Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Ks. Jan Konopka (1874-1944)

 • Bartosz Walicki
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.591-616  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Ks. Jan Konopka urodził się 29 maja 1874 r. w Woli Antoniowskiej. Był absolwentem Gimnazjum w Rzeszowie. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Sakrament święceń przyjął 30 czerwca 1901 r. Pracował jako wikariusz w Tuligłowach (1901-1904), Dydni (1904-1908) i Lubeni (1908-1912). W roku 1912 został zamianowany proboszczem parafii w Leszczawie Dolnej, a w 1916 roku proboszczem parafii w Stobiernej. Prócz zwykłej pracy duszpasterskiej zajął się doposażeniem kościoła. Był zaangażowany w działalność społeczną i organizacyjną. Zmarł 29 lutego 1949 r.

Bibliografia

 1. Archiwalia [Google Scholar]
 2. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [Google Scholar]
 3. Akta Personalne Kapłanów. Tabele Służbowe [Google Scholar]
 4. - Tabela służbowa ks. Jana Konopki. [Google Scholar]
 5. - Tabela służbowa ks. Andrzeja Mikołajczyka. [Google Scholar]
 6. Teczka: „Dekanat Sokołowski – 1”, sygn. TDS XXX/1 [Google Scholar]
 7. - Pismo ks. Ludwika Bukały do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 10 stycznia 1923 r. L. 4. [Google Scholar]
 8. - Pismo ks. Ludwika Bukały do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 17 grudnia 1924 r. L. 63 [Google Scholar]
 9. - Pismo ks. Ludwika Bukały do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 6 lutego 1926 r. L. 13. [Google Scholar]
 10. - Protokół Kongregacji dekanalnej dekanatu sokołowskiego odbytej dnia 16 paźdz. w Stobiernej. [Google Scholar]
 11. - Protokół Kongregacji kapłanów dekanatu sokołowskiego odbytej w dniu 25 września 1923 w Trzebosi. [Google Scholar]
 12. - Protokół Kongregacyi dekanalnej dekanatu Sokołowskiego odbytej w Nienadówce 6 września 1921 r. [Google Scholar]
 13. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej odbytej 28 września 1922 w Sokołowie. [Google Scholar]
 14. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej 1931. [Google Scholar]
 15. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej odbytej w grudniu 1928 r. [Google Scholar]
 16. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1930. [Google Scholar]
 17. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1932. [Google Scholar]
 18. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1933 (8-29 XI). [Google Scholar]
 19. - Sprawozdanie z wizytacyi dekanalnej odbytej w grudniu 1922. [Google Scholar]
 20. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1923. [Google Scholar]
 21. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1924. [Google Scholar]
 22. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1925. [Google Scholar]
 23. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej parafii dekanatu Sokołowskiego za rok 1927. [Google Scholar]
 24. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za rok 1921 odbytej w dniach od 14 do 22 listopada. [Google Scholar]
 25. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za rok 1926. [Google Scholar]
 26. Teczka: „Parafia Sokołów Małopolski – zwitki”, sygn. TPS 244/1 – zwitki [Google Scholar]
 27. - Protokół Kongregacji dekanalnej odbytej 20 września 1938 w Wólce Niedźwiedzkiej. [Google Scholar]
