Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

The History of Lutheranism from The Perspective of Jan Poszakowski

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.819-841  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

The article presents the genesis and spread of Lutheranism in Europe as perceived by the Jesuit and historian Jan Poszakowski. This scholar was the author of several historical and theological works. One of them, entitled The Lutheran History, describes in detail the successive stages of the Reformation movement, specifically Lutheranism, in individual European countries. The author begins his History of Lutheran from the 16th century, but also refers in some fragments of his work to earlier eras, ending with the Thirty Years’ War.

Bibliografia

 1. Bues A., Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 2. Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek, t. VIII, Lublin 2000. [Google Scholar]
 3. Friedenthal R., Marcin Luter. Jego życie i czasy, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 4. Historya Luterska o Początkach y rozkrzewieniu się tej sekty, Oraz niektóre rewolucje w sobie zawierająca, światu Polskiemu Ogłoszona przez Xiędza Jana Poszakowskiego Soc. Jesu Teologa, Roku Pańskiego 1745 w Wilnie, ss. 632. [Google Scholar]
 5. Janikowski E., Ksiądz Jan Poszakowski – polski apologeta XVIII w. Życie i twórczość, „Studia Theologica Varsaviensa”, XVI (1978), nr 2. [Google Scholar]
 6. Kłoczowski J., Kościół katolicki w świecie i w Polsce. Szkice historyczne, Katowice 1986, [Google Scholar]
 7. Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, przeł. H., L. Kuhn, t. I-II, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 8. Leksykon religioznawczy, red. W. Tyloch, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 9. Litak S., Od reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994. [Google Scholar]
 10. Mackenney R, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, przeł. A. Staniewska, D. Dywańska, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 11. Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. Bogusław-Lenard, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 12. Wielkie biografie. Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 13. Wójcik Z., Historia powszechna XVI-XVII, Warszawa 2001. [Google Scholar]