Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Development of Administrative Sciences in the 19th Century

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4474  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The basic conditions for the development of modern administrative sciences arose with the emergence of the constitutional state with its guarantees of respect for the rights of the individual, the functional and organizational division of public authorities and the mechanisms for controlling the legality of the functioning of the state apparatus. The concept of the constitutional state was derived directly from the ideology of the Enlightenment, based on the social contract theory, the doctrine of the law of nature and the theory of the division and control of public authorities. It was implemented at the earliest in revolutionary France, and during the nineteenth century it was embraced by all – except Russia – European countries, which by the end of this century adopted the construct of a constitutional state of law.

References

 1. Aucoc, Leon. 1869–1870. Conferences sur l’administration et le droit administrative. Vol. I–III. Paris: H. Dunod. [Google Scholar]
 2. Baszkiewicz, Jan, and Franciszek Ryszka. 1973. Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 3. Batbie, Anselme P. 1868. Traite theorique et pratique du droit public et administrative. 8 volumes. Paris: Cotillon. [Google Scholar]
 4. Batbie Anselme P. 1876a. Introduction generale au droit public et administrative. Paris: Cotillon. [Google Scholar]
 5. Batbie, Anselme P. 1876b. Precis du cours de droit public et administrative. Paris: Cotillon. [Google Scholar]
 6. Behr, Josef. 1868. Allgemeine Polizei-Wissenschaftslehre oder pragmatische Theorie der Polizei – Gesetzgebung und Verwaltung. Vol. I–II. Bamberg: Diffen Verlag. [Google Scholar]
 7. Bernatzik, Edmund. 1896. Rechtssprechung und materielle Rechtskraft. Wien: Manz’sche k.k. Verlag. [Google Scholar]
 8. Białecki, Antoni. 1864. Roberta von Mohla Encyklopedia umiejętności politycznych. Warszawa: S. Orgelbrand. [Google Scholar]
 9. Bonin, Charles J. 1808. Principes de droit administratif public. Paris: H. Dunod. [Google Scholar]
 10. Bosiacki, Adam, and Robert von Mohl. 2003. Encyklopedia umiejętności politycznych. Vol. I–II. Warszawa: Liber. [Google Scholar]
 11. Cormenin de la Haye, Louis. M. 1840. Droit administrative. Paris: Pagnerre. [Google Scholar]
 12. Dareste, Fransois R. 1862. La justice administratif en France. Paris: August Durand. [Google Scholar]
 13. David, Rene. 1965. Prawo francuskie. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 14. De Gerando, Joseph M. 1842. Institutes de droit administrative. Vol. I–III. Paris: Chez Neve. [Google Scholar]
 15. De Laubadere, Andre. 1982. Manuel de droit administrative. Paris: L.G.D.J. [Google Scholar]
 16. Debbasch, Charles. 1966. Institutions administratives. Paris: R. Pichon et A. Durand. [Google Scholar]
 17. Ducrocq, Thomas. 1887–1905. Cours de droit administratif et de legislation francaise des finances. Vol. I–VII. Paris: Ernest Thorin. [Google Scholar]
 18. Dufour, Georges. 1848–1854. Traite general de droit administratif appliqué. Vol. I–VII. Paris: Delamotte Aine. [Google Scholar]
 19. Duguit, Leon. 1913. Les transformations du droit public. Paris: Armand Collin. [Google Scholar]
 20. Dziadzio, Andrzej. 2005. “Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość.” Czasopismo Prawno-Historyczne LVII, no. 1:177–85. [Google Scholar]
 21. Fayol, Henri. 1917. Administration industrielle et generale. Paris: H. Dunod et E. Pinat. [Google Scholar]
 22. Fleiner, Fritz. 1911. Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts. Heidelberg: Mohr Verlag. [Google Scholar]
 23. Gneist, Rudolf. 1871. Verwaltungsjustitz. Leipzig: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 24. Gneist, Rudolf. 1872. Der Rechtsstaat. Leipzig: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 25. Gneist, Rudolf. 1879. Der Rechtsstaat und die Verwaltundsgerichte in Deutschland. Berlin: Wissenschaftliche Buchgesetschaft Verlag. [Google Scholar]
