missett B., Soul Theft: How Religions Seized Control of Humanity’s Spiritual Nature, Bloomington 2009.
 31. Pearson S., „Malachi Martin Gives: Clues To the Third Secret”, The Fatima Crusader 107 (2013) 23-36, w: https://archive.fatima.org/crusader/cr107/cr107.pdf#pg23 [dostęp: 15.07.2020].
 32. Rzymski Katolik, „Według księdza Döllingera nieopublikowana część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej mówi o «złym soborze i złej Mszy»”, w: https://rzymski-katolik.blogspot.com/2016/05/wedug-ksiedza-dollingera.html [dostęp: 21.09.2020].
 33. Sainte Trinité M. de la, „Dramatic Predictions About the Pope”, The Fatima Crusader 29 (1989), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr29/cr29pg24.asp [dostęp: 15.07.2020].
 34. Sainte Trinité M. de la, The whole truth about Fatima, New York 1989-1990 III.
 35. „Sister Lucy Dies; but Full Third Secret Yet to be Released”, The Fatima Crusader 79 (2005), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr79/cr79pg06.asp [dostęp: 15.07.2020].
 36. „SISTER LUCY SILENCED”, w: https://fatima.org/about/the-third-secret/sister-lucy-silenced [dostęp: 22.09.2020].
 37. Socci A., Czwarta tajemnica fatimska?, Kraków 2012.
 38. „SOME OTHER WITNESSES (1930’S – 2003)”, w: https://fatima.org/about/the-third-secret/some-other-witnesses-1930s-2003 [dostęp: 22.09.2020].
 39. „Spotkanie abpa Tarcisio Bertone z siostrą Marią Łucją od Jezusa i od Niepokalanego Serca”, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/slucja_bertone2001.html [dostęp: 21.09.2020].
 40. Steve Skojec, „On Fatima Story, Pope Emeritus Benedict XVI Breaks Silence”, w: https://onepeterfive.com/on-fatima-story-pope-emeritus-benedict-xvi-breaks-silence/ [dostęp: 21.09.2020].
 41. Symonds K., On the Third Part of the Secret of Fatima, St. Louis 2017.
 42. The Fatima Crusader 87 (2007), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr87/cr87pg25.asp [dostęp: 15.07.2020].
 43. „The Latest Chapter in the Story of Fatima”, w: http://archive.fatima.org/exclusives/pdf/epilogue_summary.pdf [dostęp: 15.07.2020].
 44. „The Third Secret Controversy – Part III”, https://www.salvemariaregina.info/SalveMariaRegina/SMR-156/Third%20Secret%20Part%20III.htm [dostęp: 21.09.2020].
 45. Tindal-Robertson T., „Kolegialne poświęcenie Rosji”, Z Fatimą w przyszłość. Fundament, red. K. Czapla, Zakopane 2009, s. 49-60.
 46. Tindal-Robertson T., Krew i nadzieja. Orędzie fatimskie w nauczaniu papieży, Szczecinek 2012.
 47. Tomasz Jochemczyk, „Fatima, Tradycja, Patriotyzm”, w: https://edukacyjne-powisle.pl/ks-tomasz-jochemczyk-fatima-tradycja-patriotyzm-2 [dostęp: 20.09.2020].
 48. Tosatti M., Nieujawniona tajemnica. Nie wszystko zostało powiedziane – proroctwa fatimskie wciąż skrywają tajemnicę, Katowice 2005.
 49. Turowski G., Fatimski szlak w pontyfikacie Jana Pawła II. Fakty, wspomnienia i refleksje, Warszawa 2008.
 50. „Vatican says Fatima no doomsday prophesy”, w: https://www.deseret.com/2000/6/26/19514825/vatican-says-fatima-no-doomsday-prophesy (dostęp: 19.09.2020).
 51. R.M.D. Wainewright, „The Immaculate Heart of Mary and Fatima”, Life of the Spirit (1946-1964) 3/27 (1948), s. 125-128.
 52. Wspomnienia s. Łucji z Fatimy, opr. L. Kondor,(Fatima 2007, I.
 53. Zavala J.M., El secreto mejor guardado de fátima. Una investigación 100 años después, España 2017.