Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Egzemplaryzm wzorcowy w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza

 • Przemysław Przybylski
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.499-524  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł przywołuje postać Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, wychowawcy, jednego z prekursorów XIX-wiecznej pedagogiki chrześcijańskiej. Ma on na celu zaprezentowanie nowatorskiego podejścia Markiewicza do zagadnienia formacji dzieci i młodzieży, realizowanego w placówkach o charakterze wychowawczo-edukacyjnym, którego rysem charakterystycznym zdaje się być egzemplaryzm wzorcowy. To właśnie oparcie relacji z młodym pokoleniem na doświadczeniach osobistych i świadectwie życia, wyraźnie przebija z przekazu Markiewicza i jego działalności.

Bibliografia

 1. Źródła [Google Scholar]
 2. Jan Paweł II, List apostolski z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym 1985. [Google Scholar]
 3. Jan Paweł II, Zgoda i pokój – warunkami dobra wspólnego, w: tenże, Nauczanie społeczne, t. 1, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 4. List komisji Episkopatu Polski ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1999r. [Google Scholar]
 5. Markiewicz B.B., Bój bezkrwawy. Dramat w 7 odsłonach, Lwów 1908, ss. 61. [Google Scholar]
 6. Markiewicz B., Do przyjaciół maluczkich, ubogich i opuszczonych, PiP, 1 (1898), nr 1. [Google Scholar]
 7. Markiewicz B., List do J. Latuska z dnia 13.IX.1908r., AT, t. II. [Google Scholar]
 8. Markiewicz B., List do J. Nowickiego z dnia 10.VIII.1910, AT, t. II. [Google Scholar]
 9. Markiewicz B., List do Ks. J. Machały, AT, t. I. [Google Scholar]
 10. Markiewicz B., List do ks. J. Nowickiego, AT, t. I. [Google Scholar]
 11. Markiewicz B., List do Ks. Prefekta dekanatu rymanowskiego, AT, t. I. [Google Scholar]
 12. Markiewicz B., Najprzedniejsza dźwignia życia i potęgi narodów, PiP, 4 (1901), nr 4. [Google Scholar]
 13. Markiewicz B., O porządku w miłości bliźnich, PiP, 1 (1898), nr 4. [Google Scholar]
 14. Markiewicz B., Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w setną rocznicę rozbioru ojczyzny, Marki 2000. [Google Scholar]
 15. Miromir (pseudonim Ks. Bronisława Markiewicza), Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w setną rocznicę rozbioru ojczyzny, Lwów 1887, ss. 75. [Google Scholar]
 16. „Powściągliwość i Praca”, miesięcznik wydawany przez Ks. Bronisława Markiewicza od 1898 roku i redagowany przez niego do 1912 roku. [Google Scholar]
 17. Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej, t. I-II, Miejsce Piastowe 1912. [Google Scholar]
 18. Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi (08.12.1975). [Google Scholar]
 19. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965) (KDK). [Google Scholar]
 20. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” (18 listopada 1965) (DA). [Google Scholar]
 21. Opracowania [Google Scholar]
 22. Bagrowicz J., W trosce o młode pokolenie, Toruń 2004. [Google Scholar]
 23. Bała M., I nadziwić się nie mogę…, Toruń 2003. [Google Scholar]
 24. Biedrońska H., Zeznania, AZMA. [Google Scholar]
 25. Bilczewski J., O miłości Ojczyzny. List pasterski arcybiskupa metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego na Wielki Post 1923 r., Wisconsin 1924. [Google Scholar]
 26. Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 27. Chlewiński Z., Psychologia religii, Lublin 1982. [Google Scholar]
 28. Datko A., Wprowadzenie, w: B. B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie…, Marki 2000. [Google Scholar]
 29. Dmowski R., Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1904. [Google Scholar]
 30. Encyklopedia Katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995. [Google Scholar]
 31. Grzegorzewska M., Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela, „Chowanna”, 1938, nr 5. [Google Scholar]
 32. Hansemann G., Wychowanie religijne, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 33. Homplewicz J., red. A. Grabarz, Myśl pedagogiczna ks. Bronisława Markiewicza, Rzeszów 1997. [Google Scholar]
 34. Kowalski S., Znaczenie teorii systemów społecznych Floriana Znanieckiego w interdyscyplinarnych badaniach nad wychowaniem, Edukacja 1984, nr 2. [Google Scholar]
 35. Krąpiec M. A. OP, Filozofia w Teologii, Lublin 1999. [Google Scholar]
 36. Kustra Cz., Wychowanie patriotyczne w nauce i praktyce ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Rzeszów-Przemyśl 2006. [Google Scholar]
 37. Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, C. Rogowski (red.), Warszawa 2007. [Google Scholar]
 38. Łącki S., Bł. Bronisław Markiewicz, https://www.sdb-przemysl.pl/strona/38/blogoslawiony-bronislaw-markiewicz (dostęp: 10.07.2020). [Google Scholar]
 39. Łuczak M., Odpowiedzialność za wykształcenie i wychowanie, w: Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, red. C. Rogowski, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 40. Majewska A., Szkoła katolicka nową ofertą edukacyjną (na przykładzie Collegium Salesianum w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2002, za: M. Buber, Wychowanie, w: „Znak”, nr 20. [Google Scholar]
 41. Michułka W., Ksiądz Bronisław Markiewicz, Marki-Struga 1993. [Google Scholar]
 42. Moroz W., Od wydawcy, w: B. B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie…, Marki 2000. [Google Scholar]
 43. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 44. Pelczar J. S., Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego, Przemyśl 1915. [Google Scholar]
 45. Popielski K., Wolicki M., Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości, w: red. K. Popielski, Człowiek – czytanie otwarte, Lublin 1987. [Google Scholar]
 46. Radzik K., Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegawczym ks. Bronisława Markiewicza, Marki-Struga 1991. [Google Scholar]
 47. Różański M.A., Historia wspólnot michalickich, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 48. Skorowski H., Prawa i obowiązki w regionie w świetle samorządu terytorialnego, „Chrześcijanin w świecie”, 25 (1993), nr 3. [Google Scholar]
 49. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, W. Kopaliński, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 50. Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Lwów 1933. [Google Scholar]
 51. Sposoby wywierania i przetwarzania wpływu wychowawczego, http://psychologiawychowawcza.wyklady.org/wyklad/31_sposoby-wywierania-i-przetwarzania-wplywu wychowawczego-.html (14.07.2020). [Google Scholar]
 52. Włodek L. M., Ks. Bronisław Markiewicz zapomniany pionier i teoretyk harcerstwa, http://www2.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/aktualnosci/markiewicz.html (dostęp: 12.07.2020). [Google Scholar]
 53. Wojdyła W., Strzelecki M., Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, Toruń 1997. [Google Scholar]
 54. Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. II, Warszawa 1960. [Google Scholar]