Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Ks. Henryk Grębski (1882-1948)

 • Bartosz Walicki
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Ks. Henryk Grębski urodził się 2 sierpnia 1882 r. w Majdanie. Był absolwentem Gimnazjum w Rzeszowie. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Sakrament święceń przyjął 21 czerwca 1908 r. Pracował jako wikariusz w Cieklinie (1908-1910), Szebniach (1910-1913) i Jeżowem (1913-1914). Był kapelanem armii austriackiej (1914-1918) i Wojska Polskiego (1918-1919), a później wikariuszem w Grębowie (1920-1921). W roku 1921 został zamianowany proboszczem parafii w Kamieniu. Prócz zwykłej pracy duszpasterskiej zajął się doposażeniem kościoła. Angażował w działalność społeczną. Zmarł 2 listopada 1948 r.

Bibliografia

 1. Archiwalia
 2. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu
 3. Akta Personalne Kapłanów. Tabele Służbowe
 4. - Tabela służbowa ks. Michała Gądka
 5. - Tabela służbowa ks. Henryka Grębskiego
 6. - Tabela służbowa ks. Tomasza Pacuły
 7. - Tabela służbowa ks. Stanisława Patryna
 8. - Tabela służbowa ks. Adama Wojnarowskiego
 9. Teczka „Dekanat sokołowski” – 1, sygn. TDS XXX/1
 10. - Protokół Kongregacji dekanalnej dekanatu sokołowskiego odbytej dnia 16 paźdz. 1934 r. w Stobiernej
 11. - Protokół Kongregacyi dekanalnej dekanatu Sokołowskiego odbytej w Nienadówce 6 września 1921
 12. - Protokół Kongregacyi kapłanów dekanatu sokołowskiego, odbytej w dniu 25 września 1923 w Trzebosi
 13. - Sprawozdanie o stanie parafii [Kamień] w roku 1934
 14. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej odbytej 28 września 1922 w Sokołowie
 15. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej odbytej w Górnie dnia 5 września 1927
 16. - Sprawozdanie z Kongregacyi dekanalnej, odbytej w Medyni dnia 2 września 1926
 17. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej 1931
 18. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej odbytej w listopadzie 1933
 19. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1932
 20. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej z r. 1930
 21. - Sprawozdanie z wizytacyi dekanalnej odbytej w grudniu 1922
 22. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1923
 23. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1924
 24. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej odbytej w grudniu 1925
 25. - Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej odbytej w grudniu 1928 r.
 26. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej parafii dekanatu Sokołowskiego za rok 1927
 27. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za rok 1921 odbytej w dniach od 14 do 22 listopada
 28. - Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za rok 1926
 29. - Wykaz ważnych dochodów i rozchodów probostwa w Kamieniu za rok 1932
 30. Teczka „Parafia Górno” – 1, sygn. TPS 69/1
 31. - Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Henryka Grębskiego z 24 września 1940 r.
 32. - Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do ks. Kazimierza Smólskiego z 22 października 1940 r.
 33. - Pismo ks. Henryka Grębskiego do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 17 października 1940 r.
 34. - Pismo ks. Kazimierza Smólskiego do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 20 września 1940 r.
 35. Teczka „Parafia Kamień” – 1, sygn. TPS 105/1
 36. - Pismo dziekana ks. Ludwika Bukały do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 12 września 1921 r.
 37. - Pismo ks. Henryka Grębskiego do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 2 kwietnia 1921 r.
 38. - Pismo Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu do Jana Götz-Okocimskiego z 20 maja 1921 r.
 39. - Pismo Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu do Namiestnictwa z 28 lipca 1921 r.
 40. - Pismo Starostwa w Nisku do ks. Henryka Grębskiego z 6 sierpnia 1921 r.
 41. - Prezenta ks. Henryka Grębskiego na probostwo w Kamieniu z 7 lipca 1921 r.
 42. - Sprawozdani roczne z parafii Kamień. 1927
 43. - Tabela kwalifikacyjna ks. Henryka Grębskiego
 44. - Wyznanie wiary ks. Henryka Grębskiego z 13 lipca 1921 r.
 45. Archiwum Urzędu Gminy w Grębowie
 46. Program opieki nad zabytkami Gminy Grębów
 47. Źródła drukowane
 48. Balicki J., Sprawy misyjne, KDP, 24 (1924), z. 8-10, s. 115
 49. Balicki J., Ze Związku Misyjnego Kleru, KDP, 24 (1924), z. 1-2, s. 25-27
 50. Balicki J., Związek Misyjny Kleru, KDP, 26 (1926), z. 10, s. 211-213
 51. Barda F., Mianowanie dekanalnych dyrektorów Różańca Żywego, KDP, 33 (1933), z. 6-8, s. 250-252
 52. Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis iuxta statum de mense Aprili a. D. 1919, Premisliae 1919
