Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Genealogia osoby wobec dramatu niepłodności

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.247-257  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Rodzicielstwo jest integralnym elementem miłości małżeńskiej, która w aspekcie jednoczącym przejawia swój dynamizm ad intra, natomiast w aspekcie prokreacyjnym ukazuje dynamizm ad extra. Przeżywanie wymiaru prokreacyjnego jest szczególnie trudnym zadaniem dla tych małżonków, którzy doświadczają dramatu niepłodności. Niniejszy artykuł omawia w skrócie problem niepłodności, z jakim mierzy się znaczna liczba współczesnych małżeństw. Zwraca uwagę, że zamiast używać terminu „niepłodność”, lepiej mówić o obniżonej płodności. Artykuł przestawia również trudności natury duchowej, psychologicznej i moralnej, przed jakimi stają małżonkowie, którzy nie mogą mieć biologicznych dzieci. Trudności te stanowią zarazem wyzwania dla duszpasterstwa rodzin. Drogą przezwyciężenia tych zagrożeń jest odwołanie się do całościowego ujęcia ludzkiej płodności i rodzicielstwa, które uwzględnia zarówno wymiar cielesny, jak i duchowy. W Magisterium Kościoła takie ujęcie rodzicielstwa znajduje wyraz w określeniach „genealogia osoby” (List do rodzin), „prokreacja integralna” (Rodzina a ludzka prokreacja) oraz „płodność poszerzona” (Amoris laetitia, po łacinie: amplificata fecunditas). Próbą praktycznej realizacji tak rozumianego całościowego podejścia do rodzicielstwa jest stosowana w Naprotechnologii i nauczaniu rozpoznawania płodności za pomocą Modelu Creighton tzw. instrukcja SPICE.

Bibliografia

 1. V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy (2007). [Google Scholar]
 2. Barczentewicz M., Płodność jako dar i odpowiedzialność, W: Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, red. J. Grzybowski, F. Longchamps de Bérier, Kielce 2017, s. 257-329. [Google Scholar]
 3. Bielawska-Batorowicz E., Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny, w: Psychologia rodziny red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2014, s. 412-436. [Google Scholar]
 4. Domitrz J., Kulikowski M., Epidemiologia, w: Niepłodność, red. T. Pisarski, M. Szamatowicz, Warszawa 1997, s. 13-18. [Google Scholar]
 5. Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia (2016) [= AL]. [Google Scholar]
 6. Guzdek P., Guzdek S., Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze – aspekt biomedyczny, „Roczniki Teologiczne”, t. LXVII, z. 10(2020), s. 39-58. [Google Scholar]
 7. Hilgers T. W., Creighton Model FertilityCare System. Podręcznik wprowadzający nowego użytkownika, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Hilgers T. W. i in., The Creighton Model FertitityCare System. Basic teaching skills, Omaha, Nebraska 2016. [Google Scholar]
 9. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane (1994) [=LdR]. [Google Scholar]
 10. Katechizm Kościoła Katolickiego (1992). [Google Scholar]
 11. Kobak J., Stosunek małżonków do rodzicielstwa. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji rzeszowskiej, Lublin 2021, s. 19, http://hdl.handle.net/20.500.12153/1797 [dostęp: 12.10.2021]. [Google Scholar]
 12. Kobak J., Goleń J, Pastoral Care for Families Suffering from Infertility, w: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak Lublin 2018, s. 397-408. [Google Scholar]
 13. Marzec P., Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologicznomoralne, Tarnów 2015. [Google Scholar]
 14. Orzeszyna J., Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków 2005. [Google Scholar]
 15. Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia (2016). [Google Scholar]
 16. Papieska Rada do spraw Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja (2006) [= RLP]. [Google Scholar]
 17. Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2011. [Google Scholar]
 18. Rzepka K., Metody regulacji poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium empiryczne z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań małżonków w diecezji sandomierskiej, Lublin 2019, http://hdl.handle.net/20.500.12153/678 [dostęp: 12.10.2021]. [Google Scholar]
 19. Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002. [Google Scholar]
 20. Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965) [=KDK]. [Google Scholar]
 21. Wróbel J., Prokreacja technicyzowana – wyzwania etyczne, „Roczniki Teologii Moralnej”, t. 1(56)/2009, s. 183-202. [Google Scholar]