Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku

 • Waldemar W. Żurek
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.843-857  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Parafialny kościół św. Macieja Apostoła w Nieświczu, w diecezji łuckiej, ufundowany został na początku XVII wieku przez cześnika wołyńskiego Mateusza Stępkowskiego. Świątynię tę odbudowali i powiększyli na początku XIX wieku Antoni Sobolewski i Jan Majewski. Świątynia ta zaliczona była do klasy IV. Sporządzona z polecenia biskupa łucko-żytomierskiego Kaspra Borowskiego (1802-1885) inwentaryzacja tegoż kościoła powstała z okazji przeprowadzonej wizytacji kanonicznej ordynariusza w 1849 roku. Na jej podstawie dowiadujemy się o historii kościoła i parafii, o świątyni, jej odbudowie, wyposażeniu i konserwacji wystroju wewnętrznego. Opisane dobra materialne należące do parafii przedstawiają stan beneficjum kościelnego za czasów ówczesnego proboszcza parafii Nieświcz ks. Michała Mińkowskiego.

Bibliografia

 1. Opracowania [Google Scholar]
 2. Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, cz. 2 [Ziemie ruskie Korony], t. 5, Województwo wołyńskie, Wrocław 1994, s. 298-300. [Google Scholar]
 3. Cetera J., Z badań nad konstrukcją sochowo-ślemieniową w okolicach Sokółki, „Rocznik Białostocki”, 18 (1993), s. 233-260. [Google Scholar]
 4. Charkiewicz W., Borowski Kasper, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, miejsce i rok wydania s. 348-349. [Google Scholar]
 5. Danielski W., Niparko R., Aniwersarz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, miejsce i rok wydania kol. 617-619. [Google Scholar]
 6. Dębowska M., Kapituła katedralna w Łucku w dokumentach przełomu XVIII i XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 98 (2012), s. 67-96. [Google Scholar]
 7. Dębowska M., Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014. [Google Scholar]
 8. Gloger Z., Babiniec, w: Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1900, s. 28. [Google Scholar]
 9. Kowalów W. J., Biskup Kasper Borowski (1848-1883), „Wołanie z Wołynia”,1997, nr 6 (19) listopad-grudzień, s. 32-34. [Google Scholar]
 10. Kosecki B., Humerał, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, miejsce i rok wydania kol. 1325. [Google Scholar]
 11. Kowalewski M., Mały słownik teologiczny, Poznań-Warszawa-Lublin 1958. [Google Scholar]
 12. Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996. [Google Scholar]
 13. Nieświcz, w: Encyklopedia Kresów, Kraków 2004, s. 308. [Google Scholar]
 14. Popek L., Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997. [Google Scholar]
 15. Powichrowski T., Pokropienie, aspersja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, kol. 1032-1033. [Google Scholar]
 16. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, red. B. Chlebowski, t. 7, Warszawa 1888. [Google Scholar]
 17. Tylus S., Podhoredeński Jan Kanty, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, kol. 938. [Google Scholar]
 18. Internet [Google Scholar]
 19. Nieświcz, www.wolhynia.com [dostęp: 2.11.2021 r.). [Google Scholar]