Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Czy Kevin Symonds skutecznie obalił argumentację zwolenników istnienia dwóch części sekretu fatimskiego? Polemika z monografią On the Third Part of the Secret of Fatima

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.353-392  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest próba oceny argumentów użytych przez Symondsa w jego monografii On the Third Part of the Secret of Fatima odnośnie do problematyki trzeciego sekretu fatimskiego. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki krytycznej analizie argumentów autora pod kątem tego, czy istotnie rozwiązują one problemy dotyczące poruszanej kwestii oraz czy skutecznie obalają argumentację strony przeciwnej. Struktura pracy nawiązuje do sposobu ustrukturyzowania monografii Symondsa z wyjątkami opisanymi we wprowadzeniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy orzec, że argumentacja Symondsa nie jest przekonująca. Autor nie tylko nie rozwiązuje istoty argumentów strony przeciwnej, ale na dodatek pomija jedne z ważniejszych argumentacji oponentów.

Bibliografia

 1. Adamski A., Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi. Jak odprawiać pierwsze soboty miesiąca, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 2. Adrianna7, „Ks. Tomasz Jochemczyk, Dr Stanisław Krajski - Fatima, Tradycja, Patriotyzm”, https://gloria.tv/post/439Keja3KBbP3ysL2K3KqeXPE [dostęp: 20.09.2020]. [Google Scholar]
 3. Alban F. – Ferrara Ch.A., Fatima priest and Our Lady’s Message to the World, New York 2013. [Google Scholar]
 4. Alessandra Stanley, „Vatican Discloses «Third Secret» of Fatima”, w: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/global/051400pope-fatima-secret.html [dostęp: 19.09.2020]. [Google Scholar]
 5. Amerio R., Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Komorów 2009. [Google Scholar]
 6. André J.B., La survie de Paul VI et le Secret de Fatima: Le texte reconstitué grâce aux révélations d’une stigmatisée italienne (b.m.w.: Lulu.com 2014). [Google Scholar]
 7. Antoni Socci, „Consiglio a Bertone: mea culpa e penitenza”, w: https://www.antoniosocci.com/consiglio-a-bertone-mea-culpa-e-penitenza [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 8. Antoni Socci, „Dunque il «quarto» segreto c’era…”, w: https://www.antoniosocci.com/dunque-il-quarto-segreto-cera [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 9. Antoni Socci, „Perché il papa smentisce Bertone (e Messori)”, w: https://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-messori [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 10. Barreto J., „Edouard Dhanis, Fátima and World War II”, w: https://www.academia.edu/30365444/Edouard_Dhanis_Fatima_and_World_War_II?email_work_card=view-paper [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 11. Bertone T. – De Carli G., Ostatnia wizjonerka z Fatimy (Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008). [Google Scholar]
 12. Caillon A., „What Sister Lucy Thinks Regarding The Consecration Of Russia”, The Fatima Crusader 23 (1987), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr23/cr23pg08.asp [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 13. „CARDINAL RATZINGER (NOVEMBER 11, 1984)”, w: https://fatima.org/about/the-third-secret/cardinal-ratzinger-november-11-1984 [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 14. Chiarenza R., Viaggio verso la luce, Romagnano al Monte 2014 [e-book]. [Google Scholar]
 15. „Comunicato: a proposito di alcuni articoli relativi al «Terzo Segreto di Fatima», 21.05.2016”, w: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/05/21/0366/00855.html [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 16. Gian Guido Vecchi, „Le parole del papa: «Nonostante la famosa nuvola siamo qui…»”, w: https://www.corriere.it/esteri/10_maggio_11/vecchi-parole-papa_fa994a90-5ce9-11df-97c2-00144f02aabe.shtml?refresh_ce-cp [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 17. Jongen H., Tajemnica Fatimy, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 18. José María Zavala, „The Third Secret of Fatima: Interview with the Analyst Who Confirmed its Authenticity”, w: https://www.traditioninaction.org/Questions/B965_Begona.html [dostęp: 22.09.2020]. [Google Scholar]
 19. Kałdon S. M., Serce Matki. Rozważania i kazania fatimskie, Sandomierz 1996. [Google Scholar]
 20. Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, Città del Vaticano 2000. [Google Scholar]
 21. Kramer P., „The Secret Warned Against Vatican Council II and the New Mass”, The Fatima Crusader 92 (2009) 7-11, w: https://archive.fatima.org/crusader/cr92/cr92pg7.pdf [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 22. Lech Maziakowski, „Watykan unika debaty na temat III Tajemnicy Fatimskiej. Dziennikarze Socci i Paolini zaatakowani przez ochroniarzy watykańskich”, w: http://www.bibula.com/?p=1218 [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 23. Łaszewski W., Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, Częstochowa 2005. [Google Scholar]
