Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Koronacja figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach w 2001 roku

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.795-817  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Jednym z sanktuariów maryjnych na mapie diecezji rzeszowskiej jest ośrodek kultu Matki Bożej w Ropczycach. W tutejszym kościele pw. Imienia Maryi czcią wiernych otaczana jest figura Matki Bożej Królowej Rodzin. Jest to XV-wieczna rzeźba, powstała prawdopodobnie w środowisku krakowskim. Początki kultu Pani Ropczyckiej sięgają XVI stulecia. W roku 1989 podjęto pierwsze starania o Jej ukoronowanie na prawie diecezjalnym. Komisja do zbadania kultu została powołana 29 maja 1995 r. Po kilkuletnich przygotowaniach duchowych i zewnętrznych, 26 sierpnia 2001 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny wydał dekret koronacyjny. Tenże biskup dokonał aktu koronacji w dniu 16 września 2001 r. Od tego czasu sanktuarium ropczyckie związane jest w szczególny sposób z duszpasterstwem rodzin.

Bibliografia

 1. Archiwalia [Google Scholar]
 2. Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie, Akta Sanktuariów Diecezji Rzeszowskiej, zespół 11, Akta sanktuarium maryjnego w Ropczycach, sygn. 2/i. [Google Scholar]
 3. - Delekta J., Dzieje kościoła pod wezwaniem Imienia Maryi w Ropczycach, Lublin 1998. [Google Scholar]
 4. - Dekret o koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach z 26 sierpnia 2001 r. L.dz. 1265/2001. [Google Scholar]
 5. - Dekret o powołaniu Komisji do określenia warunków przygotowania koronacji łaskami słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 12 września 10000 r. L.dz. 1508/2000. [Google Scholar]
 6. - Dekret powołania Komitetu Koronacyjnego Matki Bożej Ropczyckiej z 23 stycznia 2001 r. L.dz. 95/2001. [Google Scholar]
 7. - Pismo abpa Henryka Nowackiego do bpa Kazimierza Górnego z 3 września 2001 r. [Google Scholar]
 8. - Pismo abpa Józefa Michalika do bpa Kazimierza Górnego z 30 maja 2001 r. [Google Scholar]
 9. - Pismo bpa Jana Styrny do bpa Kazimierza Górnego z 11 maja 2001 r. [Google Scholar]
 10. - Pismo bpa Kazimierza Górnego do Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie z 20 kwietnia 2000 r. [Google Scholar]
 11. - Pismo ks. Jana Delekty do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z 14 grudnia 1998 r. L.dz. 342/98. [Google Scholar]
 12. - Pismo ks. Józefa Sondeja do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z 21 listopada 2000 r. [Google Scholar]
 13. - Posiedzenie Komitetu ds. Koronacji Figury Ropczyckiej Królowej Rodzin z 18 maja 2001 r. [Google Scholar]
 14. - Program uroczystości koronacji Figury Matki Bożej Ropczyckiej. [Google Scholar]
 15. - Protokół z posiedzenia Komisji d/s. Koronacji Łaskami Słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 25 października 2000 r. [Google Scholar]
 16. - Protokół z posiedzenia Komisji d/s. Koronacji Łaskami Słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 6 marca 2001 r. [Google Scholar]
 17. - Ślubowanie ks. proboszcza. [Google Scholar]
 18. Źródła drukowane [Google Scholar]
 19. Dekret dotyczący poszerzenia listy sanktuariów w których można rozgrzeszyć z ekskomuniki latae sententiae z kan. 1298 KPK, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 29. [Google Scholar]
 20. Homilia Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego wygłoszona na uroczystości koronacji Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 40-44. [Google Scholar]