 28. - Protokół dodatkowej Kongregacji dekanalnej odbytej 25 października 1938 w Sokołowie. [Google Scholar]
 29. Teczka: „Parafia Stobierna – 1”, sygn. TPS 252/1 [Google Scholar]
 30. - Akt mianowania ks. Jana Konopki proboszczem w Stobiernej z 27 maja 1916 r. Nr 2862. [Google Scholar]
 31. - Pismo Konsystorza Biskupiego w Przemyślu do c. k. Namiestnictwa w Białej z 20 listopada 1916 r. Nr 6032. [Google Scholar]
 32. - Pismo Konsystorza Biskupiego w Przemyślu do Urzędu Dziekańskiego w Rzeszowie z 20 listopada 1916 r. Nr 6032. [Google Scholar]
 33. - Pismo ks. Jana Konopki do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 6 lipca 1933 r. L. 100/33. [Google Scholar]
 34. - Pismo Prezydium c. k. Namiestnictwa w Białej do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 11 sierpnia 1916 r. 12251/pr. [Google Scholar]
 35. - Sprawozdanie ze stanu religijnego parafji Stobierna z ostatniego roku [1927]. [Google Scholar]
 36. - Świadectwo poświęcenia dzwonów w Stobiernej z 8 maja 1922. [Google Scholar]
 37. - Wyznanie wiary ks. Jana Konopki z 14 listopada 1916 r. [Google Scholar]
 38. Źródła drukowane [Google Scholar]
 39. Balicki J., Ze Związku Misyjnego Kleru, KDP, 24 (1924), z. 1-2, s. 25-27. [Google Scholar]
 40. Balicki J., Związek Misyjny Kleru, KDP, 26 (1926), z. 10, s. 211 211-213. [Google Scholar]
 41. Dalszy ciąg składek P. T. Księży na cele diec. Kongresu Eucharystycznego (Konto P. K. O. No 506.317), KDP, 36 (1936), z. 3, s. 122-124. [Google Scholar]
 42. Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis iuxta statum de mense Aprili 1919, Premisliae 1919. [Google Scholar]
 43. Elenchus pro anno Domini 1921, Premisliae 1921. [Google Scholar]
 44. Elenchus pro anno Domini 1923, Premisliae MCMXXIII. [Google Scholar]
 45. Elenchus pro anno Domini 1924, Premisliae MCMXXIV. [Google Scholar]
 46. Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27, Warszawa 1926. [Google Scholar]
 47. Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928, Warszawa 1928. [Google Scholar]
 48. Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930, Warszawa 1930. [Google Scholar]
 49. Misje ludowe, KDP, 24 (1924), z. 3-4, s. 49. [Google Scholar]
 50. Przypomnienia, KDP, 34 (1934), z. 2, s. 52-53. [Google Scholar]
 51. Rekollekcye dla kapłanów w Przemyślu, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej” [dalej: KDP], 3 (1903), z. 10, s. 365. [Google Scholar]
 52. Schematismus universi venerabilis Cleri saecularis & regularis Dioecesis rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1886, Premisliae 1885. [Google Scholar]
 53. Schematismus pro anno Domini 1898, Premisliae 1897. [Google Scholar]
 54. Schematismus pro anno Domini 1899, Premisliae 1898. [Google Scholar]
 55. Schematismus pro anno Domini 1900, Premisliae 1899. [Google Scholar]
 56. Schematismus pro anno Domini 1901, Premisliae 1901. [Google Scholar]
 57. Schematismus pro anno Domini 1902, Premisliae 1901. [Google Scholar]
 58. Schematismus pro anno Domini 1903, Premisliae 1902. [Google Scholar]
 59. Schematismus pro anno Domini 1904, Premisliae 1903. [Google Scholar]
 60. Schematismus pro anno Domini 1905, Premisliae 1904. [Google Scholar]
 61. Schematismus pro anno Domini 1906, Premisliae 1905. [Google Scholar]
 62. Schematismus pro anno Domini 1907, Premisliae 1906. [Google Scholar]
 63. Schematismus pro anno Domini 1908, Premisliae 1907. [Google Scholar]
