Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Program odnowy życia religijnego wiernych w diecezji kieleckiej… w świetle postanowień synodu z 1927 r.

 • Grzegorz Bujak
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej ujawnił się z całą mocą kryzys religijności w wielu środowiskach katolików na ziemiach polskich. Równocześnie w warunkach odzyskanej niepodległości zaistniały możliwości podjęcia działań naprawczych w większym zakresie, niż było to możliwe w czasie zaborów. W niniejszym artykule został omówiony program odnowy życia religijnego w diecezji kieleckiej w świetle postanowień synodu diecezjalnego z 1927 r. Złożyły się na niego: analiza przyczyn kryzysu, wskazanie celów i metod poprawy sytuacji. Wszystkie te elementy mieściły się w ramach tradycyjnej wizji Kościoła instytucjonalnego, sprawdzonych metod i form oddziaływania duszpasterskiego właściwych dla katolicyzmu tamtego okresu nie tylko w Polsce. Zasadniczy nacisk został położony przez synod na zintensyfikowanie działań duchowieństwa w ramach tradycyjnych celów i form oddziaływania duszpasterskiego.

Bibliografia

 1. Bibliografia [Google Scholar]
 2. Źródła [Google Scholar]
 3. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Synodów, sygn. OR 4/1, k. 46-47 [Google Scholar]
 4. Synodus Dioecesana Kielcensis, Kielce 1927. [Google Scholar]
 5. Opracowania [Google Scholar]
 6. Bednarski D., Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), Katowice 2011. [Google Scholar]
 7. Bujak G., Praca społeczna w diecezji kieleckiej w świetle publikacji na łamach miesięcznika dla duchowieństwa „Przegląd Diecezjalny” z lat 1917-1925, ABMK, 105 (2016), s. 4-24. [Google Scholar]
 8. Bujak G., Projekty i realizacja zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925, w: Almanach Historyczny, t. 6. Kościół w życiu narodu i Państwa Polskiego. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Danielowi Olszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kielce 2004, s. 265-278. [Google Scholar]
 9. Bujak G., Synod kielecki z 1927 roku i jego wpływ na kształtowanie administracji diecezjalnej, ABMK, 89 (2008), s. 189-194. [Google Scholar]
 10. Bujak G., Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010. [Google Scholar]
 11. Grabowski I., Prawo kanoniczne, Warszawa 1948. [Google Scholar]
 12. Kuczkowski M., Dzieje Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach 1918-1939 w świetle czasopism tercjarskich, Pelplin 2010. [Google Scholar]
 13. Półtorak K., Rola parafii w duszpasterstwie młodzieży. Kierunki odnowy w warunkach przemian, „Teologia Praktyczna”, 5 (2004), s. 39-58. [Google Scholar]
 14. Szot A., „O ducha franciszkańskiego…” – uwagi o promocji III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu w publikacjach i drukach okresu międzywojennego, w: Małe miasta: duchowość kanoniczna, red. M. Zemło, Białystok 2020, s. 99-111. [Google Scholar]
 15. Walicki B., Bractwa kościelne w parafii sokołowskiej w okresie międzywojennym, „Rocznik Kolbuszowski”, 13 (2013), s. 115-147. [Google Scholar]