Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Legal Aspects of the Evolution of EU Security in the Context of International Law Regulations on Security

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-16  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The global legal order governing the security of states, international organizations or individuals is heterogeneous and multifaceted in nature. It clashes between the norms of international, EU and internal law. The genesis of the European Union lacked the legal basis for the creation of internal and external security structures, while normative efforts were directed towards the economic development of the organization. At the same time, within the framework of the UN, normative solutions were introduced for the prevention of breaches of peace, spheres of security within the supranational framework. Both the European Union and members of the United Nations must introduce normative solutions to combat threats, including terrorist threats, as actions to protect the European system of values and the system of the United Nations.

References

 1. Antonowicz, Lech. 2002. Podręcznik prawa międzynarodowego. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 2. Barcz, Jan. 2009. Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Główne kierunki reformy ustrojowej. 2nd edition. Warsaw: Instytut Wydawniczy EuroPrawo. [Google Scholar]
 3. Bobbitt, Phillip. 2002. The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History. New York: Knopf. [Google Scholar]
 4. Bobrow, Davis, Edward Haliżak, and Ryszard Zięba. 1997. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warsaw: Scholar. [Google Scholar]
 5. Bryksa, Przemysław, and Magdalena Adamczuk. 2008. “Zarys historii działań integracyjnych Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.” In Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, edited by Przemysław Bryksa, 9–11. Warsaw: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. [Google Scholar]
 6. Churchill, Winston. 1946. “Zurich Speech on the United States of Europe.” In Penguin Companion to European Union, edited by Anthony Teasdale, and Timothy Bainbridge, 39–43. London: Penguin. [Google Scholar]
 7. Czaputowicz, Jacek. 2003. “Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne.” In Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, edited by Sławomir Dębski, and Beata Górka–Winter, 13–21. Warsaw: PISM. [Google Scholar]
 8. Dobrzycki, Wiesław. 2009. Epoka Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza 1815–1870. Warsaw: Rebis. [Google Scholar]
 9. Drzazga, Robert. 2009. “Konwencje antyterrorystyczne ONZ – charakterystyka oraz zakres zobowiązań nałożonych na państwa – strony.” In Terroryzm. Materia ustawowa?, 15–23. Warsaw: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota”. [Google Scholar]
 10. Haliżak, Edward, and Irena Popiuk–Rysińska. 1995. Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Warsaw: ISM UW. [Google Scholar]
 11. Howard, Michael. 2007. Wojna w dziejach Europy. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 12. Huysmans, Jef. 1998. “Security! What do you mean? From concept to thick signifier.” European Journal of International Relations 4 (2):227–45. [Google Scholar]
 13. Izak, Krzysztof. 2015. Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych. Warsaw: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota”. [Google Scholar]
 14. Kitler, Waldemar. 2002. Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja. system. Warsaw: Zeszyty Naukowe AON. [Google Scholar]
 15. Konaszczuk, Wojciech, and Mirosław Tokarski. 2014. “Bezpieczeństwo załóg i pasażerów statków powietrznych w świetle standardów Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym w polskim prawie lotniczym.” Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 10:121–36. [Google Scholar]
 16. Kowalski, Michał. 2013. Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 17. Krukowski, Józef, Jadwiga Potrzeszcz, and Mirosław Sitarz, ed. 2016. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 18. Kuźniar, Roman. 2004. “Europejska strategia bezpieczeństwa.” Polska w Europie 2 (46):23–25. [Google Scholar]
 19. Madej, Marek. 2012. “Zagrożenia asymetryczne – «nowy» problem bezpieczeństwa międzynarodowego.” In Bezpieczeństwo międzynarodowe, edited by Roman Kuźniar, 80–85. Warsaw: Scholar. [Google Scholar]
 20. Mansergh, Nicholas. 1949. The Coming of the First World War. New York: Longmans, Green and Company. [Google Scholar]
 21. Nowak, Jerzy M. 2011. “Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa, Warszawa 2011.” In Stosunki Międzynarodowe, edited by Stanisław Parzymies, 350–53. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 22. Oliveira, Bruno, and Monika Ziegler. 2018. “Counter-radicalization as counter-terrorism: The European Union case.” In Expressions of Radicalization, edited by Kristian Steiner, and Andreas Onnerforts, 321–52. Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 23. Perez–Bustamante, Rogelio, and Juan M.U. Colsa. 2004. Historia da Undo Europea. Coimbra: Coimbra Editora. [Google Scholar]
 24. Popescu, Nicu. 2013. “Security Within The European Union.” Public Security Studies 2 (6):28–31. [Google Scholar]
 25. Przyborowska–Klimczak, Anna. 1998. Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze. [Google Scholar]
 26. Przyborowska–Klimczak, Anna, and Ewa Skrzydło–Tefelska. 2004. Dokumenty Europejskie. Lublin: Verba. [Google Scholar]
 27. Rosas, Allan. 2015. “EU External Relations: Exclusive Competence Revisited.” Fordham International Law Journal 38, no. 4:1074–1080. [Google Scholar]
 28. Ruszkowski, Janusz, Ewa Górnicz, and Marek Żurek. 2003. Leksykon integracji europejskiej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 29. Staszewski, Wojciech, Anna Przyborowska–Klimczak, and Stanisław Wrzosek. 2000. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski: wybór dokumentów. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. [Google Scholar]
 30. Wojciuk, Anna. 2012. “Unia Europejska jako Wspólnota Bezpieczeństwa.” In Bezpieczeństwo międzynarodowe, edited by Roman Kuźniar, 190–95. Warsaw: Scholar. [Google Scholar]
 31. Zięba, Ryszard. 2007. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.