Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Violence as a Socio-Legal Phenomenon and Problem

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-34  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

Searching for search results in the reconstruction and construction of scientific research results, must go hand in hand with the results of scientific research, the results of moral research, social reform, activities related to academic activities, as well as economic activities, in search of data on people – his humanity, raise the delay and culture society. We must learn to be in front of each other in the human-human relationship. It should be emphasized that the regression of humanity cannot be stopped with punishments and fear. He will restrain himself with a wise, demanding, responsible and consistent love.

References

 1. Ariès, Philippe. 1995. Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk: Aletheia. [Google Scholar]
 2. Badinter, Elisabeth. 1998. Historia miłości macierzyńskiej. Warsaw: Volumen. [Google Scholar]
 3. Balcerek, Marian. 1986. Prawa dziecka. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 4. Bañares, Juan Ignacio. 2005. La dimensión conyugal de la persona. De la antropología al derecho. Madrid: Ediciones Rialp. [Google Scholar]
 5. Buber, Martin. 1993. Problem człowieka. Translated by Jan Doktór. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 6. Chrobak, Stanisław. 1999. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warsaw: Wydawnictwo Salezjańskie. [Google Scholar]
 7. D’Agostino, Francesco. 2002. Elementos para una filosofía de la familia. Madrid: Rialp. [Google Scholar]
 8. Dec, Ignacy. 2011. Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły. Wrocław: PWT we Wrocławiu. [Google Scholar]
 9. Dyjakon, Dorota. 2015. “Przemoc ekonomiczna – ukryta nić zniewolenia.” Niebieska Linia 6 (101):3–7. [Google Scholar]
 10. Elliott, Anthony. 2018. Współczesna teoria społeczna. Translated by Paweł Tomanek. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 11. Filek, Jacek. 2003. Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Cracow: Znak. [Google Scholar]
 12. Fromm, Erich. 1968. Rewolucja nadziei ku uczłowieczonej technologii. Warsaw. [Google Scholar]
 13. García Cuadrado, José Á. 2010. Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía del Hombre. Pampona: EUNSA. [Google Scholar]
 14. Hervada, Javier. 2008. Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho. Pamplona: EUNSA. [Google Scholar]
 15. Jabłoński, Janusz, John Kusek, and Władysława Hanuszewicz. 2021a. “Przemoc i jej różnorodne formy.” http://trijar.republika.pl/przem_form.html [accessed: 24.03.2021]. [Google Scholar]
 16. Jabłoński, Janusz, John Kusek, Władysława Hanuszewicz, et al. 2021b. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Jastrzębski, Jerzy. 2004. “Spór o wartości w epoce globalizacji.” In Edukacja ku wartościom, edited by Alicja Szerląg, 22. Cracow: Impuls. [Google Scholar]
 18. Jonas, Hans. 1996. Zasada odpowiedzialności: etyka dla cywilizacji technologicznej. Cracow: Platan. [Google Scholar]
 19. Kmiecik–Baran, Krystyna. 1998. “Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja.” In Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, edited by Jan Papież, and Andrzej Płukis, 363–85. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 20. Krąpiec, Mieczysław A. 1974. Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 21. Krąpiec, Mieczysław A. 1982. Człowiek. Kultura. Uniwersytet. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 22. Krąpiec, Mieczysław A. 1992. “Kim jest człowiek?” In Wprowadzenie do filozofii, edited by Mieczysław A. Krąpiec, 67–70. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 23. Krąpiec, Mieczysław A. 2007. Człowiek i polityka. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 24. Lévinas, Emmanuel. 1972. Humanisme de’lautre homme. Paris: Fata Morgana. [Google Scholar]
 25. Lévinas, Emmanuel. 1991. Etyka i Nieskończony: rozmowy z Pfilippem Nemo. Cracow: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. [Google Scholar]
 26. Lorenz, Konrad. 1986. Regres człowieczeństwa. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 27. Mariański, Janusz. 2016. Godność ludzka jako wartość społeczno – moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 28. Marrou, Henri–Irenee. 1969. Historia wychowania w starożytności. Translated by Jan S. Łoś. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 29. Nowak, Anna, and Małgorzata Pietrucha–Hassan. 2013. “Temat tabu – przemoc seksualna.” Niebieska Linia 3 (86):3–6. [Google Scholar]
 30. Peeters, Marguerite. 2010. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania. Translated by Grzegorz Grygiel. Warsaw: Wydawnictwo Sióstr Loretanek. [Google Scholar]
 31. Piechowiak, Marek. 1999. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świecie ich międzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 32. Piechowiak, Marek. 2005. “Ontyczne fundamenty dialogu.” In Filozofia dialogu. Vol. 3: Perspektywy i aspekty dialogu, edited by Józef Baniak, 20–23. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 33. Piętkowa, Romualda, and Bożena Witosz. 1994. “Kryzys rozmowy jako sygnał przeobrażeń modelu językowych interakcji.” In Przemiany współczesnej polszczyzny, edited by Stanisław Gajda, and Zbigniew Adamiszyn, 52–57. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. [Google Scholar]
 34. Poczobut, Robert. 2007. “Twórczy umysł w twórczym wszechświecie.” In Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, edited by Michał Heller, 69–73. Cracow: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 35. Pospiszyl, Irena. 1994. Przemoc w rodzinie. Warsaw: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. [Google Scholar]
 36. Sartre, Jean P. 2007. Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Cracow: Zielona Sowa. [Google Scholar]
 37. Siejak, Anna. 2016. Kocham. Nie biję – Przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym. Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. [Google Scholar]
 38. Stadniczeńko, Stanisław L., and Piotr Zamelski. 2020. Pedagogika prawa. Pomoc w zrozumieniu prawa i sensu życia. Warsaw: Wydawnictwo AEH. [Google Scholar]
 39. Tazbir, Janusz. 2001. “Stosunek do dziecka w okresie staropolskim.” In Bici biją, edited by Jadwiga Bińczycka, 81–92. Warsaw: Wydawnictwo ŻAK Wydawnictwo Akademickie. [Google Scholar]
 40. Urbanik, Ewa. 2011. “Godność jako «tarcza» przeciw przemocy.” Niebieska Linia 2 (73):3–7. [Google Scholar]
 41. Wojnar, Irena. 1998. Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Warsaw: Elipsa. [Google Scholar]
 42. Wojtyła, Karol. 1976. “Osoba: podmiot i wspólnota.” Roczniki Filozoficzne 24, no. 2:17–23. [Google Scholar]
 43. Wojtyła, Karol. 1985. Osoba i czyn. Cracow: Polskie Towarzystwo Teologiczne. [Google Scholar]
 44. Wojtyła, Karol. 1986a. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 45. Wojtyła, Karol. 1986b. “Partecipazione o alienazione?” II Nuovo Aeropago 5:45–48. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.