Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Zarys historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette

 • Piotr Jamioł
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.197-221  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z La Salette jest apostolskim instytutem zakonnym, na prawie papieskim od 19 września 2022 r., w służbie Kościołowi i jego misji. Powstało 20 stycznia 1962 r. ze zjednoczenia dwóch instytutów: Sióstr Wynagrodzicielek Matki Bożej z La Salette i Sióstr Misjonarek Matki Bożej z La Salette, którego fundacja wywodzi się z objawienia Maryi w La Salette, 19 września 1846 r., w diecezji Grenoble (Francja). Jego historia, tradycja i charyzmat są zakorzenione w wydarzeniu La Salette. Dlatego saletynki szczególnie są otwarte na wezwanie Maryi do pojednania i nawrócenia. Ich duchowość doprowadziła wspólnotę do przyjęcia dwóch innych zgromadzeń przez fuzję: Sióstr Posłanniczek z La Salette z Angoli oraz Sióstr Jezusa Odkupiciela i Maryi Pośredniczki z Francji. Saletynki są zgromadzeniem międzynarodowym (liczy 285 sióstr), obecnym w 11 krajach świata: we Francji, we Włoszech, w Polsce, w USA, w Kanadzie, w Brazylii, na Filipinach, w Myanmar (dawna Birma), na Madagaskarze, w Angoli i w Algierii. Wzbogacone różnymi historiami i kulturami odpowiadają na wezwanie Chrystusa do życia wspólnotowego, modlitwy, poświęcenia, aktywnej obecności z potrzebującymi. Przez całe życie chcą być świadkami wezwania Chrystusa do pojednania, pokuty i nawrócenia.

