Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Service of Court Documents in Civil Proceedings to Attorneys During the Covid Pandemic – Analysis of Selected Issues

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-13  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The serving of court documents on parties to civil proceedings and their attorneysat-law is primarily regulated under the Act of 17 November 1964, the Code of Civil Procedure. However, in response to the COVID-19 pandemic some temporary solutions have been implemented by the legislator. Their role is to expedite communications between common courts and attorneys by using IT-based technology, and specifically, an e-service platform for serving court documents electronically. The aim of this paper is to analyze electronic service on attorneys in civil cases, and in particular, such issues as: which court papers may be delivered via the e-service platform, when should a document be deemed as served considering exceptions from the e-service rule, application of Article 134 of the Code of Civil Procedure to e-service of court documents and e-service in case of a multiple power of attorney.

References

 1. Gawrylczyk, Włodzimierz. 2001. “Pełnomocnictwo procesowe.” Monitor Prawniczy 2:85–87. [Google Scholar]
 2. Gołaczyński, Jacek, and Anna Zalesińska. 2020. “Nowe technologie w sądach na przykładzie wideokonferencji i składania pism procesowych i doręczeń elektronicznych w dobie COVID-19.” Monitor Prawniczy 12:637–42. [Google Scholar]
 3. Gudowski, Jacek. 2012. „Komentarz do art. 91.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, edited by Tadeusz Ereciński, 463–71. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Hajduk, Paweł. 2020. „Cyberbezpieczeństwo a zmiany przebiegu postępowania cywilnego w dobie pandemii.” In Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, edited by Agnieszka Gryszczyńska, and Grażyna Szpor, 276–87. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Kościółek, Anna. 2017. “Elektroniczne czynności procesowe w świetle nowelizacji z 10.7.2015 r.” Prawo Mediów Elektronicznych 1:4–9. [Google Scholar]
 6. Krzemiński, Zdzisław. 1956. “Adwokat jako pełnomocnik strony według projektu kodeksu postępowania cywilnego.” Palestra 2:47–55. [Google Scholar]
 7. Krzemiński, Zdzisław. 1967. “Zakres pełnomocnictwa w sądowym postępowaniu cywilnym.” Palestra 8:3–20. [Google Scholar]
 8. Litowski, Jakub. 2021. “Ograniczenie jawności postępowania cywilnego z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem COVID-19.” Monitor Prawniczy 2:68–78. [Google Scholar]
 9. Mikołajczuk, Ewelina. 2020. “Analiza funkcjonowania Portali Informacyjnych Sądów Powszechnych.” https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/IWS_Miko%C5%82ajczuk--E._Analiza-funkcjonowania-Portali-Informacyjnych-%C4%85d%C3%B3w-Powszechnych.pdf [accessed: 19.07.2021]. [Google Scholar]
 10. Pietrzykowski, Henryk. 2020. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. Warsaw: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 11. Siedlecki, Władysław. 1966. Zarys postępowania cywilnego. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 12. Smyk, Marcin. 2020. Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego. Warsaw: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 13. Szostek, Dariusz. 2015. “Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym – wnioski de lege lata i de lege ferenda.” In Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, edited by Kinga Flaga–Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, and Dariusz Szostek, 61–71. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Turczynowicz–Kieryło, Jolanta, and Wiktor Cajsel. 2003. “Prawna dopuszczalność ograniczania pełnomocnictwa substytucyjnego.” Monitor Prawniczy 23:1081–1085. [Google Scholar]
 15. Uliasz, Marcin. 2017. “Doręczenia dokonywane drogą elektroniczną w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.” Prawo Mediów Elektronicznych 1:22–33. [Google Scholar]
 16. Weitz, Karol. 2012a. “Komentarz do art. 131.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, edited by Tadeusz Ereciński, 598–606. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 17. Weitz, Karol. 2012b. “Komentarz do art. 135.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, edited by Tadeusz Ereciński, 633–39. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 18. Weitz, Karol. 2012c. “Komentarz do art. 139.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, edited by Tadeusz Ereciński, 660–76. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 19. Weitz, Karol. 2012d. “Komentarz do art. 141.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, edited by Tadeusz Ereciński, 677–79. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 20. Wolwiak, Ireneusz. 2015. Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Wójcik–Krokowska, Natalia. 2021. “Informatyzacja sądownictwa i postępowania cywilnego – postulaty de lege lata i de lege ferenda.” Monitor Prawniczy 3:131–38. [Google Scholar]
 22. Żyznowski, Tadeusz. 2013. “Komentarz do art. 141.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, edited by Henryk Dolecki, and Tadeusz Wiśniewski, 508. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.