Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

The Profession of Physiotherapy on the Internal Market of the European Union

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5319  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The basic legal act governing professional qualification in the European Union (and the countries of the European Economic Area and Belgium) is Directive 2005/36/ EC of the European Parliament and of Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications. To practise a profession outside the country in which it was earned, a citizen must comply with certain legal requirements. The author discusses the Polish Act on the Profession of Physiotherapist. The EU has established a European Professional Card. Its holder is entitled to the same rights and privileges, as well as assuming obligations, across the EU as in the state in which the profession was learned. In Poland, pursuant to Article 5 of the Act on the Profession of Physiotherapist, the term “physiotherapist” may only be used by a person who has the right to practice the profession, and the professional title itself is protected by law.

References

 1. Banaszczyk, Zbigniew, and Paweł Granecki, Paweł. 2014. “O istocie należytej staranności.” Palestra 7-8:12-29. [Google Scholar]
 2. Borysiak, Witold. 2017. “Komentarze prawa prywatnego.” In Kodeks cywilny. Komentarz. Vol. 3a: Zobowiązania. Część ogólna, edited by Konrad Osajda, 79-96. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Haberko, Joanna. 2009. “Aktualna wiedza medyczna a stosowanie homeopatii.” Medyczna Wokanda 1:47-59. [Google Scholar]
 4. Henc, Jan. 2018. “Fizjoterapeuta.” In System Prawa Medycznego. Vol. 1. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, edited by Rafał Kubiak, and Leszek Kubicki, 364. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Jacek, Anna. 2019. “Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty – ocena stanu prawnego.” Studia Prawnicze KUL 2 (780):133-56. [Google Scholar]
 6. Jacyszyn, Jerzy. 2015. “Wolność gospodarcza a wolny zawód.” Przegląd Prawa i Administracji, vol. 103, 235-44. [Google Scholar]
 7. Karkowska, Dorota. 2012. Zawody medyczne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Kłusek, Paweł. 2016. “Fizjoterapeuta jako wolny zawód i zawód zaufania publicznego.” Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, vol. 53, 44-56. [Google Scholar]
 9. Krasnowolski, Andrzej. 2013. “Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie oraz aktualne problemy.” In Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Opracowania tematyczne OT-625, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf [accessed: 13.08.2022], p. 69-80. [Google Scholar]
 10. Łakomski, Mateusz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Podhorecka, et al. 2014. “Prawne podstawy zawodu fizjoterapeuty i potrzeba ustawy o zawodzie.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 54:48-51. [Google Scholar]
 11. Migała, Mariusz. 2015. “Kalendarium prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.” Rehabilitacja w Praktyce 6:70-71. [Google Scholar]
 12. Mikos, Marcin, et al. 2017. “Bezpieczeństwo pacjenta przy wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty.” Journal of Education, Health and Sport 7:500-504. [Google Scholar]
 13. Młynarska-Sobaczewska, Anna. 2009. “Zawody zaufania publicznego.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, edited by Wiesław Skrzydło, Sabina Grabowska, and Ryszard Grabowski, 740. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Paszkowska, Małgorzata. 2015. “Ustawowe zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty.” Rehabilitacja w Praktyce 6:72-74. [Google Scholar]
 15. Sarnecki, Paweł. 2005. “Komentarz do art. 17.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Leszek, Garlicki, 2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 16. Słowińska, Anna. 2018. “Nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – nowe uprawnienia i obowiązki zawodu regulowanego.” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 70:4-8. [Google Scholar]
 17. Styczyński, Jakub, and Ida Sywula. 2016 “Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty: Trzeba się dokształcić, albo zrezygnować z części usług.” In Dziennik Gazeta Prawna, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/965947,nowe-wymagania-dla-fizjoterapeutow-kto-moze-byc-fizjoterapeuta.html [accessed: 14.08.2022]. [Google Scholar]
 18. Widłak, Tomasz. 2017. “Interpretacja klauzuli «aktualna wiedza medyczna» w polskim prawie – zarys zagadnień epistemologicznych i metodologicznych.” Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 38, 610. [Google Scholar]
 19. Wierdak, Karolina, and Marek Kiljański. 2015. “«Długi marsz» do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny.” Fizjoterapia Polska 4:6-12. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.