Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

New Possibilities of Operation for Commercial Partnerships and Companies in Internal Relations, Provided for as Part of Regulation of the So-called Anti-crisis Shield

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4615  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The article synthetically summarizes in a comparative form the new main possibilities for the operation of commercial partnerships and companies in their internal corporate relations (in the area of internal decision-making, including in particular the adoption of resolutions), mainly in the area of introducing or extending the possibilities for using means of distance communication, including electronic means of communication, which were provided for by the legislature directly in the regulations consisting of the so-called anti-crisis shield setting out specific support instruments due to the spread of the SARS-CoV-2 virus causing the COVID-19 pandemic, i.e. in the Act of 31 March 2020 (Journal of Laws item 568), as well as in the Act of 16 April 2020 (Journal of Laws item 695) as well as those resulting from references  (to the solutions introduced) set out in applicable legal provisions. Subsequently, certain selected, general and specific doubts as to the manner and scope of regulation of these legal solutions have been pointed out, as well as proposals to modify them, presented in the form of specific proposals de lege ferenda (for the law as it should stand), consisting of a general proposal for a broader, comprehensive and more symmetrical regulation of this matter, primarily in relation to commercial partnerships and companies) according to the comprehensive, optimal theoretical model of its regulation.

References

 1. Asłanowicz, Marcin. 1999. “Charakter i pozycja zarządu w spółce partnerskiej.” Przegląd Prawa Handlowego 8:14-21. [Google Scholar]
 2. Ciecierska, Magdalena. 2005. “Charakter prawny zarządu w spółce partnerskiej.” Przegląd Sądowy 6:62. [Google Scholar]
 3. Górska, Beata. 2001. “Spółka partnerska w prawie niemieckim i w polskim kodeksie spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 3:36-37. [Google Scholar]
 4. Jacyszyn, Jerzy. 2001. Spółka partnerska. Bielsko-Biała: PPU PARK. [Google Scholar]
 5. Kosmin, Leslie, and Catherine Roberts. 2020. Company meetings and resolutions. Law, Practice, and Procedure. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198832744.001.0001 [Google Scholar]
 6. Kosseff, Jeff. 2020. Cybersecurity law. New York: Wiley. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119517436 [Google Scholar]
 7. Krześniak, Eligiusz J. 2002. Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 8. Kozieł, Grzegorz. 2006. Przeniesienie praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h.. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 9. Kozieł, Grzegorz. 2020. Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001-300134 k.s.h.. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Osajda, Konrad. 2020. “Zarząd spółki kapitałowej (nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w związku z pandemią).” Przegląd Prawa Handlowego 6:18-29. [Google Scholar]
 11. Ostrowski, Łukasz. 2020. “Nowa regulacja posiedzeń zarządów i rad nadzorczych odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” Przegląd Prawa Handlowego 5:32-38. [Google Scholar]
 12. Pazdan, Maksymilian. 1969. “Niektóre konsekwencje teorii organów.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Prawnicze 1:203. [Google Scholar]
 13. Schmidt, Karsten. 2002. Gesselschaftsrecht. Köln-Berlin-Bonn-München: Carl Heymanns (Verlag). [Google Scholar]
 14. Sołtysiński, Stanisław, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, et al. 2001. Kodeks spółek handlowych. Vol. 1: Komentarz do art. 1-150 k.s.h.. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Szajkowski, Andrzej. 2005. “Status prawny zarządu spółki partnerskiej.” In Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, edited by Aurelia Nowicka. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 16. Szumański, Andrzej. 2020. “Nowa regulacja udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” Przegląd Prawa Handlowego 5:4-14. [Google Scholar]
 17. Żaba, Mateusz. 2020. “Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3:13-20. DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.3.3 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.