Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Accreditation of Forensic Laboratories

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6355  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The modern trial requires that the results of forensic research are credible reliable, carried out according to standard procedures, and that the experts performing them have the highest competences. The guarantee of precision, reliability and trust in forensic expertise is rightly observed in the most important international standard for research, EN ISO/IEC 17025. The article presents specific requirements relating to the mandatory accreditation of forensic laboratories that conduct genetic and dactyloscopic tests. The role played by the European Network of Forensic Science Institutes in the area of accreditation is also discussed, with particular emphasis on the most recent ENFSI initiative related to the development of the document entitled “Vision of the European Forensic Science Area 2030”.

References

 1. Bednarek, Tomasz. 2012. “Unijne uregulowania w zakresie akredytacji laboratoriów sądowych.” Palestra 5-6:73-84. [Google Scholar]
 2. Bednarek, Tomasz, and Henryka Miąskiewicz. 2010. “Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w systemie akredytacji laboratorium kryminalistycznego.” Problemy Kryminalistyki 269:22-30. [Google Scholar]
 3. Filewicz, Andrzej. 2003. “ENFSI a perspektywy rozwoju kryminalistyki. Rola i znaczenie organizacji na arenie międzynarodowej.” Problemy Kryminalistyki 240:5-13. [Google Scholar]
 4. Girdwoyń, Piotr. 2011. Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Perspektywy harmonizacji. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. [Google Scholar]
 5. Hebenstreit, Jacek. 2007. “Zapewnienie jakości w laboratoriach sądowych.” In Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, edited by Józef Wójcikiewicz, 603-16. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Ivanovic, Aleksander B. 2019. “Akredytacja jako jeden z czynników garantujących jakość pracy laboratoriów kryminalistycznych.” Problemy Kryminalistyki 304:15-23. [Google Scholar]
 7. Pękała, Marek, and Elżbieta Marciniak. 2008. “Pojęcie jakości we współczesnej technice kryminalistycznej.” Problemy Kryminalistyki 260:45-54. [Google Scholar]
 8. Rybicki, Paweł. 2009. “Nowe idee na polu standaryzacji – czy akredytacja laboratorów kryminalistycznych powinna być obowiązkowa?” Problemy Kryminalistyki 265:5-18. [Google Scholar]
 9. Skorecki, Michał. 2008. “Proces harmonizacji standardów opiniowania biegłych sądowych w Polsce i Unii Europejskiej.” Przegląd Policyjny 3(91):228-42. [Google Scholar]
 10. Sołtyszewski, Ireneusz, and Aleksander Wójtowicz. 2002. “Wybrane aspekty akredytacji laboratoriów badawczych.” Problemy Kryminalistyki 236:14-17. [Google Scholar]
 11. Waltoś, Stanisław. 2015. “Opinie biegłych – na ostrym zakręcie w polskim procesie karnym.” In Bezpieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, edited by Janina Czapska, and Anna Okrasa, 29-37. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 12. Wójcikiewicz, Józef. 2009. Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.