Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Ks. Henryk Grębski (1882-1948)

 • Bartosz Walicki
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.657-678  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Ks. Henryk Grębski urodził się 2 sierpnia 1882 r. w Majdanie. Był absolwentem Gimnazjum w Rzeszowie. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Sakrament święceń przyjął 21 czerwca 1908 r. Pracował jako wikariusz w Cieklinie (1908-1910), Szebniach (1910-1913) i Jeżowem (1913-1914). Był kapelanem armii austriackiej (1914-1918) i Wojska Polskiego (1918-1919), a później wikariuszem w Grębowie (1920-1921). W roku 1921 został zamianowany proboszczem parafii w Kamieniu. Prócz zwykłej pracy duszpasterskiej zajął się doposażeniem kościoła. Angażował w działalność społeczną. Zmarł 2 listopada 1948 r.

Bibliografia

 1. Archiwalia [Google Scholar]
 2. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [Google Scholar]
 3. Akta Personalne Kapłanów. Tabele Służbowe [Google Scholar]
 4. - Tabela służbowa ks. Michała Gądka [Google Scholar]
 5. - Tabela służbowa ks. Henryka Grębskiego [Google Scholar]
 6. - Tabela służbowa ks. Tomasza Pacuły [Google Scholar]
 7. - Tabela służbowa ks. Stanisława Patryna [Google Scholar]
 8. - Tabela służbowa ks. Adama Wojnarowskiego [Google Scholar]
 9. Teczka „Dekanat sokołowski” – 1, sygn. TDS XXX/1 [Google Scholar]
 10. - Protokół Kongregacji dekanalnej dekanatu sokołowskiego odbytej dnia 16 paźdz. 1934 r. w Stobiernej [Google Scholar]
 11. - Protokół Kongregacyi dekanalnej dekanatu Sokołowskiego odbytej w Nienadówce 6 września 1921 [Google Scholar]
 12. - Protokół Kongregacyi kapłanów dekanatu sokołowskiego, odbytej w dniu 25 września 1923 w Trzebosi [Google Scholar]
 13. - Sprawozdanie o stanie parafii [Kamień] w roku 1934 [Google Scholar]
 14. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej odbytej 28 września 1922 w Sokołowie [Google Scholar]
 15. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej odbytej w Górnie dnia 5 września 1927 [Google Scholar]
 16. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej, odbytej w Medyni dnia 2 września 1926 [Google Scholar]
 17. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej 1931 [Google Scholar]
 18. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej odbytej w listopadzie 1933 [Google Scholar]
 19. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1932 [Google Scholar]
 20. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej z r. 1930 [Google Scholar]
 21. - Sprawozdanie z wizytacyi dekanalnej odbytej w grudniu 1922 [Google Scholar]
 22. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1923 [Google Scholar]
 23. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1924 [Google Scholar]
 24. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1925 [Google Scholar]
 25. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej odbytej w grudniu 1928 r. [Google Scholar]
 26. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej parafii dekanatu Sokołowskiego za rok 1927 [Google Scholar]
 27. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za rok 1921 odbytej w dniach od 14 do 22 listopada [Google Scholar]
 28. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za rok 1926 [Google Scholar]
 29. - Wykaz ważnych dochodów i rozchodów probostwa w Kamieniu za rok 1932 [Google Scholar]
 30. Teczka „Parafia Górno” – 1, sygn. TPS 69/1 [Google Scholar]
 31. - Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Henryka Grębskiego z 24 września 1940 r. [Google Scholar]
 32. - Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Kazimierza Smólskiego z 22 października 1940 r. [Google Scholar]
 33. - Pismo ks. Henryka Grębskiego do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 17 października 1940 r. [Google Scholar]
