Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Wykładowcy w grupie historycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.393-412  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł prezentuje pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy w latach 1918-1939 wykładali na kierunku historia. Było ich 49, a wśród nich byli zarówno zawodowi historycy, jak również filozofowie, prawnicy, teologowie i inni. Ich charakterystyki dokonano za pomocą prozopografii. Przedstawiono zatem wyniki przeprowadzonych badań głównie w postaci 19 tabel. Ustalono także odpowiednie kryteria, takie jak: liczba, pochodzenie, wiek, wykształcenie oraz praca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyniki prowadzą do wniosków, że badana grupa zawodowa nie była jednorodna i podlegała częstej fluktuacji. To była jednak cecha charakterystyczna dla wszystkich pracowników naukowych na KUL-u w tym okresie. Wykładowcy w grupie historycznej nie stanowili więc wyjątku. Były jednak i takie osoby, które podejmując pracę w latach 20. czy 30., kontynuowały ją przez następne dziesięciolecia także po zakończeniu wojny. Świadczy to o ich przywiązaniu do uniwersytetu i swojego miejsca pracy. Grupa historyczna, znajdująca się w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych, w okresie międzywojennym była jedną z najbardziej obleganych przez studentów. Świadczy to o zainteresowaniu historią i chęcią jej studiowania. Dokładna analiza wykładowców pokazuje, że władze uniwersyteckie potrafiły temu sprostać i zatrudniały odpowiednich fachowców do realizacji założonego programu studiów.

Bibliografia

 1. Balawajder E., Karolewicz G., Strzeszewski Czesław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 393-394. [Google Scholar]
 2. Dębiński A., Insadowski Henryk, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 331. [Google Scholar]
 3. Dyjakowska M., Skwarczyński Paweł, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 342. [Google Scholar]
 4. Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I-II, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018. [Google Scholar]
 5. Filipowicz M., Smolka Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 351-352. [Google Scholar]
 6. Janeczek S., Jakubanbis Henryk, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 416. [Google Scholar]
 7. Janeczek S., Pastuszka Józef ks., w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 167-168. [Google Scholar]
 8. Karolewicz G., Białkowski Leon Ignacy, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 45. [Google Scholar]
 9. Karolewicz G., Chyliński Konstanty, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 112. [Google Scholar]
 10. Karolewicz G., Czuma Ignacy, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 138. [Google Scholar]
 11. Karolewicz G., Górski Ludwik, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 286. [Google Scholar]
 12. Karolewicz G., Kossowski Aleksander, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, s. 549. [Google Scholar]
 13. Karolewicz G., Murat Aleksander ks., w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 79-80. [Google Scholar]
 14. Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, cz. I, Lublin 1996. [Google Scholar]
 15. Karolewicz G., Rabeau Gaston Jean-Baptiste Louis Marie ks., w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 242. [Google Scholar]
 16. Karolewicz G., Szymański Antoni, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 444. [Google Scholar]
 17. Motyka K., Martyniak Czesław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 21-22. [Google Scholar]
 18. Nowicki T., Instytut Historii, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 353-355. [Google Scholar]
 19. Sawa R., Popławski Mieczysław Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 208. [Google Scholar]
 20. Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1924/1925, Lublin 1925. [Google Scholar]
 21. Szostek A., Woroniecki Jacek OP, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 561-562. [Google Scholar]
 22. Wąsowicz H., Ptaszycki Stanisław Ludwik, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II, s. 235-236. [Google Scholar]
 23. Wrona J., Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie urzędowania rektora ks. Antoniego Słomkowskiego (1944–1951), w: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, t. 2: 1944-1989, red. A. Mirek, Lublin–Warszawa 2019, s. 13-110. [Google Scholar]
 24. Wrona J., Lokalne władze partyjno-państwowe wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1944-1956, „Roczniki Humanistyczne” 66(2018), z. 2 spec., s. 59-98. [Google Scholar]