Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Teologiczna interpretacja fenomenu „męskiego różańca”

 • Tomasz Kołodziej
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.297-313  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

nicjatywa „Męskiego Różańca” zapoczątkowana w 2018 roku przyciąga dużą liczbę mężczyzn i wpisuje się w trend ożywienia w Kościele katolickim męskiej duchowości. Wydarzenie to odbywa się regularnie w pierwsze soboty miesiąca w różnych miastach w Polsce i poza jej granicami. Jest odpowiedzią na wezwanie Maryi, która w Fatimie wzywała do odprawiania nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. W inicjatywie „Męskiego Różańca” biorą udział wyłącznie mężczyźni. Nabożeństwo to ma także ciekawą formę, która jednak mieści się w nurcie katolickim. Wydarzenie to pomaga wielu mężczyznom w pogłębianiu swojej wiary jak również męskiej tożsamości. Artykuł ten nie jest kompleksowym badaniem tego zjawiska, lecz próbą teologicznej interpretacji na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na uczestnikach tej inicjatywy w Rzeszowie oraz w oparciu o literaturę teologiczną.

Bibliografia

 1. Bartosik G., Przez Ciebie jaśnieje radość. Kult Maryi w liturgiach Wschodu i Zachodu, Niepokalanów 1998. [Google Scholar]
 2. Chmielewski D., Odezwa do mężczyzn w Polsce, https://meskirozaniec.pl/dolacz [dostęp: 28.07.2021]. [Google Scholar]
 3. https://meskirozaniec.pl [dostęp: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 4. https://smbf.pl/fatima/nabozenstwa-pierwszych-pieciu-sobot-miesiaca [dostęp: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 5. https://wspolnotameska.pl/hello-world [dostęp: 20.07.2021]. [Google Scholar]
 6. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1AadxPzEV2ZnqsedR8hdaR5fK3EUSwIPW&ll=51.23383436989466%2C22.493207068395222&z=6 [dostęp: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 7. https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/w-polsce-powstaje-coraz-wi%C4%99cej-m%C4%99skich-wsp%C3%B3lnot-radykalnych-katolik%C3%B3w-ich-r%C3%B3%C5%BCa%C5%84ce-s%C4%85-broni%C4%85-nie-tylko-symbolicznie/ar-BB1a9kHB [dostęp: 20.07.2021]. [Google Scholar]
 8. https://www.soboty.pl [dostęp: 28.07.2021]. [Google Scholar]
 9. https://wydsal.pl/397-ks-dominik-chmielewski-sdb [dostęp: 23.07.2021]. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. (Fatima, 13.05.1982), „L’Osservatore Romano” (PL), 5 (1982), s. 9. [Google Scholar]
 11. Kochaniewicz B., Eklezjalny wymiar fatimskiego orędzia, „Forum Teologiczne”, XIX (2018), s. 53-66. [Google Scholar]
 12. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003. [Google Scholar]
 13. Miazek J., Procesje. Historia – teologia – duszpasterstwo, „Collectanea Theologica”, 64 (1994), nr 1, s. 97-106. [Google Scholar]
 14. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, https://meskirozaniec.files.wordpress.com/2020/02/pierwsze-soboty_opis-dla-organizatorc3b3w_2020.pdf [dostęp: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 15. Paweł VI, Marialis cultus, http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-papieskie/42-pawel-vi/254-adhortacja-apostolska-marialis-cultus.html [dostęp: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 16. Rybicki A., Lew i baranek. O duchowości mężczyzny, Lublin 2008. [Google Scholar]
 17. Rybicki A., Maryjna duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 493-495. [Google Scholar]
 18. Rybicki A., Wiara mężczyzny. Aspekty antropologiczne i duchowe, „Roczniki Teologiczne”, 59 (2012), s. 137-147. [Google Scholar]
 19. Sadłoń W., Kult Matki Bożej i nabożeństwo fatimskie w parafiach katolickich w Polsce: Raport z badania, „Salvatoris Mater”, 18 (2016), nr 4, s. 454-479. [Google Scholar]
 20. Siwiak W., Fatimskie misterium Niepokalanego Serca Maryi w biblijno-teologicznej perspektywie, „Salvatoris Mater”, 18 (2016), nr 4, s. 53-83. [Google Scholar]