Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Kształtowanie się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej koncepcji odnowy… liturgicznej po Soborze Watykańskim II – studium historyczno-biograficzne

 • Tomasz Grzebyk
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.159-176  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na przedstawieniu biografii Józefa kard. Ratzingera w zestawieniu z wydarzeniami mającymi miejsce w dobie implementacji przepisów Sacrosanctum Concilium, w celu zaprezentowania źródeł oraz rozwoju jego koncepcji dotyczących odnowy liturgicznej. Przedstawione zostały również w formie krótkiego przeglądu jego prace z okresu piastowania godności arcybiskupa Monachium i Fryzyngii (Freising), kardynała i Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Poruszona została również tematyka związków kardynała Ratzingera z Ruchem Liturgicznym, który miał niebagatelny wpływ na Soborową konstytucję oraz jego własna koncepcja Nowego Ruchu Liturgicznego, który „ożywiłby prawdziwe dziedzictwo Soboru”. Autor artykułu, analizując poglądy J. Ratzingera odnoszące się do reformy liturgii, jak i jego własnej jej wizji, wykorzystał bogaty dorobek literacki obecnego papieża-seniora, znajdujący się przede wszystkim w jedenastym tomie jego dzieł zebranych opatrzonych tytułem Teologia liturgii oraz wywiady udzielone przez kardynała Ratzingera Peterowi Seewaldowi.

Bibliografia

 1. Źródła [Google Scholar]
 2. Ratzinger J., Rozproszyć obawy przed Dawną liturgią, „Christianitas”, 1 (1999), s. 15-22. [Google Scholar]
 3. Ratzinger Józef, Messori Vittorio, Raport o stanie wiary, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 4. Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002. [Google Scholar]
 5. Ratzinger J., Moje życie. Wspomnienia z lat 1927-1977, Łódź 1998. [Google Scholar]
 6. Ratzinger J., Opera Omnia. Teologia liturgii, Lublin 2012. [Google Scholar]
 7. Ratzinger J., Seewald P., Bóg i świat, Kraków 2005. [Google Scholar]
 8. Ratzinger J., Seewald P., Sól ziemi, Kraków 2005. [Google Scholar]
 9. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968. [Google Scholar]
 10. Paweł VI, Missale Romanum, 3 IV 1968 r. [Google Scholar]
 11. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 2 XI 2003. [Google Scholar]
 12. Pius V, Quo primum tempore, 14 VII 1570 r. [Google Scholar]
 13. Opracowania i literatura pomocnicza [Google Scholar]
 14. Begierski R., Przestrzeń liturgiczna w myśli teologicznej Josepha Kardynała Ratzingera – Benedykta XVI, Świdnica 2013. [Google Scholar]
 15. Bramorski J., Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Gdańsk 2012. [Google Scholar]
 16. Chromy Z., Josepha Ratzingera – Benedykta XVI wierność Soborowi. Wokół sporu o Tradycję Kościoła, w: Zbawienie przez miłosierdzie i prawdę. Księga pamiątkowa ku czci J. E. (ks.) Bpa Prof. Dra Hab. Ignacego Deca z okazji 65-lecia urodzin, 40-lecia kapłaństwa i 5-lecia sakry biskupiej, red., Janusz Michalewski, Świdnica 2009, s. 177-194. [Google Scholar]
 17. De Mattei R., Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 18. Milcarek P., Historia Mszy, Dębogóra 2009. [Google Scholar]
 19. Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, Kraków 2006. [Google Scholar]
 20. Nichols A., Patrząc na liturgię, Poznań 2004. [Google Scholar]
 21. Tyburowski K., Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI Summorum Pontificum, „Studia Sandomierskie”, 16 (2009), s. 147-173. [Google Scholar]
 22. Walendzik P., Idee Ruchu Liturgicznego w życiu i pismach Josepha Ratzingera, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXIV (2012), s. 81-94. [Google Scholar]
 23. Zachara M., Krótka historia Mszału Rzymskiego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Zalewska D., Reforma liturgii? Służba Boża w myśli teologicznej Józefa Ratzingera, Toruń 2008. [Google Scholar]