Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Delimitation of Offences under Article 243 and Article 239(1) of the Polish Criminal Code – Considerations in the Context of the Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 12 January 2016, II AKA 151/15

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4469  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The paper addresses the problem of delineating the offence of facilitating the escape of a person deprived of liberty on the basis of a court decision or a legal order issued by another state authority (Article 243 of the Criminal Code) and the offence of assistance in avoiding criminal liability (Article 239(1) of the Criminal Code). The author claims that assistance provided after the escape should be considered an offence under Article 239(1) of the Criminal Code. He also draws attention to the problems occurring in practice with regard to the differentiation of these types of offences. His analysis also leads him to formulate postulates for the law as it should stand (de lege ferenda).

References

 1. Doroszewski, Witold, ed. Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ucieczka;5510261.html,https://sjp.pwn.pl/doroszewski/uciec;5510259.html [accessed: 06.02.2022]. [Google Scholar]
 2. Glaser, Stefan, and Aleksander Mogilnicki. 1934. Kodeks karny. Komentarz. Kraków: Księgarnia Powszechna. [Google Scholar]
 3. Hansen, Edgar. 1982. Przestępstwa więźniów w okresie izolacji penitencjarnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 4. Kunicka–Michalska, Barbara. 2010. “Komentarz do art. 242 i 243 k.k.” In Kodeks karny. Część szczególna. Vol. 2: Komentarz do artykułów 222–316, edited by Andrzej Wąsek, and Robert Zawłocki, 328–60. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Makarewicz, Juliusz. 1938. Kodeks karny z komentarzem. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 6. Makowski, Wacław. 1937. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka. [Google Scholar]
 7. Morawski, Lech. 2010. Zasady wykładni prawa. 2nd edition. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 8. Mozgawa, Marek. 2020. “Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw.” In Prawo karne materialne. Część ogólna, edited by Marek Mozgawa, 412–33. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Nisenson, Jerzy, and Mieczysław Siewierski. 1949. Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach. Łódź: Wydawnictwo Prawnicze i Naukowe. [Google Scholar]
 10. Poniatowski, Piotr. 2019. Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.). Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Siewierski, Mieczysław. 1965. Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 12. Stefański, Ryszard A. 2003. “Przestępstwo uwolnienia osoby pozbawionej wolności (art. 243 k.k.).” Prokuratura i Prawo 2:32–41. [Google Scholar]
 13. Szamrej, Józef. 1977. Przestępstwo poplecznictwa w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 14. Wiak, Krzysztof. 2018. “Komentarz do art. 242 k.k.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 1194–197. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Wojtaszczyk, Adam, Włodzimierz Wróbel, and Witold Zontek. 2018. “Samouwolnienie i ucieczka z więzienia.” In System Prawa Karnego. Vol. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, edited by Lech Gardocki. 2nd edition, 731–43. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Wolter, Władysław. 1961. Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 17. Wysoczyńska, Małgorzata. 2014. Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.