 64. Schematismus pro anno Domini 1909, Premisliae 1908. [Google Scholar]
 65. Schematismus pro anno Domini 1910, Premisliae 1909. [Google Scholar]
 66. Schematismus pro anno Domini 1911, Premisliae 1910. [Google Scholar]
 67. Schematismus pro anno Domini 1912, Premisliae 1911. [Google Scholar]
 68. Schematismus pro anno Domini 1913, Premisliae 1912. [Google Scholar]
 69. Schematismus pro anno Domini 1914, Premisliae 1913. [Google Scholar]
 70. Schematismus pro anno Domini 1917, Premisliae 1916. [Google Scholar]
 71. Schematismus pro anno Domini 1925, Premisliae MCMXXV. [Google Scholar]
 72. Schematismus pro anno Domini 1926, Premisliae MCMXXVI. [Google Scholar]
 73. Schematismus pro anno Domini 1927, Premisliae MCMXXVII. [Google Scholar]
 74. Schematismus pro anno Domini 1928, Premisliae MCMXXVIII. [Google Scholar]
 75. Schematismus pro anno Domini 1929, Premisliae MCMXXIX. [Google Scholar]
 76. Schematismus pro anno Domini 1930, Premisliae MCMXXX. [Google Scholar]
 77. Schematismus pro anno Domini 1931, Premisliae MCMXXXI. [Google Scholar]
 78. Schematismus pro anno Domini 1932, Premisliae MCMXXXII. [Google Scholar]
 79. Schematismus pro anno Domini 1933, Premisliae MCMXXXIII. [Google Scholar]
 80. Schematismus pro anno Domini 1934, Premisliae MCMXXXIV. [Google Scholar]
 81. Schematismus pro anno Domini 1935, Premisliae MCMXXXV. [Google Scholar]
 82. Schematismus pro anno Domini 1937, Premisliae MCMXXVI. [Google Scholar]
 83. Schematyzm Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938. [Google Scholar]
 84. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1887, Rzeszów 1887. [Google Scholar]
 85. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1888, Rzeszów 1888. [Google Scholar]
 86. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1890, Rzeszów 1890. [Google Scholar]
 87. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1891, Rzeszów 1891. [Google Scholar]
 88. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1892, Rzeszów 1892. [Google Scholar]
 89. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1893, Rzeszów 1893. [Google Scholar]
 90. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1894, Rzeszów 1894. [Google Scholar]
 91. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1895, Rzeszów 1895. [Google Scholar]
 92. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1896, Rzeszów 1896. [Google Scholar]
 93. Sprawozdanie z misyj i rekolekcyj odbytych w dyecezyi przemyskiej w r. 1904, KDP, 5 (1905), z. 3, s. 86-91. [Google Scholar]
 94. Sprawozdanie z działalności Związku katolicko-społecznego i połączonego z nim Bractwa N. M. P. Król Kor. Pol. w dyecezyi przemyskiej, KDP, 11 (1911), z. 7-8, s. 340-465. [Google Scholar]
 95. Sprawozdanie z pracy katolicko-społecznej w dyecezyi przemyskiej za czas od sierpnia r. 1911, t. j. od „Kongresu Maryańskiego”, urządzonego w Przemyślu, do czerwca r. 1914, KDP, 14 (1914), z. 6, s. 225-418. [Google Scholar]
 96. Sprawozdanie z założenia Związku katolicko-społecznego w parafiach dyecezyi przemyskiej za rok 1906, KDP, 7 (1907), z. 4, s. 141-147; toż, 7 (1907), z. 5, s. 176-186; toż, KDP, 7 (1907), z. 6, s. 223-241. [Google Scholar]
 97. Święcenia kapłańskie, KDP, 1 (1901), z. 6, s. 210; toż, KDP, 1 (1901), z. 7, s. 248. [Google Scholar]
 98. Utworzenie dwóch nowych dekanatów, KDP, 10 (1910), z. 10, s. 561. [Google Scholar]