Bibliografia

 1. Archiwalia [Google Scholar]
 2. Archives de ľÉvêché de Grenoble (AEG) [Google Scholar]
 3. sygn. LS 75, Sœurs Réparatrices de Saint-Disier, à La Salette en 1854. [Google Scholar]
 4. sygn. LS 97, Sœurs Réparatrices de La Salette: Lettre H. Deluy. [Google Scholar]
 5. Archives de la Maison Générale des Missionnaires de Notre-Dame de La Salette à Rome (AGSR) [Google Scholar]
 6. sygn. A1-62, Bossan J., Questionnaires et quelques notes sur la Communauté des Religieuses de N.-D. de La Salette, depuis ľorgine jusqu’en 1856. Données par M. Denaz et Sœur Thérèse de Jésus. [Google Scholar]
 7. sygn., A20-5a, Beaup L., Notes sur la Congrégation, t. 1:1852-1897. [Google Scholar]
 8. sygn. E3-7, Beaup L., Notes sur les premierès fondations dérivées de ľAppartion de La Salette: Rosalie Pradelle ou la Solitaire, Victoria Sauvet et Marianne, Sœur Thérèse de Jésus, Adèle Chevalier, des années 1848-1865. [Google Scholar]
 9. sygn. Ec.10-3a, Économe Général: Sœurs de La Salette: Société immobolière de Saint-Félix, près de Soissons (1929-1957). [Google Scholar]
 10. sygn. Ec.10-3c, Économe Général: Sœurs de La Salette: Fourqueux et Saint-Félix de Soissons (1929-1950). [Google Scholar]
 11. sygn. P1-1, Religieuses de La Salette: Religieuses de La Salette de Lyon. [Google Scholar]
 12. sygn. P1-2, Sœurs Réparatrices de N.-D. de La Salette (1857-1959). [Google Scholar]
 13. sygn. P2, Sœurs Missionnaires de N.-D. de La Salette (1928-1962). [Google Scholar]
 14. sygn. P3, Sœurs de La Salette: préparation de ľunion entre les Sœurs Réparatrices et les Missionnaires (1959-2022). [Google Scholar]
 15. sygn. TM7-1, Annales de la maison Alaî-Francheville (1939-1949). [Google Scholar]
 16. sygn. TM10-5a, Rome-Monteverde: Sœurs Missionnaires de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 17. sygn. TPP1b-10, Archier Pierre, Registre de correspondence. [Google Scholar]
 18. Archives de la Maison Générale des Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de La Salette w Gières (AGSSG) [Google Scholar]
 19. Akta bez sygn.: [Google Scholar]
 20. Chapitres Généraux des Sœurs de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 21. Decret Congregatio pro Insttitutis Vitae Consecrate et Societatibus Vitae Apostolicae, die 19 septembris 2022. Prot. n. G127/2013. [Google Scholar]
 22. Documents des Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 23. Documents des Sœurs Missionnaires de La Salette. [Google Scholar]
 24. Documents des Sœurs de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 25. Registre des Décisions du Conseil Général, t. 1:1871-1962, t. 2:1930-1962, t. 3:1962-2022. [Google Scholar]
 26. Registre du Personnel de la Congrégation (1871-2022). [Google Scholar]
 27. Registre des Professions des la Communauté Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 28. Registre des Professions des la Communauté Sœurs Missionnaires de La Salette. [Google Scholar]
 29. Registre des Professions des la Communauté Sœurs de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 30. Archiwum Prowincjalne Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Krakowie (APSK) [Google Scholar]
 31. Akta bez sygn.: [Google Scholar]
 32. Homlie de Monseigneur Matagrin, Grenoble 21 Octobre 1987. [Google Scholar]
 33. Miesiąc saletyński. Notatki ks. Piotra Jamioła, La Salette 1998. [Google Scholar]
 34. Molinarii G., Sœurs de Note-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 35. Okólniki Prowincjała, t. 1:1934-1988. [Google Scholar]
 36. Archives Sanctuaire Notre-Dame de La Salette (ASLS) [Google Scholar]
 37. Akta bez sygn.: [Google Scholar]
 38. Sœurs Réparatrices. [Google Scholar]
 39. Sœurs Missionnaires de La Salette. [Google Scholar]
 40. Sœurs de Notre-Dame de La Salette. [Google Scholar]
 41. Źródła drukowane [Google Scholar]
 42. Constitutions des Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de La Salette, Grenoble 1871. [Google Scholar]
 43. Constitutions des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame de La Salette, Autun 1930. [Google Scholar]
 44. Constitutions des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame de La Salette, Soissons 1934. [Google Scholar]
 45. Constitutions des Sœurs de Notre-Dame de La Salette, Lyon 1986. [Google Scholar]
 46. Constitutions Sisters of Our Lady of La Salette, Grenoble 2013. [Google Scholar]
 47. Opracowania [Google Scholar]
 48. Caterini M., La Salette. La Madre che piange, Torino 1981. [Google Scholar]
 49. Calier L., ĽApparition de Notre_Dame de La Salette, Grenoble 1921. [Google Scholar]
 50. Cubizolles P., Diecezja Puy-en-Velay od jej początków do dnia dzisiejszego, Le Puy 2005. [Google Scholar]
 51. Giraud S.-M., Directoire des Religieuses de N.-D. de La Salette de Lyon, Lyon 1940. [Google Scholar]
 52. Giraud S.-M., Vers les hauteurs spirituelles. Recueil des enseignements oraux du fondateur des Religieuses de La Salette de Lyon, Lyon-Paris 1936. [Google Scholar]
 53. Hostachy V., Histoire séculaire de La Salette. Un siècle ďor 1846-1946, Grenoble 1946. [Google Scholar]
 54. Hostachy V., Le R.P. P. Archier (1815-1899). Le constructeur, Grenoble 1943. [Google Scholar]
 55. Jamioł P., Dzieje sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w latach 1910-1996, Kraków 2002. [Google Scholar]
 56. Jamioł P., Historia Saletynek, „Unitas” 76-77 (1989), s. 28-35. [Google Scholar]
 57. Jamioł P., Historia Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette do roku 1914, Kraków 2021. [Google Scholar]
 58. Jamioł P., Saletyni w Polsce, Kraków, 2004. [Google Scholar]
 59. Némoz A., La belle dame de La Salette, Abbeville 1946. [Google Scholar]
 60. Lolli M., Aurora sorgente. ĽApprizione di N.-S. de La Salette, Roma 1946. [Google Scholar]
 61. Piccard E., La Salette précis historique, Grenoble 1946. [Google Scholar]
 62. Piriou P., Cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu Sylvain-Marie Giraud prêtre profès de L’Institut des Missionnaires de N.-D. de La Salette et fondateur de la Congrégation des Sœurs de La Salette de Lyon. Articles du procès de l’ordinaire, Lyon 1947. [Google Scholar]