 21. Kazanie Bpa Edwarda Białogłowskiego podczas Mszy św. dziękczynnej za 21 lat posługi I Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Rzeszów katedra – 14.07.2013 r., „Zwiastowanie”, 22 (2013), nr 3, s. 6-10. [Google Scholar]
 22. List pasterski Biskupa Rzeszowskiego przed koronacją i nawiedzeniem, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 22-26. [Google Scholar]
 23. List pasterski Biskupa Rzeszowskiego z okazji przygotowań do koronacji Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 17-20. [Google Scholar]
 24. Schematyzm Jubileuszowy Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia 1.12.2016 r., Rzeszów 2017. [Google Scholar]
 25. Telegram Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 39-40. [Google Scholar]
 26. Opracowania [Google Scholar]
 27. Bochenek Z., Sanktuarium Imienia Maryi w Ropczycach, Ropczyce 2000. [Google Scholar]
 28. Buczek J., W Roku Kapłańskim – podwójny jubileusz Biskupa Rzeszowskiego 25-lecie święceń biskupich i 50-lecie święceń kapłańskich, „Zwiastowanie”, 19 (2010), wydanie specjalne, s. 17-34. [Google Scholar]
 29. Janicka H., Kalendarium ważniejszych wydarzeń w życiu ks. bpa Kazimierza Górnego Biskupa Rzeszowskiego, w: Wszystko Tobie oddać pragnę. 25 lat posługi biskupiej i 50 kapłańskiej Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego, red. H. Janicka i in., Rzeszów 2010, s. 22-23. [Google Scholar]
 30. Jarząb S., Płatek złota do Korony Matki Boskiej Ropczyckiej, Ropczyce-Sopot 2001. [Google Scholar]
 31. Motyka A., Dwudziestolecie diecezji rzeszowskiej; „Zwiastowanie”, 21 (2012), nr 2, s. 91-106. [Google Scholar]
 32. Motyka A., Sanktuaria Diecezji Rzeszowskiej, wyd. 3, Rzeszów 2010. [Google Scholar]
 33. Motyka A., Sanktuarium maryjne w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 90-98. [Google Scholar]
 34. Sądel J., Wydarzenia z diecezji. Kwiecień-maj 2000, „Zwiastowanie”, 9 (2000), nr 2, s. 51-75. [Google Scholar]
 35. Witkowska A., Koronacja obrazów, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX: Kinszasa – Krzymuska, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, kol. 884-886. [Google Scholar]
 36. Prasa [Google Scholar]
 37. Angerman D., Została Królową, „Nasz Dziennik”, 18.09.2001 r., s. 11. [Google Scholar]
 38. Delekta J., Królowa Rodzin. Dzieje figury Matki Bożej Ropczyckiej, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 2001, nr 36, s. I; toż, „Ziemia Ropczycka”, 2001, nr 14, s. 5. [Google Scholar]
 39. (drak), Patronka rodzin ukoronowana, „Super Nowości”, 18.09.2001 r., s. 7. [Google Scholar]
 40. JK, Królowa Rodzin ukoronowana, „Nowiny”, 17.09.2001 r., s. 5. [Google Scholar]
 41. Matyskiewicz W., Od pięciu lat nam królujesz, „Niedziela Południowa”, 2006, nr 40, s. I-II. [Google Scholar]
 42. Motyka A., Nadzwyczajne formy duszpasterstwa, „Niedziela Południowa”, 2018, nr 24, s. V. [Google Scholar]
 43. Motyka A., Sanktuarium Królowej Rodzin w Ropczycach, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 2004, nr 32, s. I-II. [Google Scholar]
 44. Pulcyn T., W ogródku Matki Bożej, „Miejsca Święte”, 2001, nr 9, s. 50-53. [Google Scholar]
 45. Sokołowska M., 16.09.01. Koronacja Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Wspólnota Królowej Rodzin”, 2001, [bez numeru], s. 1-3. [Google Scholar]
 46. Sokołowska M., Przygotowania trwają. Sprawozdanie Komitetu ds. Koronacji, 2001, nr 2, s. 4. [Google Scholar]
 47. „Ziemia Ropczycka”, 2001, nr 14, passim. [Google Scholar]