Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Wpływ praktyk religijnych w rodzinie na religijność i osobowość… w okresie wschodzącej dorosłości

 • Władysław Chaim
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest problem zależności między praktyką wiary w rodzinie, a poziomem życia religijnego w okresie wyłaniającej się dorosłości. Zakres aktywności religijnej w rodzinie na próbie 240 młodych dorosłych został zbadany przy pomocy Skali Praktyk Religijnych w Rodzinie (FAITHS), natomiast ich religijność była diagnozowana przy zastosowaniu Skali Tożsamości Religijnej (STR) Skali Centralności Religijności (CRS-15), Skali Przekonań Post-krytycznych (PCBS-18), Skali Spójności Przekonań Religijnych (SSPR), Skali Odrzucania Chrześcijaństwa (RCS), Skali Pewności Wiary (CIFS), Inwentarza Kompetencji Moralnych (MCI), oceny motywacji praktyk religijnych oraz oceny częstości korzystania z Biblii. Osobowość diagnozowano przy użyciu Skal Typu Psychologicznego i Temperamentu Emocjonalnego Francisa (FPTETS), Kwestionariusza do pomiaru Wielkiej Piątki (IPIP-BFM-20), Skali Samooceny (SES) oraz Skali niepokoju o przyszłość (NP).
Zastosowania technika korelacji częstości i ważności religijnych praktyk oceniania retrospektywnie przez badanych z ich religijnością i osobowością ukazała istnienie istotnych powiązań między religijną aktywnością rodziny i zdecydowaną większością badanych aspektów religijności, oraz nieliczne i słabe korelacje osobowością; z niektórymi preferencjami psychologicznymi i cechami osobowości. Po zastosowaniu techniki analizy skupień uzyskane dwie grupy osób istotnie różniących się od siebie poziomem częstości i ważności praktyk w rodzinie (zmienna niezależna) porównano w zakresie religijności i osobowości (zmienne zależne). Okazało się, że generalnie obie grupy różnią się od siebie istotnie w obszarze badanych zmiennych, a przede wszystkim religijnością. Na trzecim etapie opracowania danych zastosowano technikę analizy regresyjnej dzięki czemu stwierdzono, że zarówno częstość, jak i ważność praktyk (predyktory) brane oddzielnie objaśniają istotnie poziom większości badanych aspektów religijności, natomiast jeśli brane są łącznie, to funkcja objaśniająca (predyktora) dla zmiennych religijności (z wyjątkiem jej centralności) religijności przechodzi na znaczenie przypisywane praktykom wiary w rodzinie.
Tak częstość praktyk religijnych w rodzinie, jak ich ważność korelują nisko i jedynie z częścią zmiennych osobowości (FPTETS i BFM-20), z kolei cechy ugodowości i ekstrawersji są objaśniane przez ważność praktyk, natomiast stabilność emocjonalna jest objaśniana przez ich częstość. Przedstawione wyniki badań wskazują na potrzebę bardziej dopracowanego pomiaru aktywności religijnej w rodzinach oraz na konieczność duszpasterskiego przygotowywania rodzin do wypełniania ich zadania przekazu wiary.

Bibliografia

 1. Arnett J. J., Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties, 2 wyd., Oxford 2014. [Google Scholar]
 2. Barker K. A., Contextual influences on faith development in adolescents and emerging adults, Louisiana 2011, https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/986 [dostęp: 5.08.2022]. [Google Scholar]
 3. Barry C. M., Prenoveau J. M., Morgan C., Do emerging adults learn what they live? The frequency and importance of childhood family faith activities on emerging adults’ prosocial behavior toward family, friends, and strangers, „Emerging Adulthood”, 2018, nr 6 (6), s. 411-421. [Google Scholar]
 4. Bengtson, V. L., Putney, N. M., Harris, S., Families and faith: How religion is passed down across generations, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ [Google Scholar]
 5. acprof:oso/9780199948659.001.0001. [Google Scholar]
 6. Chaim W., Tożsamość religijna młodych dorosłych a wybrane aspekty religijności, w: Tożsamość i moralność w perspektywie psychologii pastoralnej, red. B. J. Soiński, Warszawa 2022, s. 118-174. [Google Scholar]
 7. Dollahite, D. C., Thatcher, J. Y. , Talking about religion: How highly religious youth and parents discuss their faith, „Journal of Adolescent Research”, 2008 nr 5 (23), s. 611-641. [Google Scholar]
 8. Ehlebracht M. S., Exploring the impact of social media on the religious and spiritual beliefs of emerging adults, Waterloo 2022, https://scholars.wlu.ca/etd/2444 [dostęp: 7.08.2022]. [Google Scholar]
 9. Gosztyła T., Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży, Lublin 2010. [Google Scholar]
 10. Lambert N. M., Dollahite D.C., Development of the Faith Activities in the Home Scale (FAITHS), „Journal of Family Issues”, 2010, nr 11 (31), s. 1442-1464. [Google Scholar]
 11. Lee B. H. J., Pearce L. D., Schorpp K. M., Religious pathways from adolescence to adulthood, „Journal for the Scientific Study of Religion”, 2017, nr 3 (56), s. 678-689. [Google Scholar]
 12. Lipska A., Zagórska W., „Stająca się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia, „Psychologia rozwojowa”, 2011, nr 1 (16), s. 9-21. [Google Scholar]
 13. Matthews L. L., Perceived parental factors as predictors of spiritual maturity in emerging adults, Lynchburg 2015, https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/1040 [dostęp: 10.08.2022]. [Google Scholar]
 14. Myers S. M., An interactive model of religiosity inheritance: the importance of family context, „American Sociological Review”, 61 (1996), nr 5, s. 858-866. [Google Scholar]
 15. Pietruszka L., Religijność młodzieży i jej rodzinne uwarunkowania – raport z badań, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, 2021, nr 1 (19), s. 81-96. [Google Scholar]
 16. Roberto J., Partnering with parents to nurture family faith – insights from research, „Evangelization and Catechesis”, 2020, nr 8, https://www.usccb.org/news/2020/partnering-parents-nurture-family-faith-insights-research [dostęp: 5.08.2022]. [Google Scholar]
 17. Smith Ch., Ritz B., Rotolo M., Religious parenting: transmitting faith and values in contemporary America, New Jersey 2020. [Google Scholar]
 18. Smith Ch., Snell P., Longest K., Religious trajectories from the teenage. Years into the emerging adult years, „Lifelong Faith Journal”, 2010, nr 2 (4), s. 14-27. [Google Scholar]
 19. Suart C. G., Nurturing faith within the Catholic home: a perspective from Catholic parents who do not access Catholic schools, Fremantle 2007. https://researchonline.nd.edu.au/theses/11 [dostęp: 5.08.2022]. [Google Scholar]
 20. White P. S., Faith in the gap. Faith formation in emerging adults involved in a one-year internship programme, https://arro.anglia.ac.uk/id/eprint/707204/1/White_2021.pdf [dostęp: 4.08.2022]. [Google Scholar]
 21. Wieradzka-Pilarczyk A., Tożsamość religijna młodych Polaków, Poznań 2015. [Google Scholar]