Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

„Aby świętemu złożyć hołd męczennikowi” wybrane zagadnienia związane z kultem św. Tomasza Becketa w średniowiecznej Anglii

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.119-137  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

29 grudnia 2020 r. minęło 850 lat od czasu męczeńskiej śmierci świętego Tomasza Becketa. Jakkolwiek historia tej postaci jest w polskiej literaturze historiograficznej i hagiograficznej często porównywana do Stanisława ze Szczepanowa, to zarówno formy oddawania czci jak i zasięg kultu angielskiego męczennika był o wiele szerszy niż cześć oddawana biskupowi krakowskiemu. Zadaniem, jakie postawił sobie autor artykułu, jest przybliżenie niektórych aspektów kultu Tomasza Becketa na ziemiach średniowiecznej Anglii, wyrażanego w piśmiennictwie, jubilerstwie, sztuce oraz architekturze. W tym celu autor posłużył się dostępnymi najnowszymi ustaleniami badaczy tego tematu, reprezentującymi dziedziny takie jak: historia, archeologia oraz historia sztuki.

Bibliografia

 1. Abbott E. A., St. Thomas of Canterbury. His Death and Miracles, t. 2, London 1898. [Google Scholar]
 2. Barber R., The Devil’s Crown. A History of Henry II and His Sons, Conshohocken 1996. [Google Scholar]
 3. Blick S., Reconstructing the Shrine of St. Thomas Becket, Canterbury Cathedral, w: S. Blick, R. Tekippe, Art and Architecture of Late Medieval Pilgrimage in Northern Europe and the British Isles, Leiden 2005. [Google Scholar]
 4. British Library, Cotton MS, Claudius B II, fol. 341. [Google Scholar]
 5. British Library, Harley MS, 7334, fol. 1. [Google Scholar]
 6. Caviness M. H., The Windows of Christ Church Cathedral Canterbury. Corpus Vitrearum Medii Aevi. Great Britain, t. 2, London 1981. [Google Scholar]
 7. Chaucer G., Opowieści kanterberyjskie. Prolog (tłum. H. Pręczkowska). [Google Scholar]
 8. Chaucer G., The Canterbury Tales. General Prologue. [Google Scholar]
 9. Crook J., The Architectural Setting of the Cult of Saints in the Early Christian West, 300-1200, Oxford 2000. [Google Scholar]
 10. Finucane R. C., Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England, New York 1995. [Google Scholar]
 11. Gameson R., The Early Imagery of Thomas Becket, w: C. Morris, P. Roberts, Pilgrimage. The English Experience from Becket to Bunyan, Cambridge 2002. [Google Scholar]
 12. Gelin M-P., Lumen ad revelationem gentium. Iconographie et Liturgie Á Christ Church. Canterbury. 1175-1220, Turnhout 2006. [Google Scholar]
 13. Jenkins J., Modelling the Cult of Thomas Becket in Canterbury Cathedral, „Journal of the British Archaeological Association”, 173/2020, s. 100-123. [Google Scholar]
 14. Jordan A. A., Rhetoric and Reform. The St Thomas Becket Window of Sens Cathedral, w: E. Lane, E. Pastan, E Shortell, The Four Modes of Seeing. Approaches to Medieval Imagery in Honor of Madeline Harrison Caviness, Farnham 2009. [Google Scholar]
 15. Jordan A. A., The ‘Water of Thomas Becket’. Water as Medium, Metaphor, and Relic, w: C. Kosso, A. Scott, The Nature and Function of Water, Baths, Bathing, and Hygiene from Antiquity Through the Renaissance, Leiden 2009. [Google Scholar]
 16. Koopmans R., Water Mixed with the Blood of Thomas. Contact Relic Manufacture Pictured in Canterbury Cathedral’s Stained Glass, „Journal of Medieval History”, 42/2016, nr 5, s. 535-58. [Google Scholar]
 17. Kumor B., Historia Kościoła, t. 3, Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego, Lublin 1976. [Google Scholar]
 18. Lee J., Searching for Signs: Pilgrims’ Identity and Experience Made Visible in the Miracula Sancti Thomae Cantuariensis, w: S. Blick, R. Tekippe, Art and Architecture of Late Medieval Pilgrimage in Northern Europe and the British Isles, Leiden 2005. [Google Scholar]
 19. Lutan-Hassler S., Thomas Becket and the Plantagenets. Atonement Through Art, Leiden 2015. [Google Scholar]
 20. Moorman J. R. H., The History of the Church in England, Harrisburg 1980. [Google Scholar]
 21. Reames S. L., Reconstructing and Interpreting a Thirteenth-Century Office for the Translation of Thomas Becket, „Speculum”, 80/2005, s. 118-170. [Google Scholar]
 22. Roberts P. B., Politics, Drama and the Cult of Thomas Becket, w: D. Wood, Life and Thought in the Northern Church. 1100-1700, Woodbridge 1999. [Google Scholar]
 23. Roberts P. B., The Unmaking of a Saint. The Suppression of the Cult of St Thomas of Canterbury, „Hagiographica”, 7/2000, s. 35-46. [Google Scholar]
 24. Robertson J. C., Materials for the History of Thomas Becket, t. 2., t. 3, t. 5, London 1875-1879. [Google Scholar]
 25. Slocum K.B., ‘Martir quod Stillat Primatis ab Ore Sigillat’. Sealed with the Blood of Becket, „Journal of the British Archaeological Association”, 165/2012, s. 61-88. [Google Scholar]
 26. Spencer B., Pilgrim Souvenirs from the Medieval Waterfront Excavations at Trig Lane, London, 1974-76, „Transactions of the London Middlesex Archaeological Society”, 33/1982, s. 304-323. [Google Scholar]
 27. Stanley A., Historical Memorials of Canterbury, London 1912. [Google Scholar]
 28. Stringer K., Arbroath Abbey in Context. 1178-1320, w: G Barrow, The Declaration of Arbroath. History Significance, Setting, Edinburgh 2003. [Google Scholar]
 29. Tatton-Brown T., Canterbury and the architecture of pilgrimage shrines in England, C. Morris, P. Roberts, Pilgrimage. The English Experience from Becket to Bunyan, Cambridge 2002. [Google Scholar]
 30. Yvernault M., Reading History in Enamel. The Journey of Thomas Becket’s Experience from Canterbury to Limoges, w: C. Royer-Hemet, Canterbury. A Medieval City, Newcastle 2010. [Google Scholar]