Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Indirect Commercialization of Scientific Results by Research Institutes. Selected Issues

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4952  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The subject of the article is the characterization of the commercialization of the results of scientific activity. The starting point is to point out the Polish specificity of the legal regulation of the conduct of scientific activity and its coherence with the market environment. A special place in this regard is occupied by research institutes. The author presents the legal possibilities of commercialization of the results of scientific activity conducted by research institutes focusing on the so-called indirect commercialization, which he discusses in detail. In addition to procedural issues, the article discusses in detail the prerequisites for commercialization, including in particular the legally defined objectives of its implementation, the regulation of which indicates the specificity of Polish solutions.

References

 1. Agmon, Tamir, and Mart A. von Glinow. 1991. Technology Transfer in International Business. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 2. Barszcz, Michał. 2016. Komercjalizacja B+R dla praktyków. Warszawa: Wydawnictwo NCBiR. [Google Scholar]
 3. Cilak, Małgorzata. 2015. Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej. Toruń: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.028 [Google Scholar]
 4. Flandro, Gary A. 1966. Fast Reconnaissance Missions to the Outer Solar System Using Energy Derived from the Gravitational Field of Jupiter. Pasadena: Astronautica Acta. Edited California Institute of Technology. [Google Scholar]
 5. Głodek, Paweł, and Paweł Pietras. 2011. Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Warszawa: PARP. [Google Scholar]
 6. Jarosz-Żukowska, Sylwia, and Łukasz Żukowski. 2014. “Wolność akademicka w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych.” In Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, edited by Mariusz Jabłoński, and Sylwia Jarosz-Żukowska, 219-38. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. [Google Scholar]
 7. Jasiński, Andrzej, and Dominik Ludwicki. 2007. Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Studia i materiały. Warszawa: Wydział Zarządzania UW No. 1. [Google Scholar]
 8. Jasiński, Andrzej. 2011. Zarządzanie wynikami badań naukowych, poradnik dla innowatorów ITE. Radom: Wydawnictwo ITE RADOM. [Google Scholar]
 9. Kluczek, Aldona. 2011. “Komercjalizacja technologii jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego.” In Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, edited by Kazimierz Meredyk, and Anna Wildowicz-Giegiel, 130-42. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. [Google Scholar]
 10. Kotowicz-Jawor, Joanna. 2017. Źródła niskiej efektywności proinnowacyjnej pomocy z Unii Europejskiej. Warszawa: PAN Instytut Nauk Ekonomicznych. [Google Scholar]
 11. Krzewiński, Zbigniew. 2014. Organizacja komercjalizacji wyników badań naukowych – nowe wyzwania. Warszawa: CoWinners Sp. z o.o. [Google Scholar]
 12. Łobejko, Stanisław, and Alicja Sosnowska. 2013. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny Poradnik dla naukowców. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Wydział Innowacyjności. [Google Scholar]
 13. Markiewicz, Damian. 2009. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Kraków: CCT Politechnika Krakowska. [Google Scholar]
 14. Matusiak, Krzysztof. 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: SGH. [Google Scholar]
 15. Sieniewska, Barbara. 2014. Trudności we współpracy uczelni z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy w świetle badań naukowych. Katowice: Uniwersytet Śląski. [Google Scholar]
 16. Witek, Rafał. 2008. Ochrona i komercjalizacja wyników badań uzyskiwanych we współczesnych naukach przyrodniczych. Warszawa: WTS PATENT. [Google Scholar]
 17. Ziółkowski, Krzysztof. 2017. Poza Ziemię: Historia lotów międzyplanetarnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.