 26. Gneist, Rudolf. 1882. Englische Verfassungsgeschiechte. Berlin: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 27. Gromadzka–Grzegorzewska, Maria. 1985. Narodziny polskich nauk administracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 28. Gumplowicz, Ludwik. 1881. Rechtsstaat und Socjalizmus. Innsbruck: Wagner Verlag. [Google Scholar]
 29. Hauriou, Maurice. 1910. Principes du droit public. Paris: Dalloz. [Google Scholar]
 30. Hausner, Jerzy. 2007. “Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego.” In Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, edited by Krzysztof Zuba, 17–35. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 31. Izdebski, Hubert. 1997. Historia administracji. Warszawa: Liber. [Google Scholar]
 32. Izdebski, Hubert. 2000. “Z dziejów terminu społeczeństwo obywatelskie.” In Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, 208–31. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 33. Jabłoński, Andrzej. W. 2007. “Racjonalność, pluralizm i biurokracja; dylematy teorii państwa w XX w.” In Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, edited by Krzysztof Zuba, 36–54. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 34. Jastrow, Ignatz. 1902. Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft. Aufsatze und Abhandlungen. Vol. I. Berlin: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 35. Jellinek, Walter. 1927. Verwaltungsrecht. Kiel: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 36. Jeżewski, Jerzy. 2004. Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 37. Korman, Karl. 1911. Grundzuge eines allgemeinen Teils des offentlichen Rechts. Berlin: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 38. Korman, Karl. 1914. Worterbuch des deutschen Staats und Verwaltungsrecht. Berlin: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 39. Laband, Paul. 1879. Das Staatsrecht des Deutsche Reiches. Vol. I–II. Tubingen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 40. Laferrier, Eduard. 1851–1852. Histoire des principles, des institutions et des lois pendant la revolution francaise depuis 1789 jusqu a 1804. Paris: Cotillon. [Google Scholar]
 41. Laferrier, Eduard. 1854–1858. Cours de droit public et administrative. Vol. I–II. Paris: Cotillon. [Google Scholar]
 42. Laferrier, Eduard. 1888. Traite de la juridiction administratif et des recours contentieux. Vol. I–II. Paris: Berger–Levrault. [Google Scholar]
 43. Langrod, Jerzy. 1948. Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Vol. I. Kraków: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 44. Langrod, Jerzy. 1961. “La science de l’administration publique en France aux XIX e. et XX e. siecles.” Revue Administrative 3:22–46. [Google Scholar]
 45. Leoński, Zbigniew. 2000. Nauka administracji. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 46. Longchamps de Berier, Franciszek. 1968. Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na zachodzie Europy. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 47. Lonning, Edgar. 1884. Lehrbuch des Deutsche Verwaltungsrechts. Leipzig: Laub Verlag. [Google Scholar]
 48. Macarel, Louis A. 1852. Cours d’administration et de droit administrative. Vol. I–II. Paris: Librairie de Jurisprudence de Plon Freres. [Google Scholar]
 49. Maciąg, Zbigniew. 1998. Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech do 1949 r. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 50. Malec, Dorota, and Jerzy. Malec. 2000. Historia administracji i myśli administracyjnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 51. Malec, Jerzy. 2003. “Narodziny polskiego prawa administracyjnego.” In Studia z dziejów administracji nowożytnej, 103–42. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 52. Malec, Jerzy. 2007. “Historyczne modele rozwoju biurokracji.” In Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, edited by Krzysztof Zuba, 55–72. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 53. Mayer, Felix F. 1862. Grundsatze des Verwaltungsrechts. Tubingen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 54. Mayer, Otto. 1886. Theorie des franzosischen Verwaltungsrecht. Leipzig: De Gruyter Verlag. [Google Scholar]
