Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Koronacja figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach w 2001 roku

Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Jednym z sanktuariów maryjnych na mapie diecezji rzeszowskiej jest ośrodek kultu Matki Bożej w Ropczycach. W tutejszym kościele pw. Imienia Maryi czcią wiernych otaczana jest figura Matki Bożej Królowej Rodzin. Jest to XV-wieczna rzeźba, powstała prawdopodobnie w środowisku krakowskim. Początki kultu Pani Ropczyckiej sięgają XVI stulecia. W roku 1989 podjęto pierwsze starania o Jej ukoronowanie na prawie diecezjalnym. Komisja do zbadania kultu została powołana 29 maja 1995 r. Po kilkuletnich przygotowaniach duchowych i zewnętrznych, 26 sierpnia 2001 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny wydał dekret koronacyjny. Tenże biskup dokonał aktu koronacji w dniu 16 września 2001 r. Od tego czasu sanktuarium ropczyckie związane jest w szczególny sposób z duszpasterstwem rodzin.

Bibliografia

 1. Archiwalia
 2. Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie, Akta Sanktuariów Diecezji Rzeszowskiej, zespół 11, Akta sanktuarium maryjnego w Ropczycach, sygn. 2/i.
 3. - Delekta J., Dzieje kościoła pod wezwaniem Imienia Maryi w Ropczycach, Lublin 1998.
 4. - Dekret o koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach z 26 sierpnia 2001 r. L.dz. 1265/2001.
 5. - Dekret o powołaniu Komisji do określenia warunków przygotowania koronacji łaskami słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 12 września 10000 r. L.dz. 1508/2000.
 6. - Dekret powołania Komitetu Koronacyjnego Matki Bożej Ropczyckiej z 23 stycznia 2001 r. L.dz. 95/2001.
 7. - Pismo abpa Henryka Nowackiego do bpa Kazimierza Górnego z 3 września 2001 r.
 8. - Pismo abpa Józefa Michalika do bpa Kazimierza Górnego z 30 maja 2001 r.
 9. - Pismo bpa Jana Styrny do bpa Kazimierza Górnego z 11 maja 2001 r.
 10. - Pismo bpa Kazimierza Górnego do Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie z 20 kwietnia 2000 r.
 11. - Pismo ks. Jana Delekty do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z 14 grudnia 1998 r. L.dz. 342/98.
 12. - Pismo ks. Józefa Sondeja do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z 21 listopada 2000 r.
 13. - Posiedzenie Komitetu ds. Koronacji Figury Ropczyckiej Królowej Rodzin z 18 maja 2001 r.
 14. - Program uroczystości koronacji Figury Matki Bożej Ropczyckiej.
 15. - Protokół z posiedzenia Komisji d/s. Koronacji Łaskami Słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 25 października 2000 r.
 16. - Protokół z posiedzenia Komisji d/s. Koronacji Łaskami Słynącej Figury Matki Bożej w Ropczycach z 6 marca 2001 r.
 17. - Ślubowanie ks. proboszcza.
 18. Źródła drukowane
 19. Dekret dotyczący poszerzenia listy sanktuariów w których można rozgrzeszyć z ekskomuniki latae sententiae z kan. 1298 KPK, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 29.
 20. Homilia Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego wygłoszona na uroczystości koronacji Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 40-44.
 21. Kazanie Bpa Edwarda Białogłowskiego podczas Mszy św. dziękczynnej za 21 lat posługi I Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Rzeszów katedra – 14.07.2013 r., „Zwiastowanie”, 22 (2013), nr 3, s. 6-10.
 22. List pasterski Biskupa Rzeszowskiego przed koronacją i nawiedzeniem, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 22-26.
 23. List pasterski Biskupa Rzeszowskiego z okazji przygotowań do koronacji Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 2, s. 17-20.
 24. Schematyzm Jubileuszowy Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia 1.12.2016 r., Rzeszów 2017.
 25. Telegram Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 39-40.
 26. Opracowania
 27. Bochenek Z., Sanktuarium Imienia Maryi w Ropczycach, Ropczyce 2000.
 28. Buczek J., W Roku Kapłańskim – podwójny jubileusz Biskupa Rzeszowskiego 25-lecie święceń biskupich i 50-lecie święceń kapłańskich, „Zwiastowanie”, 19 (2010), wydanie specjalne, s. 17-34.
 29. Janicka H., Kalendarium ważniejszych wydarzeń w życiu ks. bpa Kazimierza Górnego Biskupa Rzeszowskiego, w: Wszystko Tobie oddać pragnę. 25 lat posługi biskupiej i 50 kapłańskiej Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego, red. H. Janicka i in., Rzeszów 2010, s. 22-23.
 30. Jarząb S., Płatek złota do Korony Matki Boskiej Ropczyckiej, Ropczyce-Sopot 2001.
 31. Motyka A., Dwudziestolecie diecezji rzeszowskiej; „Zwiastowanie”, 21 (2012), nr 2, s. 91-106.
 32. Motyka A., Sanktuaria Diecezji Rzeszowskiej, wyd. 3, Rzeszów 2010.
 33. Motyka A., Sanktuarium maryjne w Ropczycach, „Zwiastowanie”, 10 (2001), nr 3, s. 90-98.
 34. Sądel J., Wydarzenia z diecezji. Kwiecień-maj 2000, „Zwiastowanie”, 9 (2000), nr 2, s. 51-75.
 35. Witkowska A., Koronacja obrazów, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX: Kinszasa – Krzymuska, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, kol. 884-886.
 36. Prasa
 37. Angerman D., Została Królową, „Nasz Dziennik”, 18.09.2001 r., s. 11.
 38. Delekta J., Królowa Rodzin. Dzieje figury Matki Bożej Ropczyckiej, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 2001, nr 36, s. I; toż, „Ziemia Ropczycka”, 2001, nr 14, s. 5.
 39. (drak), Patronka rodzin ukoronowana, „Super Nowości”, 18.09.2001 r., s. 7.
 40. JK, Królowa Rodzin ukoronowana, „Nowiny”, 17.09.2001 r., s. 5.
 41. Matyskiewicz W., Od pięciu lat nam królujesz, „Niedziela Południowa”, 2006, nr 40, s. I-II.
 42. Motyka A., Nadzwyczajne formy duszpasterstwa, „Niedziela Południowa”, 2018, nr 24, s. V.
 43. Motyka A., Sanktuarium Królowej Rodzin w Ropczycach, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 2004, nr 32, s. I-II.
 44. Pulcyn T., W ogródku Matki Bożej, „Miejsca Święte”, 2001, nr 9, s. 50-53.
 45. Sokołowska M., 16.09.01. Koronacja Figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, „Wspólnota Królowej Rodzin”, 2001, [bez numeru], s. 1-3.
 46. Sokołowska M., Przygotowania trwają. Sprawozdanie Komitetu ds. Koronacji, 2001, nr 2, s. 4.
 47. „Ziemia Ropczycka”, 2001, nr 14, passim.