 34. - Pismo ks. Kazimierza Smólskiego do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 20 września 1940 r. [Google Scholar]
 35. Teczka „Parafia Kamień” – 1, sygn. TPS 105/1 [Google Scholar]
 36. - Pismo dziekana ks. Ludwika Bukały do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 12 września 1921 r. [Google Scholar]
 37. - Pismo ks. Henryka Grębskiego do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 2 kwietnia 1921 r. [Google Scholar]
 38. - Pismo Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu do Jana Götz-Okocimskiego z 20 maja 1921 r. [Google Scholar]
 39. - Pismo Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu do Namiestnictwa z 28 lipca 1921 r. [Google Scholar]
 40. - Pismo Starostwa w Nisku do ks. Henryka Grębskiego z 6 sierpnia 1921 r. [Google Scholar]
 41. - Prezenta ks. Henryka Grębskiego na probostwo w Kamieniu z 7 lipca 1921 r. [Google Scholar]
 42. - Sprawozdani roczne z parafii Kamień. 1927 [Google Scholar]
 43. - Tabela kwalifikacyjna ks. Henryka Grębskiego [Google Scholar]
 44. - Wyznanie wiary ks. Henryka Grębskiego z 13 lipca 1921 r. [Google Scholar]
 45. Archiwum Urzędu Gminy w Grębowie [Google Scholar]
 46. Program opieki nad zabytkami Gminy Grębów [Google Scholar]
 47. Źródła drukowane [Google Scholar]
 48. Balicki J., Sprawy misyjne, KDP, 24 (1924), z. 8-10, s. 115 [Google Scholar]
 49. Balicki J., Ze Związku Misyjnego Kleru, KDP, 24 (1924), z. 1-2, s. 25-27 [Google Scholar]
 50. Balicki J., Związek Misyjny Kleru, KDP, 26 (1926), z. 10, s. 211-213 [Google Scholar]
 51. Barda F., Mianowanie dekanalnych dyrektorów Różańca Żywego, KDP, 33 (1933), z. 6-8, s. 250-252 [Google Scholar]
 52. Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis iuxta statum de mense Aprili a. D. 1919, Premisliae 1919 [Google Scholar]
 53. Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1921, Premisliae MCMXXI [Google Scholar]
 54. Elenchus pro anno Domini 1923, Premisliae MCMXXIII [Google Scholar]
 55. Elenchus pro anno Domini 1924, Premisliae MCMXXIV [Google Scholar]
 56. Prace pasterskie Ks. Biskupa Ordynaryusza w Jaśle, Cieklinie, Starejwsi i Sanoku, KDP, 4 (1904), z. 11, s. 379-384 [Google Scholar]
 57. Rocznik Diecezji Przemyskiej na rok 1952, Przemyśl 1952 [Google Scholar]
 58. Schematismus universi venerabilis Cleri saecularis & regularis Dioecesis rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1883, Premisliae 1882 [Google Scholar]
 59. Schematismus pro anno Domini 1893, Premisliae 1892 [Google Scholar]
 60. Schematismus pro anno Domini 1909, Premisliae 1908 [Google Scholar]
 61. Schematismus pro anno Domini 1910, Premisliae 1909 [Google Scholar]
 62. Schematismus pro anno Domini 1911, Premisliae 1910 [Google Scholar]
 63. Schematismus pro anno Domini 1912, Premisliae 1911 [Google Scholar]
 64. Schematismus pro anno Domini 1913, Premisliae 1912 [Google Scholar]
 65. Schematismus pro anno Domini 1914, Premisliae 1913 [Google Scholar]
 66. Schematismus pro anno Domini 1917, Premisliae 1916 [Google Scholar]
 67. Schematismus pro anno Domini 1925, Premisliae MCMXXV [Google Scholar]
 68. Schematismus pro anno Domini 1926, Premisliae MCMXXVI [Google Scholar]
 69. Schematismus pro anno Domini 1927, Premisliae MCMXXVII [Google Scholar]
 70. Schematismus pro anno Domini 1928, Premisliae MCMXXVIII [Google Scholar]
 71. Schematismus pro anno Domini 1929, Premisliae MCMXXIX [Google Scholar]
 72. Schematismus pro anno Domini 1930, Premisliae MCMXXX [Google Scholar]
 73. Schematismus pro anno Domini 1931, Premisliae MCMXXXI [Google Scholar]
 74. Schematismus pro anno Domini 1932, Premisliae MCMXXXII [Google Scholar]
 75. Schematismus pro anno Domini 1933, Premisliae MCMXXXIII [Google Scholar]