 24. Maike Hickson, „A Further Confirmation of Father Dollinger’s Claim about Cardinal Ratzinger and Fatima”, w: https://onepeterfive.com/confirmation-father-dollingers-claim-cardinal-ratzinger-fatima [dostęp: 20.09.2020]. [Google Scholar]
 25. Maike Hickson, „Cardinal Ratzinger: We Have Not Published the Whole Third Secret of Fatima”, w: https://onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 26. Maike Hickson, „Interview with Dr. Michael Hesemann, Fatima Expert”, w: https://onepeterfive.com/interview-dr-michael-hesemann-fatima-expert [dostęp: 19.09.2020]. [Google Scholar]
 27. Maike Hickson, „Interview: Vatican Expert Marco Tosatti on Fatima”, w: https://onepeterfive.com/interview-vatican-expert-marco-tosatti-on-fatima [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 28. Marie des Anges F. de, „The Requests of Our Lady of Fatima Are Being Deliberately Hidden”, The Fatima Crusader 31-32 (1990), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr31/cr31-32pg28.asp [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 29. Mielnik D., Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała przed soborem watykańskim II i nową Mszą?, Lublin 2020. [Google Scholar]
 30. Missett B., Soul Theft: How Religions Seized Control of Humanity’s Spiritual Nature, Bloomington 2009. [Google Scholar]
 31. Pearson S., „Malachi Martin Gives: Clues To the Third Secret”, The Fatima Crusader 107 (2013) 23-36, w: https://archive.fatima.org/crusader/cr107/cr107.pdf#pg23 [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 32. Rzymski Katolik, „Według księdza Döllingera nieopublikowana część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej mówi o «złym soborze i złej Mszy»”, w: https://rzymski-katolik.blogspot.com/2016/05/wedug-ksiedza-dollingera.html [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 33. Sainte Trinité M. de la, „Dramatic Predictions About the Pope”, The Fatima Crusader 29 (1989), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr29/cr29pg24.asp [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 34. Sainte Trinité M. de la, The whole truth about Fatima, New York 1989-1990 III. [Google Scholar]
 35. „Sister Lucy Dies; but Full Third Secret Yet to be Released”, The Fatima Crusader 79 (2005), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr79/cr79pg06.asp [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 36. „SISTER LUCY SILENCED”, w: https://fatima.org/about/the-third-secret/sister-lucy-silenced [dostęp: 22.09.2020]. [Google Scholar]
 37. Socci A., Czwarta tajemnica fatimska?, Kraków 2012. [Google Scholar]
 38. „SOME OTHER WITNESSES (1930’S – 2003)”, w: https://fatima.org/about/the-third-secret/some-other-witnesses-1930s-2003 [dostęp: 22.09.2020]. [Google Scholar]
 39. „Spotkanie abpa Tarcisio Bertone z siostrą Marią Łucją od Jezusa i od Niepokalanego Serca”, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/slucja_bertone2001.html [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 40. Steve Skojec, „On Fatima Story, Pope Emeritus Benedict XVI Breaks Silence”, w: https://onepeterfive.com/on-fatima-story-pope-emeritus-benedict-xvi-breaks-silence/ [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 41. Symonds K., On the Third Part of the Secret of Fatima, St. Louis 2017. [Google Scholar]
 42. The Fatima Crusader 87 (2007), w: https://archive.fatima.org/crusader/cr87/cr87pg25.asp [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 43. „The Latest Chapter in the Story of Fatima”, w: http://archive.fatima.org/exclusives/pdf/epilogue_summary.pdf [dostęp: 15.07.2020]. [Google Scholar]
 44. „The Third Secret Controversy – Part III”, https://www.salvemariaregina.info/SalveMariaRegina/SMR-156/Third%20Secret%20Part%20III.htm [dostęp: 21.09.2020]. [Google Scholar]
 45. Tindal-Robertson T., „Kolegialne poświęcenie Rosji”, Z Fatimą w przyszłość. Fundament, red. K. Czapla, Zakopane 2009, s. 49-60. [Google Scholar]
 46. Tindal-Robertson T., Krew i nadzieja. Orędzie fatimskie w nauczaniu papieży, Szczecinek 2012. [Google Scholar]
 47. Tomasz Jochemczyk, „Fatima, Tradycja, Patriotyzm”, w: https://edukacyjne-powisle.pl/ks-tomasz-jochemczyk-fatima-tradycja-patriotyzm-2 [dostęp: 20.09.2020]. [Google Scholar]
 48. Tosatti M., Nieujawniona tajemnica. Nie wszystko zostało powiedziane – proroctwa fatimskie wciąż skrywają tajemnicę, Katowice 2005. [Google Scholar]
 49. Turowski G., Fatimski szlak w pontyfikacie Jana Pawła II. Fakty, wspomnienia i refleksje, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 50. „Vatican says Fatima no doomsday prophesy”, w: https://www.deseret.com/2000/6/26/19514825/vatican-says-fatima-no-doomsday-prophesy (dostęp: 19.09.2020). [Google Scholar]
 51. R.M.D. Wainewright, „The Immaculate Heart of Mary and Fatima”, Life of the Spirit (1946-1964) 3/27 (1948), s. 125-128. [Google Scholar]
 52. Wspomnienia s. Łucji z Fatimy, opr. L. Kondor,(Fatima 2007, I. [Google Scholar]
 53. Zavala J.M., El secreto mejor guardado de fátima. Una investigación 100 años después, España 2017. [Google Scholar]