Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stawach w diecezji pińskiej… w świetle inwentarza z 18 września 1930 roku

 • Waldemar Żurek
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.677-693  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Miejscowość Stawy w województwie brzeskim Wielkiego Księstwa Litewskiego znana już była w połowie XV wieku. W 1460 roku Joanna (lub Jan) i Jerzy Stawscy ufundowali w swoim majątku i miejscowości Stawy pierwotny kościół. Nowy kościół w Stawach zbudowano w pierwszej połowie XVIII wieku. Konsekrował go w 1739 roku biskup łucki jako kościół parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jakuba Większego Apostoła w Stawach, w dekanacie Kamieniec Litewski. W 1864 roku parafia w Stawach został skasowana, a jej świątynię przejęli prawosławni. W 1919 roku powróciła do katolików, a miejscowość w granice II Rzeczypospolitej, w diecezji mińskiej. W 1925 roku parafia Stawy znalazła się w nowo powstałej diecezji pińskiej. Prezentowany inwentarz parafialnego kościoła stawskiego sporządził dotychczasowy proboszcz ks. Aleksander Swerpel i dnia 18 września 1930 roku przekazał wraz z parafią swemu następcy ks. Leopoldowi Mackiewiczowi.

Bibliografia

 1. Opracowania [Google Scholar]
 2. Brzozowski S., Rupniewski Stefan Bogusław, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 598-599. [Google Scholar]
 3. Elenchus ecclesiarum et cleri saecularis ac regularis dioecesis minscensis pro Anno Domini 1924, [Minscensi 1924]. [Google Scholar]
 4. Franciszek Antoni Kobielski, w: K. R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 151-156. [Google Scholar]
 5. Kto kim był w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 6. Łatak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996. [Google Scholar]
 7. Maciaszek P., Wiatyk, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 455-456. [Google Scholar]
 8. Michalczyk Z., Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Stawach, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, część V, t. 5, red. K. Kolendo-Korczak, Kraków 2020, s. 107-130. [Google Scholar]
 9. Misiurek J., Łoziński Zygmunt, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 554-555. [Google Scholar]
 10. Narbutt T., Dzieje narodu litewskiego, t. VIII, Wilno 1840. [Google Scholar]
 11. Pater R., 85 lat parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, Hajnówka 2008. [Google Scholar]
 12. Petrani A., Ks. Kazimierz B. ordynariusz piński (1885-1946), „Nasza Przeszłość”, 37 (1972), s. 209-242. [Google Scholar]
 13. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa 1890. [Google Scholar]
 14. Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w R. P. 1933 i 1934, Pińsk 1933. [Google Scholar]
 15. Stefan Bogusław Rupniewski 1721-1731, w: K. R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 133-138. [Google Scholar]
 16. Wilemska E., Proces. V. W prawie kanonicznym, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 419-420. [Google Scholar]
 17. Wit Z., Kancjonał, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 558-559. [Google Scholar]
 18. Netoteka [Google Scholar]
 19. Dadaczyński R., Ks. mjr Roman Józef Dadaczyński. Ksiądz czy żołnierz? Ludzie tej ziemi-ocalić od zapomnienia, w: https://archiwum-ordynariat.wp.mil.pl/pl/378_20538.html [dostęp: 23.02.2021]. [Google Scholar]
 20. Antoniewicz M., Pochodzenie episkopatu litewskiego XV-XVI wieku w świetle katalogów biskupów wileńskich, http://rcin.org.pl/Content/6155/PDF/WA303_8695_SZ39-r2001_Studia-Zrodloznawcze%2005%20Antoniewicz-RIS.pdf [dostęp: 12.02.2022]. [Google Scholar]