Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Św. Katarzyna ze Sieny i jej wkład w odnowę Kościoła

 • Anna Noworol
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.389-407  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Święta Katarzyna ze Sieny była tercjarką dominikańską, dziewicą. Przyczyniła się do reformy Kościoła; uświadomiła papieżowi jego błąd, dzięki czemu powrócił z Awinionu do Rzymu. Napisała setki listów do duchowieństwa, polityków i innych osób, w trosce o pokój i dobro Kościoła. Jej namowa papieża Grzegorza XI do powrotu z Awinionu do Rzymu ma symboliczne, ponadczasowe znaczenie, mianowicie Kościół trwa dzięki swojej niezmienności; tego potrzebował wtedy, by wrócić do wiecznej tradycji, tego Kościół potrzebuje i dziś, by powrócić do swoich korzeni.

Bibliografia

 1. kwietnia. Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-29.php3 [dostęp: 2022]. [Google Scholar]
 2. kwietnia. Żywot świętej Katarzyny ze Sieny. Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku, Katowice/Mikołów 1937, http://ruda-parafianin.pl/swi/k/katarz5.htm [dostęp: 2022]. [Google Scholar]
 3. Barron R., Eucharystia: dar miłości, Cieszyn 2018. [Google Scholar]
 4. Benedykt XVI, Spe salvi, Watykan 30.11.2007. [Google Scholar]
 5. Benedykt XVI, Św. Katarzyna ze Sieny. Audiencja Generalna, Rzym 24.11.2010. [Google Scholar]
 6. Don Brophy, Katarzyna ze Sieny. Niepokorna święta, Kraków 2011. [Google Scholar]
 7. Ferri E., Katarzyna ze Sieny, Poznań 2005. [Google Scholar]
 8. Forbes F. A., Św. Katarzyna ze Sieny. Doktor Kościoła, Sandomierz 2013. [Google Scholar]
 9. Jan Paweł II, Chrystus prawdziwą nadzieją człowieka i historii. Homilia Ojca Świętego na rozpoczęcie Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie, Rzym 1.10.1999. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Rzym 17.04.2003. [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II, List Apostolski ,,Ordinatio Sacerdotalis” Papieża Jana Pawła II o udzielaniu Święceń Kapłańskich wyłącznie mężczyznom, Watykan 22.05.1994. [Google Scholar]
 12. Jan Paweł II, List apostolski motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy, Rzym 1.10.1999. [Google Scholar]
 13. Jan Paweł II, List do Kapłanów na Wielki Czwartek 2004 roku, Watykan, 28.03.2004. [Google Scholar]
 14. Jan XXIII, Sacerdotii nostri primordia, Rzym 1.08.1959. [Google Scholar]
 15. Jette M. H., Święta Katarzyna ze Sieny, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 16. Katarzyna ze Sieny, http://mateusz.pl/ludzie/katarzyna [dostęp: 2022]. [Google Scholar]
 17. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu Kapłanów, Watykan 1994. [Google Scholar]
 18. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum (O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią), Rzym 25.03.2004. [Google Scholar]
 19. Kucharczak F., Moją naturą jest ogień, ,,Gość Niedzielny”, 2020, nr 17, s.28-30. [Google Scholar]
 20. Longo B., Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach, Poznań 2018. [Google Scholar]
 21. Michalik J., Kazania do Kapłanów i osób konsekrowanych, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 22. Mokrzycki M., Wprowadzenie, w: A. M. Noworol OV. Celibat: najpiękniejszy skarb Kościoła, Niepokalanów 2020. [Google Scholar]
 23. Myśli bł. Bartola Longo, https://bartolo-longo.pl/mysli [dostęp: 2022]. [Google Scholar]
 24. Noworol A. M. OV, Celibat: najpiękniejszy skarb Kościoła, Niepokalanów 2020. [Google Scholar]
 25. Ecclesia de oratione vivit. Kościół rodzi się na modlitwie, red. J. Perszon, Toruń 2009. [Google Scholar]
 26. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, wyd. 9, opracował zespół Biblistów Polskich, Poznań 1996. [Google Scholar]
 27. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, opracował zespół Biblistów Polskich. Poznań 2000. [Google Scholar]
 28. Rajmund z Kapui, Żywot Świętej Katarzyny ze Sieny, Poznań 2010. [Google Scholar]
 29. Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności czyli Księga Boskiej Nauki, Poznań 1987. [Google Scholar]
 30. Św. Katarzyna ze Sieny, Listy, Poznań 2016. [Google Scholar]
 31. Św. Katarzyna ze Sieny, Modlitwy, Poznań 1990. [Google Scholar]
 32. Wójtowicz M. SJ, Święci z charakterem, Kraków 2011. [Google Scholar]