Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 1 (2020)

Artykuły

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-22  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

W artykule poruszono podstawowe zagadnienia dotyczące projektu nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych. Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych. Ponadto jej celem jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw urzędowych na odległość, bez konieczności udawania się do placówki operatora. Doręczanie elektroniczne ma być w przyszłości podstawowym kanałem doręczania korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru i będzie prawnie równoważne z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Bibliografia

  1. Doroszczonek, Mateusz. 2017. „Rozporządzenie e-IDAS – początek końca tradycyjnych podpisów?” http://prawoitechnologia.pl/aktualnosci/nowe-technologie/rozporzadzenie-eidas-%E2%80%93-poczatek-konca-tradycyjnych-podpisow.html [dostęp: 24.03.2020]. [Google Scholar]
  2. „E-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce.” 2020. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-doreczenia-usluga-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego-w-polsce [dostęp: 27.03.2020]. [Google Scholar]
  3. Goździaszek, Łukasz. 2019. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Marczak–Redecka, Joanna. 2017. „Obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 910/2014-od lipca 2016 roku.” https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ [Google Scholar]
  5. obowiazek-stosowania-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-910/2014-od1-lipca-2016-roku [dostęp: 25.03.2020]. [Google Scholar]
  6. Monarcha–Matlak, Aleksandra. 2018. „Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna.” Acta Iuris Stetinensis 23, nr 3:143–62. [Google Scholar]
  7. „Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący e-Doręczenia.” https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1452245,doreczenie-elektroniczne-rzad-przyjal-projekt.html [dostęp: 27.03.2020]. [Google Scholar]
  8. Wiaksa, Anna. 2020. „Doręczenia elektroniczne – rewolucja w systemie doręczeń.” http://prawobiznesu.com/doreczenia-elektroniczne-rewolucja-systemie-doreczen/ [dostęp: 27.03.2020]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.