 55. Mayer, Otto. 1895–1896. Deutsches Verwaltungsrecht. Vol. I–II. Leipzig: Dunkler und Humblot Verlag. [Google Scholar]
 56. Meyer, Georg. 1883–1886. Lehrbuch des deutsche Verwaltungsrechts. Vol. I–II. Leipzig: Dunkler und Humblot Verlag. [Google Scholar]
 57. Olbromski, Cezary J. 2007. “Klasyczny model biurokracji Maxa Webera.” In Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, edited by Krzysztof Zuba, 73–92. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 58. Rivero, Jean. 1977. Droit administrative. Paris: Dalloz. [Google Scholar]
 59. Rubisz, Lech. 2007. “Biurokracja a państwo.” In Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, edited by Krzysztof Zuba, 93–106. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 60. Stier–Somlo, Fritz. 1917. Die Zukunft der Verwaltungswissenschaft, Verwaltungsarchiv. Vol. XXV. Berlin: A. Marcus und E. Weber Verlag. [Google Scholar]
 61. Vivien, Antoine F. 1859. Etudes du droit administrative. Vol. I–II. Paris: Cotillon. [Google Scholar]
 62. Von Hernritt, Rudolf H. 1909. Handbuch des Osterreichischen Verfassungrecht. Tubingen: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 63. Von Hernritt, Rudolf H. 1921. Grundlehren des Verwaltungsrechts. Tubingen: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 64. Von Hernritt, Rudolf H. 1925. Oesterreichisches Verwaltungsrecht. Tubingen: J. Springer Verlag. [Google Scholar]
 65. Von Mohl, Robert. 1829. Das Staatsrecht des KonigreichsWirttenberg. Vol. I–II. Tubingen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 66. Von Mohl, Robert. 1832–1834. Die Polizei – Wissenschaft nach den Grundlagen die Rechtsstaates. Vol. I–II. Tubingen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 67. Von Mohl, Robert. 1859. Enzyklopodie der Staatswissenschaften. Tubingen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 68. Von Mohl, Robert. 1862. Staatsrecht, Volkerrecht und Politik. Monografien. Tubingen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 69. Von Pozl, Josef. 1856. Lehrbuch des Bayeririschen Verwaltungsrecht. Munchen: Laub Verlag. [Google Scholar]
 70. Von Ronne, Ludwig. 1856. Staatsrecht der Preusssichen Monarchie. Berlin: J. M Brodhaus Verlag. [Google Scholar]
 71. Von Sarvey, Otto. 1880. Das offentliche Recht und die Verwaltungsrechtspflag. Freiburg: Kissinger Legacy Reprints. [Google Scholar]
 72. Von Sarvey, Otto. 1884. Allgemeines Verwaltungsrecht. Freiburg: Kissinger Legacy Reprints. [Google Scholar]
 73. Von Stein, Lorenz. 1865–1884. Die Verwaltungslehre. Stuttgart: Cotta Verlag. [Google Scholar]
 74. Von Stein, Lorenz. 1876. Handbuch der Verwaltungslehre. Stuttgart: Cotta Verlag. [Google Scholar]
 75. Von Sternegg, Theodor I. 1870. Verwaltungslehre in Umrissen. Innsbruck: Kisswinger Legacy Reprints. [Google Scholar]
 76. Von Ulbrich, Josef. 1903–1904. Lehrbuch des osterreichischen Verwaltungsrechts. Wien: Manz Verlag. [Google Scholar]
 77. Weber, Max. 1956. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der vertehenden Soziologie. Tubingen: Mohr Verlag. [Google Scholar]
 78. Weber, Dietmar. 1968. Die Lehre vom Rechtsstaat bei Otto Bahrund Rudolf von Gneist. Bochum: C.H. Beck. [Google Scholar]
 79. Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 80. Witkowski, Wojciech. 2007. Historia administracji w Polsce 1764–1989. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 81. Zimmerman, Marian. 1959. Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [Google Scholar]
 82. Zimmermann, Gustav. 1845. Die Deutsche Polizei des 19 Jahrhundert. Hannower: P. L. Schlutter Verlag. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.