Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Wpływ Św. Jana Pawła II na zwoływanie i przeprowadzanie synodów… w polskich diecezjach

 • Adam Jaszcz
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.223-238  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Pontyfikat Jana Pawła II wywarł ogromny wpływ na wszystkie dziedziny życia kościelnego. Nauczanie Ojca Świętego zawierają statuty polskich synodów diecezjalnych, przeprowadzonych na podstawie prawa promulgowanego przez polskiego papieża. Jego inspirująca rola związana jest także z decyzjami o zwoływaniu synodów, podejmowanymi przez polskich biskupów. Autor na podstawie dokumentacji synodów zwoływanych podczas pontyfikatu Jana Pawła II, jak też po jego zakończeniu, ukazuje, na czym polegała ta rola i jakich aktywności papieża dotyczyła.

Bibliografia

 1. Ablewicz J., Przemówienie biskupa na zakończenie IV synodu diecezji tarnowskiej, 13.03.1986, w: IV Synod Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1990, s. 35-38. [Google Scholar]
 2. Cichy S., Homilia biskupa legnickiego podczas Mszy św. inaugurującej I synod diecezji legnickiej, 16.10.2007, w: I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu, t. II: Dokumentacja, Legnica 2012. [Google Scholar]
 3. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS, 75 (1983), pars. II. [Google Scholar]
 4. Congregatio pro Episcopis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Instructio de synodis dioecesanis agendas, 19.03.1997, AAS, 89 (1997), s. 706-721. [Google Scholar]
 5. Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979, t. I: Dokumenty synodu, Kraków 1985. [Google Scholar]
 6. Dydycz A. P., Słowo wstępne, w: I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Statuty. Dokumenty wykonawcze, Drohiczyn 1997, s. 2-4. [Google Scholar]
 7. Gałązka W., Drugi synod sandomierski-przebieg wydarzeń, w: Aby byli jedno: Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej: dekrety i instrukcje, Sandomierz 1999, s. 41-49. [Google Scholar]
 8. Gądecki S., List do Ojca Świętego, 20.04.2004, w: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008 zwołany i przeprowadzony przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, t. I: Dokumenty, Poznań 2008. [Google Scholar]
 9. Gocłowski T., Metropolita gdański do swoich kapłanów przed rozpoczęciem peregrynacji obrazu Chrystusa Miłosiernego i III synodu diecezjalnego. Wielki Czwartek 2001, w: III Synod Gdański. Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia. Statuty, t. III, Gdańsk 2001, s. 7-12. [Google Scholar]
 10. Góralski W., Ruch synodalny w Polsce po Soborze Watykańskim II, „Roczniki Nauk Prawnych”, 8 (1998), s. 239-261. [Google Scholar]
 11. Góralski W., Udział Jana Pawła II w synodach polskich, w: Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II: materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 23 października 2003 w Lublinie, red. S. Tymosz, Lublin 2004, s. 35-56. [Google Scholar]
 12. Górny K., List pasterski Biskupa Rzeszowskiego na Wielki Post 2002 i o pracach Pierwszego Synodu Rzeszowskiego, „Zwiastowanie”, 11 (2002), z. 1, s. 33-38. [Google Scholar]
 13. Il sinodo pastorale dell’archidiocesi di Cracovia 1972-1979, Libreria Editrice Vaticana 1985. [Google Scholar]
 14. Jačov M., Ziejka F., Zuziak W., Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków 2014. [Google Scholar]
 15. Jagodziński M., Kościół a demokracja, „Teologia w Polsce”, 5,2 (2011), s. 273-288. [Google Scholar]
 16. Jan Paweł II, Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officilaes et avocatos anno iudiciali inuente, 18.01.1990, AAS, 82 (1990), s. 872-877. [Google Scholar]
 17. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 2003. [Google Scholar]
 18. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, 3.06.1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2012, s. 33-39. [Google Scholar]
 19. Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa zamykającego synod diecezjalny, 7.06.1991, w: XLII Synod Diecezji Płockiej, Płock 1992, s. 707-709. [Google Scholar]
 20. Jan Paweł II, Lettera della promulgazione del Libro del Sinodo della diocesi di Roma, w: Libro del Sinodo della Diocesi di Roma: secondo Sinodo diocesano celebrato sotto la presidenza di sua santità Giovanni Paolo II, annunciato il 17 maggio 1986 e concluso il 29 maggio 1993 durante la veglia di Pentecoste in Piazza san Pietro, Roma 1993, s. 2-4. [Google Scholar]
 21. Jan Paweł II, List do arcybiskupa gnieźnieńskiego, 26.11.2000, w: III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2005, s. 9-10. [Google Scholar]