 53. Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1921, Premisliae MCMXXI
 54. Elenchus pro anno Domini 1923, Premisliae MCMXXIII
 55. Elenchus pro anno Domini 1924, Premisliae MCMXXIV
 56. Prace pasterskie Ks. Biskupa Ordynaryusza w Jaśle, Cieklinie, Starejwsi i Sanoku, KDP, 4 (1904), z. 11, s. 379-384
 57. Rocznik Diecezji Przemyskiej na rok 1952, Przemyśl 1952
 58. Schematismus universi venerabilis Cleri saecularis & regularis Dioecesis rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1883, Premisliae 1882
 59. Schematismus pro anno Domini 1893, Premisliae 1892
 60. Schematismus pro anno Domini 1909, Premisliae 1908
 61. Schematismus pro anno Domini 1910, Premisliae 1909
 62. Schematismus pro anno Domini 1911, Premisliae 1910
 63. Schematismus pro anno Domini 1912, Premisliae 1911
 64. Schematismus pro anno Domini 1913, Premisliae 1912
 65. Schematismus pro anno Domini 1914, Premisliae 1913
 66. Schematismus pro anno Domini 1917, Premisliae 1916
 67. Schematismus pro anno Domini 1925, Premisliae MCMXXV
 68. Schematismus pro anno Domini 1926, Premisliae MCMXXVI
 69. Schematismus pro anno Domini 1927, Premisliae MCMXXVII
 70. Schematismus pro anno Domini 1928, Premisliae MCMXXVIII
 71. Schematismus pro anno Domini 1929, Premisliae MCMXXIX
 72. Schematismus pro anno Domini 1930, Premisliae MCMXXX
 73. Schematismus pro anno Domini 1931, Premisliae MCMXXXI
 74. Schematismus pro anno Domini 1932, Premisliae MCMXXXII
 75. Schematismus pro anno Domini 1933, Premisliae MCMXXXIII
 76. Schematismus pro anno Domini 1934, Premisliae MCMXXXIV
 77. Schematismus pro anno Domini 1935, Premisliae MCMXXXV
 78. Schematismus pro anno Domini 1937, Premisliae MCMXXVII
 79. Schematyzm Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938
 80. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1895, Rzeszów 1895
 81. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1896, Rzeszów 1896
 82. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1897, Rzeszów 1897
 83. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1903, Rzeszów 1903
 84. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1904, Rzeszów 1904
 85. Sprawozdanie z działalności Związku katolicko-społecznego i połączonego z nim Bractwa N. M. P. Królowej Kor. Pol. w dyecezyi przemyskiej, KDP, 11 (1911), z. 7-8, s. 340-465
 86. Sprawozdanie z kursu Akcji Katolickiej dla Księży Instruktorów dekanalnych, odbytego w Przemyślu w dniach 27 i 28 września 1932 r., KDP, 32 (1932), z. 10-11, s. 306-321
 87. Sprawozdanie z pracy katolicko-społecznej w dyecezyi przemyskiej za czas od sierpnia r. 1911, t. j. od „Kongresu Maryańskiego”, urządzonego w Przemyślu, co czerwca r. 1914, KDP, 14 (1914), z. 6, s. 225-418
 88. Sprawozdanie z wizytacyi kanonicznej, której dokonał w tym roku J. E. ks. Biskup J. S. Pelczar w dekanacie rudnickim, KDP, 11 (1911), z. 9, s. 509-535
 89. W sprawie Związku mszalnego, KDP, 26 (1926), z. 1, s. 52-53
 90. Wykaz składek na cele religijne od 1 marca 1909 do 1 kwietnia 1910, KDP, 10 (1910), z. 4, s. 227-233
 91. Wykaz składek na cele religijne za czas od 1/4 1910 do 31/3 1912, KDP, 12 (1912), z. 4, s. 131-138
 92. Wykaz składek na cele religijne złożonych od 1 kwietnia 1912 do 31 marca 1913, KDP, 13 (1913), z. 4, s. 124-133
 93. Wykaz składek za r. 1930, KDP, 31 (1931), z. 1, s. 26-41
 94. Wyższe święcenia, KDP, 8 (1908), z. 3, s. 104-105
 95. Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych, KDP, 8 (1908), z. 7-8, s. 302-303; toż, KDP, 10 (1910), z. 7-8, s. 402-404; toż, KDP, 13 (1913), z. 7-8, s. 186-187; toż, KDP, 15 (1915), z. 3, s. 32-35; toż, KDP, 18 (1918), z. 12, s. 212-213; toż, KDP, 19 (1919), z. 8-12, s. 201-204; toż, KDP, 20 (1920), z. 2, s. 41-42; toż, KDP, 21 (1921), z. 7-9, s. 93-95; toż, KDP, 21 (1921), z. 1-3, s. 39-40; toż, KDP, 19 (1919), z. 3-4, s. 78-80
 96. Zmiany w diecezji, KDP, 41 (1948), z. 11-12, s. 280-281
 97. Związek mszalny Diecezji przemyskiej, KDP, 33 (1933), z. 1, s. 8-10
 98. Opracowania
 99. Królikowski S., Dzieje Cieklina i parafii cieklińskiej, Bielsko-Biała 2015
 100. Macek Z., Parafia Szebnie, [b.m.] 2002
 101. Ochenduszko T., Spis absolwentów 1790-2008, w: Księga Jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008, red. J. Świeboda, Rzeszów 2008, s. 411-734
 102. Sarna W., Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908
 103. Story M., Parafia Kamień koło Rudnika nad Sanem w latach 1907-1939 na tle jej wieloetnicznego i religijno-kulturowego środowiska, Rzeszów 2020, praca doktorska
 104. Walicki B., Dzieje Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim 1905-2005, Sokołów Małopolski 2005
 105. Prasa
 106. Imieniny Naczelnika Państwa, „Nowości Illustrowane”, 16 (1919), nr 13, s. 11