 76. Schematismus pro anno Domini 1934, Premisliae MCMXXXIV [Google Scholar]
 77. Schematismus pro anno Domini 1935, Premisliae MCMXXXV [Google Scholar]
 78. Schematismus pro anno Domini 1937, Premisliae MCMXXVII [Google Scholar]
 79. Schematyzm Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938 [Google Scholar]
 80. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1895, Rzeszów 1895 [Google Scholar]
 81. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1896, Rzeszów 1896 [Google Scholar]
 82. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1897, Rzeszów 1897 [Google Scholar]
 83. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1903, Rzeszów 1903 [Google Scholar]
 84. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1904, Rzeszów 1904 [Google Scholar]
 85. Sprawozdanie z działalności Związku katolicko-społecznego i połączonego z nim Bractwa N. M. P. Królowej Kor. Pol. w dyecezyi przemyskiej, KDP, 11 (1911), z. 7-8, s. 340-465 [Google Scholar]
 86. Sprawozdanie z kursu Akcji Katolickiej dla Księży Instruktorów dekanalnych, odbytego w Przemyślu w dniach 27 i 28 września 1932 r., KDP, 32 (1932), z. 10-11, s. 306-321 [Google Scholar]
 87. Sprawozdanie z pracy katolicko-społecznej w dyecezyi przemyskiej za czas od sierpnia r. 1911, t. j. od „Kongresu Maryańskiego”, urządzonego w Przemyślu, co czerwca r. 1914, KDP, 14 (1914), z. 6, s. 225-418 [Google Scholar]
 88. Sprawozdanie z wizytacyi kanonicznej, której dokonał w tym roku J. E. ks. Biskup J. S. Pelczar w dekanacie rudnickim, KDP, 11 (1911), z. 9, s. 509-535 [Google Scholar]
 89. W sprawie Związku mszalnego, KDP, 26 (1926), z. 1, s. 52-53 [Google Scholar]
 90. Wykaz składek na cele religijne od 1 marca 1909 do 1 kwietnia 1910, KDP, 10 (1910), z. 4, s. 227-233 [Google Scholar]
 91. Wykaz składek na cele religijne za czas od 1/4 1910 do 31/3 1912, KDP, 12 (1912), z. 4, s. 131-138 [Google Scholar]
 92. Wykaz składek na cele religijne złożonych od 1 kwietnia 1912 do 31 marca 1913, KDP, 13 (1913), z. 4, s. 124-133 [Google Scholar]
 93. Wykaz składek za r. 1930, KDP, 31 (1931), z. 1, s. 26-41 [Google Scholar]
 94. Wyższe święcenia, KDP, 8 (1908), z. 3, s. 104-105 [Google Scholar]
 95. Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych, KDP, 8 (1908), z. 7-8, s. 302-303; toż, KDP, 10 (1910), z. 7-8, s. 402-404; toż, KDP, 13 (1913), z. 7-8, s. 186-187; toż, KDP, 15 (1915), z. 3, s. 32-35; toż, KDP, 18 (1918), z. 12, s. 212-213; toż, KDP, 19 (1919), z. 8-12, s. 201-204; toż, KDP, 20 (1920), z. 2, s. 41-42; toż, KDP, 21 (1921), z. 7-9, s. 93-95; toż, KDP, 21 (1921), z. 1-3, s. 39-40; toż, KDP, 19 (1919), z. 3-4, s. 78-80 [Google Scholar]
 96. Zmiany w diecezji, KDP, 41 (1948), z. 11-12, s. 280-281 [Google Scholar]
 97. Związek mszalny Diecezji przemyskiej, KDP, 33 (1933), z. 1, s. 8-10 [Google Scholar]
 98. Opracowania [Google Scholar]
 99. Królikowski S., Dzieje Cieklina i parafii cieklińskiej, Bielsko-Biała 2015 [Google Scholar]
 100. Macek Z., Parafia Szebnie, [b.m.] 2002 [Google Scholar]
 101. Ochenduszko T., Spis absolwentów 1790-2008, w: Księga Jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008, red. J. Świeboda, Rzeszów 2008, s. 411-734 [Google Scholar]
 102. Sarna W., Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908 [Google Scholar]
 103. Story M., Parafia Kamień koło Rudnika nad Sanem w latach 1907-1939 na tle jej wieloetnicznego i religijno-kulturowego środowiska, Rzeszów 2020, praca doktorska [Google Scholar]
 104. Walicki B., Dzieje Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim 1905-2005, Sokołów Małopolski 2005 [Google Scholar]
 105. Prasa [Google Scholar]
 106. Imieniny Naczelnika Państwa, „Nowości Illustrowane”, 16 (1919), nr 13, s. 11 [Google Scholar]

Inne teksty tego samego autora