 22. Jan Paweł II, List do biskupa zamojsko-lubaczowskiego, 20.03.2001, „Zamojski Informator Diecezjalny”, 10 (2001), nr 2, s. 139-140. [Google Scholar]
 23. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994. [Google Scholar]
 24. Jan Paweł II, Przemówienie na zakończenie synodu duszpasterskiego, w: III Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991, Kielce 1992, s. 25-27. [Google Scholar]
 25. Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego w Sosnowcu, w: I Synod Diecezji Sosnowieckiej: prawo partykularne Kościoła sosnowieckiego, Sosnowiec 2005, s. 11-16. [Google Scholar]
 26. Jan Paweł II, Przemówienie w związku z otwarciem I synodu diecezji białostockiej, 5.06.1991, w: I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000, s. 4-5. [Google Scholar]
 27. Kasper W., Commento, w: Il futuro dalla forza del Concilio. Sinodo straordinario dei vescovi 1985. Documenti e commento di Walter Kasper, Brescia 1986, s. 43-65. [Google Scholar]
 28. Muszyński H., Słowo wprowadzające arcybiskupa gnieźnieńskiego, w: III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2005, s. 5-8. [Google Scholar]
 29. Nowak S., List biskupa częstochowskiego na 60-lecie diecezji, 18.10.1985, w: II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987, s. XIV-XVIII. [Google Scholar]
 30. Nowak S., Słowo wprowadzające biskupa częstochowskiego, w: II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987, s. I-IV. [Google Scholar]
 31. Orszulik A., Dekret o zamknięciu pierwszego synodu diecezji łowickiej, 25.03.1999, w: I Synod Diecezji Łowickiej 1995-1999, Łowicz 1999, s. 9. [Google Scholar]
 32. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i aneksy, Opole 2005. [Google Scholar]
 33. Ratzinger J., Maier H., Demokracja w Kościele: możliwości i ograniczenia, tłum. M. Labiś, Kraków 2005. [Google Scholar]
 34. Re G. B., Odpowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II biskupowi sandomierskiemu w sprawie drugiego synodu diecezjalnego, 11.11.1996, w: Aby byli jedno: Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej: dekrety i instrukcje, Sandomierz 1999, s. 62-63. [Google Scholar]
 35. Schulz W., Die Diözesan-und Regionalsynoden in den deutschsprachigen Ländern. Erfahrungen und Perspektiven, w: La synodalité. La participation au gouvernement dans l’Église. Actes du VII congrès International de Droit canonique, t. II, Paris 1992, s. 629-649. [Google Scholar]
 36. Suski A., List pasterski w sprawie pierwszego synodu diecezji toruńskiej, w: Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń 2011, s. 495-498. [Google Scholar]
 37. Szlaga J. B., Dekret biskupa pelplińskiego o zakończeniu I synodu diecezji pelplińskiej, 24.05.2000, w: Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001, s. 266. [Google Scholar]
 38. Szymecki S., Dedykacja w egzemplarzu przekazanym Janowi Pawłowi II, w: III Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991, Kielce 1992, s. 6-7. [Google Scholar]
 39. Szymecki S., Słowo pasterza Kościoła kieleckiego, w: III Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991, Kielce 1992, s. 3-5. [Google Scholar]
 40. Śmigielski A., Słowo biskupa sosnowieckiego do statutów I synodu diecezji sosnowieckiej, w: I Synod Diecezji Sosnowieckiej: prawo partykularne Kościoła sosnowieckiego, Sosnowiec 2005, s. 17-19. [Google Scholar]
 41. Śrutwa J., Wprowadzenie do uchwał synodalnych, w: I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 1996-2001, Zamość 2001. s. 5-8. [Google Scholar]
 42. Świerzawski W., Drugi synod diecezji sandomierskiej-zamysł, dokonania, perspektywy. Słowo wprowadzające biskupa sandomierskiego, w: Aby byli jedno: Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej: dekrety i instrukcje, Sandomierz 1999, s. 13-25. [Google Scholar]
 43. Wojtyła K., List pasterski w związku z 900. rocznicą św. Stanisława, w: Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979, t. II: Dokumentacja, Kraków 1985, s. 34-37. [Google Scholar]
 44. Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972. [Google Scholar]
 45. Wyszyński S., List do biskupa lubelskiego B. Pylaka z dnia 25 marca 1977 roku, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej”, 4-6 (1977), s. 82-83. [Google Scholar]
 46. Wyszyński S., Przyjaciel Boga i ludzi, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 47. Wyszyński S., Spojrzenie na wewnętrzną sytuację Kościoła w świecie z pozycji polskiego katolicyzmu, w: P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 8: Czasy Prymasowskie 1967-1968, Warszawa 1998, s. 231-236 [Google Scholar]
 48. Ziemba W., Dekret biskupa ełckiego zwołujący I synod diecezji ełckiej, 25.03.1998, w: I Synod Diecezji Ełckiej: 1997-1999, Ełk 1999, s. 267-268. [Google Scholar]