 99. W sprawie Związku mszalnego, KDP, 19 (1919), z. 1-2, s. 43-44; toż, KDP, 29 (1926), z. 1, s. 52-53. [Google Scholar]
 100. Wizytacya dekanatu drohobyckiego dokonana przez Najprzew. Ks. Biskupa Karola Józefa Fischera w roku 1903 (Dokończenie), KDP, 4 (1904), z. 5, s. 198-200. [Google Scholar]
 101. Wizytacya kanoniczna dekanatu sanockiego, dokonana przez Najprzew. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera r. 1909, KDP, 9 (1909), z. 11, s. 570-583. [Google Scholar]
 102. Wizytacye kanoniczne dokonane przez Najprzew. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera w roku 1911, KDP, 11 (1911), z. 12, s. 652-674. [Google Scholar]
 103. Wizytacye kanoniczne w r. 1907, KDP, 7 (1907), z. 12, s. 467-481. [Google Scholar]
 104. Wykaz ofiar na restauracyę kościoła pojezuickiego, KDP, 4 (1904), z. 3, s. 113-114. [Google Scholar]
 105. Wykaz kapłanów, którzy odprawili rekolekcye w r. 1909, KDP, 11 (1911), z. 1, s. 39-41. [Google Scholar]
 106. Wykaz składek na restauracyę katedry przemyskiej, KDP, 3 (1903), z. 6, s. 218-219. [Google Scholar]
 107. Wykaz składek za r. 1930, KDP, 31 (1931), z. 1, s. 26-41. [Google Scholar]
 108. Z Towarzystwa „Charitas”, KDP, 11 (1911), z. 10-11, s. 616-617. [Google Scholar]
 109. Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych, KDP, 1 (1901), z. 8, s. 282-283; toż, KDP, 4 (1904), z. 5, s. 184; toż, KDP, 4 (1904), z. 6, s. 209-210; toż, KDP, 4 (1904), z. 7-8, s. 253-254; toż, KDP, 4 (1904), z. 9, s. 275; toż, KDP, 8 (1908), z. 4, s. 160-161; toż, KDP, 8 (1908), z. 7-8, s. 302-303; toż, KDP, 8 (1908), z. 11, s. 395-397; toż, KDP, 9 (1909), z. 11, s. 590-592; toż, KDP, 11 (1911), z. 10-11, z. 619-620; toż, KDP, 12 (1912), z. 2, s. 85-86; toż, KDP, 12 (1912), z. 4, s. 155-156; toż, KDP, 16 (1916), z. 2, s. 44-45; toż, KDP, 16 (1916), z. -7, s. 88-91; toż, KDP, 16 (1916), z. 11-12, s. 152-153; toż, KDP, 20 (1920), z. 7-8, s. 91-93; toż, KDP, 21 (1921), z. 4-6, s. 67-68; toż, KDP, 23 (1923), z. 3-4, s. 82-84; toż, KDP, 23 (1923), z. 5-8, s. 114-116; toż, KDP, 24 (1924), z. 8-10, s. 112-114; toż, KDP, 36 (1936), z. 7-9, s. 243-24; toż, KDP, 37 (1937), z. 2-4, s. 111-113. [Google Scholar]
 110. Związek mszalny Diecezji przemyskiej, KDP, 33 (1933), z. 1, s. 8-10. [Google Scholar]
 111. Opracowania [Google Scholar]
 112. Koziarz J., Dekanat sokołowski, w: Bartnik P., Koziarz J., Dekanaty leżajski i sokołowski w latach okupacji hitlerowskiej, Przemyśl 1992, s. 101-182. [Google Scholar]
 113. Urban B., Wnęk S., Z dziejów parafii Stobierna w latach 1789-1999, Stobierna 1999. [Google Scholar]
 114. Walicki B., Proboszcz stobierski ks. Jan Konopka, „Zwiastowanie”, 31 (2022), nr 1, s. 291-299. [Google Scholar]
 115. Walicki B., Słudzy ołtarza. Duszpasterze sokołowscy pierwszej połowy XX wieku. Szkice biograficzne, Sokołów Małopolski 2012. [Google Scholar]
 116. Prasa [Google Scholar]
 117. Kowalski W., Krzywdy i nadużycia. Stobierna, „Przyjaciel Ludu”, 37 (1925), nr 36, s. 7-8. [Google Scholar]
 118. Kronika. Aresztowanie sprawców napadu na plebanję w Stobiernej, „Gazeta Rzeszowska”, 5 (1932), nr 8, s. 4. [Google Scholar]
 119. Kronika. Napad rabunkowy na plebanję w Stobiernej, „Gazeta Rzeszowska”, 5 (1932), nr 7, s. 4. [Google Scholar]
 120. Wiadomości dyecezyalne, „Głos Rzeszowski”, 19 (1916), nr 48; toż, „Głos Rzeszowski”, 19 (1916), nr 52, s. 4. [Google Scholar]

Inne teksty tego samego autora